• ورود کاربران
  • ثبت نام

همه دوره ها

٪ تخفیف

بسته آموزشی پی دی اف حسابرسی
بسته آموزشی پی دی اف حساب

دریافت بسته سرفصل دوره
قیمت 30000تومان
٪ تخفیف

بسته آموزشی پی دی اف مدیریت تولید و عملیات
بسته آموزشی پی دی اف مدیر

دریافت بسته سرفصل دوره
قیمت 39000تومان
٪ تخفیف

بسته آموزشی پی دی اف تئوری های مدیریت پیشرفته
بسته آموزشی پی دی اف تئور

دریافت بسته سرفصل دوره
قیمت 153000تومان
٪ تخفیف

بسته آموزشی پی دی اف مدیریت رفتار سازمانی
بسته آموزشی پی دی اف مدیر

دریافت بسته سرفصل دوره
قیمت 135500تومان
٪ تخفیف

بسته آموزشی پی دی اف اصول حسابداری 1
بسته آموزشی پی دی اف اصول

دریافت بسته سرفصل دوره
قیمت 36000تومان