عناوین مطالب : 

بسته آموزشی کامل مدیریت منابع انسانی

بسته آموزشی کامل مدیریت منابع انسانی">

محتویات بسته آموزشی : 

1. ماهیت مدیریت منابع انسانی
2. مدل های منابع انسانی
3. مدیریت تأمین منابع انسانی
4. مدیریت بکار گیری منابع انسانی
5. آموزش وتوسعه منابع انسانی
6. توانمند سازی منابع انسانی
7. مدیریت ارزیابی عملکرد منابع انسانی
8. مدیریت دستمزد و جبران خدمات
9. مدیریت حفظ و نگهداری منابع انسانی
10. مدیریت فرهنگ سازمانی
11. مدیـریت دانش
12. مدیریت منابع انسانی بین المللی
13. استراتژی های منابع انسانی
14. روابط مؤثر با کارکنان
15. پویایی منابع انسانی

جهت انجام خرید بر روی دکمه افزودن به فایل های درخواستی کلیک نمایید و پس از آن اقدام  بر روی دکمه پرداخت کیلیک نموده و فرآیند پرداخت را انجام دهید.

لینک دانلود پس از تکمیل پرداخت برای شما فعال می شود.

یک نسخه از لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

باتشکر

pixelstats trackingpixel
1+