عناوین مطالب : 

بسته آموزشی اجرا ، کنترل و ارزیابی استراتژی

بسته آموزشی اجرا ، کنترل و ارزیابی استراتژی">

محتویات بسته آموزشی : 

  1. اجرای و پیاده سازی استراتژی
  2. ارزيابي وکنترل استراتژي
pixelstats trackingpixel
1+