عناوین مطالب : 

دكتر محمد ابويي اردكان

مشاور عالی

و عضو هیئت علمی سایت :

دکتر محمد ابویی اردکان

دکترای مدیریت سیستم ها

مشخصات فردی:
دکترمحمد ابویی اردکان

مرتبه علمی: دانشیار مدیریت در دانشگاه تهران

Email: abooyee@ut.ac.ir

سوابق تحصیلی:
 • دیپلم ریاضی و فیزیک. ۱۳۶۸. دبیرستان فارابی اردکان. معدل کتبی ۴۵/۱۷.
 • کارشناسی مهندسی برق ـ گرایش کنترل. ۱۳۷۳. دانشگاه صنعتی شریف. معدل ۰۸/۱۵ )نمره پایان‌نامه ۲۰).
 • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی. ۱۳۷۷. دانشگاه تهران. معدل ۱۹/۱۷ (نمره پایان‌نامه ۱۹).
 • دکتری مدیریت سیستم‌ها. ۱۳۸۵. دانشگاه تهران. معدل ۸۵/۱۷.

پایان‌نامه: مدلی برای اندازه‌گیری میزان همردیفی میان سلسله مراتب اهداف، فرایندها، و شاخص‌های عملکردی در فعالیتهای مهندسی مجدد. به راهنمایی دکتر علینقی مشایخی. دفاع با درجه عالی (نمره ۱۹).

افتخارات تحصیلی:
 •  کسب رتبه ۴۴ در سهمیه منطقه ۲ و رتبه کشوری ۳۵۲ در کنکور سراسری سال ۱۳۶۸.
 • کسب رتبه ششم در ورودی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و فارغ‌التحصیل با رتبه اول.
 • کسب رتبه سوم در ورودی دکترای مدیریت دانشگاه تهران و معدل اول در دروس نظری.
دوره‌های آموزشی:
 • ۱. زبان انگلیسی. انستیتو زبان سیمین. تا پایان دوره FCE.
 • 2. آشنایی با مبانی سیستم‌های تضمین کیفیت. شرکت کاوش. ۱۳۷۶.
 • ۳. مستندسازی نظام تضمین کیفیت. شرکت کاوش. ۱۳۷۶.
 • ۴. ممیزی داخلی نظام تضمین کیفیت. شرکت کاوش. ۱۳۷۶.
 • ۵. دوره آموزش نگارش به زبان انگلیسی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۱.
 • ۶. دوره آموزش زبان انگلیسی پیشرفته. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۳-۱۳۸۲.
انتشارمقالات:
کتاب ها:

 • ۱. علیدوستی، سیروس، فخرالسادات محمدی، حمید کشاورز، و محمد ابویی اردکان. ۱۳۸۵. شیوه‌نامه ایران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 • ۲. ابویی اردکان، محمد، اصغر اسدی، و حسین غریبی. ۱۳۸۵. مدیریت نظام علوم، تحقیقات و فناوری: پرسشهای اساسی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 • ۳. اسفیدانی، محمد رحیم، حمید اسفیدانی، روح‌اله نوری، سعید فتحی، محمد ابویی اردکان. ۱۳۸۹. کاربردهای تجارت الکترونیکی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 • ۴. اسفیدانی، محمد رحیم، روح‌الله نوری، هادی دارمی، و محمد ابویی اردکان. ۱۳۸۹. استانداردهای تجارت الکترونیکی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 • ۵. فتحی، سعید، شهریار عزیزی، روح‌الله نوری، محمد ابویی اردکان، محمد رحیم اسفیدانی، و محمود طهماسبی. ۱۳۸۹. کسب‌وکار الکترونیکی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

مقاله در مجلات:

۱. ابویی اردکان، محمد. بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات. ۱۳۷۹. فصلنامه نمایه پژوهش ۴(۱۵):۷۵-۹۶.

۲. ابویی اردکان، محمد و مسعود عابسی. ۱۳۸۰. ارائه چهارچوبی برای توسعه سیستمهای پشتیبان تصمیم‌گیری استراتژیک در برنامه‌های اصلاحات دولت ایران . دانش مدیریت ۱۴(۵۰):۱۹۶-۲۲۶.

۳. ابویی اردکان، محمد، نادر نقشینه، و فاطمه شیخ‌شعاعی. ۱۳۸۴. فناوری پردازش گفتار و کاربرد آن در کتابخانه. پذیرفته‌شده برای چاپ در شماره ۱ و۲ (بهار و تابستان) ۱۳۸۶ مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (درجه علمی-پژوهشی).

۴. مشایخی، علینقی، و محمد ابویی اردکان. ۱۳۸۵. مفهوم و روش‌های اندازه‌گیری همردیفی در مطالعات اقتضایی مدیریت. دانش مدیریت (درجه علمی-پژوهشی). سال نوزدهم (شماره ۷۲): ۸۷-۱۱۰.

۵. میرزایی، آیت‌الله، محمد ابویی اردکان، معصومه قاراخانی، و فاطمه شیخ‌شعاعی. ۱۳۸۵. فرایند همترازخوانی در مجلات علمی: مطالعه موردی مجله جامعه‌شناسی ایران. مجله جامعه‌شناسی ایران (درجه علمی-پژوهشی). دوره هفتم (شماره ۴): ۱۴۷-۱۸۰.

۶. ابویی اردکان، محمد، علی‌اصغر پورعزت، و علی پیران نژاد. ۱۳۸۵. کاربرد مدل سیستم‌های مانا برای تدوین برنامه آموزش عالی ایران در قرن ۲۱. فصلنامه توسعه انسانی. دوره اول (شماره دوم): ۷۳-۹۸.

۷. ابویی اردکان، محمد، و محمد علی بهجتی اردکانی. ۱۳۸۵. مروری بر چهارچوب‌های معماری اطلاعات در سازمان. مدیریت اطلاعات. دوره اول (شماره ۳-۴): ۷۳-۱۰۴

۸. Alidousti, Sirous, Maryam Nazari, and Mohammad Abooyee Ardakan. 2008. A study of success factors of resource sharing in Iranian academic libraries. Library Management. 29:8/9 (711-728).

9. Abooyee Ardakan, Mohammad and Kaveh Mohajeri. 2009. Applying Design Research Method to IT Performance Management: Forming a New Solution. Journal of Applied Sciences 9(7):1227-1237.

10. طالب‌پور، علیرضا، محمد ابویی اردکان، و صدرا احمدی. ۱۳۸۸. بررسی عوامل تأثیرگذار در بلوغ سازمان در رویکرد به کسب وکار الکترونیک با استفاده از مدل FCM. پذیرفته شده برای چاپ در نشریه علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات.

۱۱. احمدی، صدرا، محمد ابویی اردکان، و علیرضا طالب‌پور. ۱۳۸۸. مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب وکار الکترونیک. پذیرفته شده برای چاپ در مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات.

۱۲. فتحی، سعید، محمود محمودزاده، روح‌الله نوری، و محمد ابویی اردکان. ۱۳۸۸. مدل‌سازی شناسایی مخاطبین (بازیگران و فعالان) تجارت الکترونیکی. دوماهنامه علمی-ترویجی بررسی‌های بازرگانی.۶ (۳۲): ۲-۱۳.

۱۳. ابویی اردکان، محمد و سید آیت‌الله میرزایی. ۱۳۸۹. داوران و اخلاق حرفه‌ای در مجله‌های علمی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی اخلاق درعلوم و فناوری. سال پنجم (شماره ۱-۲): ۳۶-۴۷.

۱۴. ابویی اردکان، محمد، حسن عابدی جعفری، و فتاح آقازاده ده‌ده. ۱۳۸۹. کاربرد روش‌های خوشه‌بندی در ترسیم نقشه‌های علم: موردکاوی نقشه علم مدیریت شهری. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات. دوره ۲۵ (شماره ۳): ۳۴۷-۳۷۲.

۱۵. عابدی جعفری، حسن، محمد ابویی اردکان، و فتاح آقازاده ده‌ده. ۱۳۹۰. مدل فرایندی ترسیم نقشه‌های علم. فصلنامه علمی-ترویجی رهیافت. شماره ۴۶.

۱۶. عزیزی، محمد مهدی، محمد ابویی اردکان، و نسرین نوری. ۱۳۹۰. نقش قوانین و مقررات شهری در تحقق مدیریت یکپارچه شهری در کلانشهر تهران. نشریه علمی-پژوهشی آرمان‌شهر.

۱۷. عزیزی، محمد مهدی، محمد ابویی اردکان و نسرین نوری. ۱۳۹۰. بررسی نقش کنشگران و ابزارهای مدیریت شهری در یکپارچگی مدیریت کلانشهر تهران. نشریه علمی-پژوهشی ؟؟؟ (در دست داوری).

۱۸. Abooyee Ardakan, Mohammad, Seyyed Ayatollah Mirzayee, Fatemeh Sheikhshoaei. 2011. The Peer-Review Process for Articles in Iran’s Scientific Journals. Journal of Scholarly Publishing. 42(2):243-261.

19. Abooyee Ardakan, Mohammad, Hassan Abedi Jafari, and Fattah Aghazadeh. 2011. Drawing the urban management science map on the basis of ISI papers, by implementation of clustering algorithm. Cities. (under peer review).

20. عابدی جعفری، حسن، محمد ابویی اردکان، فتاح آقازاده ده‌ده، و فاطمه دلبری راغب. ۱۳۹۰. روش‌شناسی ترسیم نقشه‌های علم: مطالعه موردی ترسیم نقشه علم رشته مدیریت دولتی. نشریه علمی-پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی.

۲۱. قلی‌پور،‌ آرین، محمد ابویی اردکان، و الهه پیدایش. بررسی عوامل مؤثر در شکل‌‌گیری تصویر شهر در راستای برندسازی مؤثر شهری. (در دست داوری).

مقاله کنفرانس:

۱. Mashyekhi, Ali N., and Mohmmad Abooyee Ardakan. 2003. Aligning objectives, processes and performance measures in BPR activities: A framework for analysis. In Proceedings Of The First International Management Conference: Tehran-Iran Dec 29-31 2003. Tehran: Sharif University Of Technology

2. Abooyee Ardakan, Mohammad, Hanie Hatefian, and Yasaman Gorji. 2010. Aligning IT and Business Strategies Adopting and HOQ, A Case Study in a Large Scale Iranian Bank. Proceedings of International Conference on Management Technology and Applications. 12 Sep. 2010. Singapore, Singapore.

2.Abui Ardakan, Mohammad, Zohre Barzegar, and Zahra Vahdat. 2010. Using Balance Score Card in Aligning Strategy Implementation According to Information Technology Development in Organization. Proceedings of the 4th European Conference on Information Management and Evaluation, 9-10 Sept. 2010. Lisbon, Portugal.

3. ابویی اردکان، محمد، سمیه لبافی، و محمود فروزبخش. ۱۳۸۹. تدوین استراتژی برای سازمان رسانه ای با رویکرد نوپدید: تجربه یک شرکت فرهنگی در استان اصفهان. پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، ۱۹ -۲۰ دی‌ماه ۱۳۸۹. تهران.

۴. Abooyee Ardakan, Mohammad, Hamed Majidi Zolbanin, and Ali Khaleghi.  ۲۰۱۱. Investigating the Relationship of Managers’ IT Competency and IT Projects’ Risks. 5th European Conference on Information Management and Evaluation. Como, Italy
8-9 September 2011.

5. Abooyee Ardakan, Mohammad and Vahid Saadat. 2011. Investigating the relationship between Managers’ IT Competency and IT projects’ Risks, and Developing a Model for Assessing IT Competency of Managers. 5th European Conference on Information Management and Evaluation. Como, Italy
8-9 September 2011
.

6. Abooyee Ardakan, Mohammad, Mohsen Nazari, Mahdieh Motamedi, and Maryam Sajedi Saba. 2011. A Case Study on Historical Evolution and Renovation Plans for Textile Cluster in Yazd Province: Lessons for Integrated Policymaking. 8th Annual International Conference on Small and Medium Sized Enterprises: Management – Marketing – Economic and Social Aspects, Athens, Greece on 1-4 of August 2011.

پروژه‌ها (اجرا، همکاری، نظارت):
 • ۱. طرح اولیه بهبود مدیریت دفتر امور پژوهشی سازمان برنامه و بودجه (همکار). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۷۸.(همراه با تقدیر از طرف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری).
 • ۲. برنامه‌ریزی استراتژیک (همکار). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۷۹ـ۱۳۷۸.
 • ۳. تهیه پیشنهاد طرح تحقیق برای پروژه تدوین لایحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مجری). مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. ۱۳۷۹.
 • ۴. طراحی و پیاده‌سازی سایت وب برای گردآوری و اشاعه اطلاعات مربوط به نظام علوم، تحقیقات و فناوری (همکار). مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. ۱۳۷۹.
 • ۵. طراحی سیستم پیشنهادهای داخلی (ناظر). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۷۹.
 • ۶. بازطراحی نظام مدیریت اسناد اداری (همکار). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۷۹.
 • ۷. اندازه‌گیری تقاضای بازار وایت اویل در ایران (همکار). شرکت نفت بهران. ۱۳۷۹.
 • ۸. برنامه‌ریزی استراتژیک: ویرایش نخست. (همکار).  سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران. ۱۳۸۰.
 • ۹. طراحی فرایند دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت (مجری). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۰.
 • ۱۰. طراحی سیستم فروش تولیدات (ناظر). مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران. ۱۳۸۱.
 • ۱۱. بازطراحی نظام مدیریت اسناد اداری (مجری). سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری تهران. ۱۳۸۱.
 • ۱۲. بررسی سیاست اطلاع‌رسانی علمی مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(داور). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۲.
 • ۱۳. مطالعه و نقد گزارش طرح مطالعات نظام توسعه علمی کشور (مجری). مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۳. (همراه با تقدیر‌نامه از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری).
 • ۱۴. تعیین شاخص‌ها و روش بررسی عملکرد دستگاههای فرهنگی و رتبه‌بندی آنها (ناظر). شورایعالی انقلاب فرهنگی. ۱۳۸۴.
 • ۱۵. بررسی وضعیت فرایند داوری مقالات در مجلات علمی کشور (همکار). پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۷.
 • ۱۶. طراحی بسته‌های آموزشی تجارت الکترونیک (ناظر). دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی. ۱۳۸۶.
 • ۱۷. طراحی بسته‌های آموزشی کد‌گذاری کالا و خدمات (ناظر). شرکت خدمات کدگذاری کالا و خدمات ایران (ایران‌کد). ۱۳۸۷.
 • ۱۸. تدوین برنامه استراتژیک (مجری). پژوهشگاه اطلاعات اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۷.
 • ۱۹. تدوین برنامه استراتژیک کمیته راهبری نظام اطلاع‌رسانی علم و فناوری (مجری). معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ۱۳۸۸.
 • ۲۰. تدوین برنامه استراتژیک شرکت بورس اوراق بهادار تهران (مجری). شرکت بورس اوراق بهادار تهران. ۱۳۸۸.
 • ۲۱. تدوین استراتژی اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور (ناظر). معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی. ۱۳۸۹.
 • ۲۲. تدوین برنامه استراتژیک شرکت خدمات انفورماتیک (مجری). شرکت خدمات انفورماتیک. ۱۳۹۰.
مشاور پایان‌نامه کارشناسی ارشد:
 • ۱. ارائه یک الگوی برنامه‌ریزی جامع فناوری اطلاعات برای سازمانهای اطلاع‌رسانی در ایران. کارشناسی ارشد مهندسی سیستم و بهره‌وری. به راهنمایی دکتر علیرضا علی احمدی. دانشجو: محمدعلی بهجتی. دانشگاه علم ‌و صنعت ایران. آبان ماه ۱۳۸۴.
 • ۲. مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمانهای دولتی. کارشناسی ارشد مهندسی سیستم و بهره‌وری. به راهنمایی دکتر علیرضا علی‌احمدی. دانشجو: طاهره شول. دانشگاه علم و صنعت ایران. دی‌ماه ۱۳۸۴.
 • ۳. طراحیسیستممدیریتعملکردفناوریاطلاعاتبارویکردیارزشگرا. کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات. به راهنمایی دکتر بابک سهرابی. دانشجو: کاوه مهاجری. دانشگاه تهران. ۱۳۸۷.
 • ۴. ترسیم نقشه علم مدیریت شهری بر مبنای مستندات آی اس آی. کارشناسی ارشد مدیریت شهری. به راهنمایی دکتر عابدی جعفری. دانشجو: فتاح آقازاده. دانشگاه تهران. ۱۳۸۸.

 

تدریس:
·      ۱. کلاس تقویتی زبان انگلیسی دانشگاهی برای دانشجویان ایثارگر. دانشگاه صنعتی شریف. ۱۳۷۲. در دو نیمسال.

·      ۲. ریاضیات پایه مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز. ۱۳۷۸. در یک نیمسال.

·      ۳. کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی استراتژیک. معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس. ۱۳۷۸.

·      ۴. کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی استراتژیک. دانشگاه شیراز. ۱۳۷۹.

·      ۵. کارگاه آموزشی نظام پیشنهادهای داخلی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۲.

·      ۶. کارگاه آموزشی آشنایی با برنامه‌ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران. ۱۳۸۴.

·      ۷. روش تحقیق و مأخذ‌شناسی (دوره کارشناسی).دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران. ۱۳۸۵. در دو نیمسال.

·      ۸. روش تحقیق (دوره کارشناسی ارشد). دانشکده مدیریت – دانشگاه تهران. ۱۳۸۵-۱۳۸۶. در دو نیمسال.

·      ۹. فرایندهای سازمانی (دوره کارشناسی ارشد MBA). دانشگاه صنعتی شاهرود. ۱۳۸۵. در یک نیمسال.

·      ۱۰. آمار کاربردی مدیریت ۱ (دوره کارشناسی). دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران. ۱۳۸۶. در یک نیمسال.

·      ۱۱. مدیریت استراتژیک (دوره کارشناسی ارشد). دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران. ۱۳۸۶-۱۳۸۸. در سه نیمسال.

·      ۱۲. کارگاه آموزشی خلاقیت ویژه مدیران. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری. ۱۳۸۶. (دو دوره).

·      ۱۳. کارگاه آموزشی آشنایی با برنامه‌ریزی استراتژیک در مدیریت شهری. دانشگاه یزد. ۱۳۸۶.

·      ۱۴. مدیریت استراتژیک خدمات (دوره کارشناسی ارشد MBA). دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران. ۱۳۸۷. در یک نیمسال.

·      ۱۵. دولت الکترونیک (دوره کارشناسی). دانشکده حقوق و علوم سیاسی-دانشگاه تهران. ۱۳۸۷. در یک نیمسال.

·      ۱۶. سمینار تفکر استراتژیک برای مدیران. صدا و سیمای ج.ا.ا. ۱۳۸۷.

·      ۱۷. مدیریت تحول و اجرای استراتژی (دوره کارشناسی ارشد MBA). دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران. ۱۳۸۸. در حال برگزاری.

·      ۱۸. طراحی و ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی (دوره دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع‌رسانی). دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه تهران. ۱۳۸۸. در حال برگزاری.

سوابق حرفه‌ای:
·      ۱. کارشناس اطلاع رسانی. صنایع شهید باقری ـ وابسته به سازمان هوا و فضا. ۱۳۷۶ـ۱۳۷۵.

·      ۲. مدیر پروژه استقرار نظام تضمین کیفیت مبتنی بر مدل ISO9002. شرکت مهندسی تکنوتارـ وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. ۱۳۷۷ـ۱۳۷۶.

·      ۳. کارشناس دفتر تشکیلات و روش‌ها. وزارت نیرو. ۱۳۷۸ـ۱۳۷۷.

·      ۴. همکار پژوهشی گروه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.۱۳۸۱ ـ۱۳۷۸.

·      ۵. مشاور ریاست سازمان. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۲ ـ۱۳۷۸.

·      ۶. عضو دفتر شورای نظارت و ارزیابی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. تاکنون ـ ۱۳۷۸.

·      ۷. مشاور معاونت خدمات مدیریت. سازمان فرهنگی‌ـ هنری شهرداری تهران. ۱۳۸۰ـ۱۳۷۹.

·      ۸. مشاور مدیر عامل. شرکت مدیران ۲۰۰۰. ۱۳۸۲–۱۳۷۹.

·      ۹. عضو کمیته بررسی و ارزیابی نظام پیشنهاد‌های داخلی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۲ –۱۳۷۹.

·      ۱۰. مدیر اجرایی نشریه علوم اطلاع رسانی. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۶-۱۳۸۳.

·      ۱۱. مدیر گروه پژهشی فناوری اطلاعات. پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۵- ۱۳۸۲.

·      ۱۳. رئیس پژوهشکده مدیریت فناوری اطلاعات. پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. ۱۳۸۷-۱۳۸۵.

·      ۱۲. عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای منطقه دو پژوهشی وزارت علوم. تاکنون- ۱۳۸۶.

·      ۱۳. عضو کمیسیون اطلاع رسانی علم و فناوری وزارت عتف. تاکنون-۱۳۸۸.

·      ۱۴. مشاور مدیر عامل. شرکت بورس اوراق بهادار تهران. تاکنون- ۱۳۸۷.

pixelstats trackingpixel
0

 1. سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

  0
 2. خسته نباشید ممنون به خاطر این مطلب زیبا

  0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *