عناوین مطالب : 

قوانین و مقررات سایت

قوانین و مقررات و منشور اخلاقی وب  سایت مدیریتی ایران:

  • پرهیز از درج هرگونه مطلب خلاف موازین و دستورات شرع مقدس اسلام
  • پرهیز از درج هرگونه مطلب خلاف موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران
  • رعایت حق مالکیت معنوی (کپی رایت) در درج هرگونه مطلب در سایت
  • رسیدگی کامل به شکایات و مشکلات مراجعه کنندگان به سایت
pixelstats trackingpixel
0