• ورود کاربران
  • ثبت نام
محصولات مرتبط با مدیریت کسب و کار

نوآوری و چشم انداز محوری در رهبری کسب و کار
نوآوری و چشم انداز محوری

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

سه تکنیک شناسایی مشتری ایده آل
سه تکنیک شناسایی مشتری ای

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

نکته مهم موفقیت در کسب و کار
نکته مهم موفقیت در کسب و

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

ویژگی عملکردی صاحبان کسب و کارهای موفق
ویژگی عملکردی صاحبان کسب

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان