• ورود کاربران
  • ثبت نام

محصولات و خدمات

مجصولات وب سایت مدیریتی ایران چیست؟

منیجریال چه نیازی را بر طرف می کند؟

  1. نیاز به منابع علمی جهت دانش افزایی و استفاده در سایر تحقیقات
  2. نیاز به یادگیری و آموزش

شایستگی های کلیدی و مزیت رقابتی منیجریال چیست؟

  1. کیفیت و جذابیت محصولات و منحصر به فردی آن ها
  2. وجود هیئت علمی توانمد از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی و سایر دانشگاه های معتبر و برتر ایران.
  3. وجود سبدی متنوع از محصولات با قیمت های متفاوت برای تمامی سلایق .

محصولات جایگزین منیجریال کدامند؟

مزیت ما نسبت به محصولات جایگزین چیست؟

زنجیره ارزش وب سایت مدیریت ایران چیست؟

در صنعتی که منیجریال در آن فعال است چه موانعی برای رشد وجود دارد؟