• ورود کاربران
  • ثبت نام

کتاب مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی از منظر نظریه شناخت

 


پیشگفتار


کتاب حاضر با عنوان «مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی از منظر نظریه شناخت» و رویکرد انتقال سریع دانش و مهارت فنی و بنیادی در موضوعات مربوط، به‌خصوص موضوع مدیریت به‌صورت علم نگر و عمل‌گرا برای مدیران، رؤسا، کارشناسان، اساتید، دانشجویان و سایر علاقه‌مندان به موضوع در سال‌های 1396، 1397 و 1398 از طریق مجموعه علمی، پژوهشی و مطالعاتی"وب‌سایت مدیریتی ایران" در قالب فایل‌های آموزشی تهیه و تدوین گردیده است. این کتاب به روش و گرایش آموزشی و توانمندسازی شامل شش فصل است که عبارت‌اند از:

فصل اول، تعریف مفاهیم مدیریت بهبود فرایندهای سازمان شامل ورود به موضوع، "در یک نگاه روش تحقیق از منظر نظریه شناخت"؛ شبکه عنکبوتی آموزش در سطوح و مقاطع تحصیلی دانشگاهی، تعریف تجزیه‌ای از واژه مدیریت، وظایف مدیریت، تعریف تجزیه‌ای از بهبود، اثربخشی، کارایی و بهره‌وری حاصل از بهبود، انواع بهره‌وری در بهبود، محاسبه بهره‌وری، تحلیل نتایج بهره‌وری در بهبود، تعاریف بهبود، تحول، تغییر و تفاوت آن‌ها، مقایسه تطبیقی بهبود و تحول، تعریف تجزیه‌ای از واژه فرایند، تعاریف مختلف فرایند، انواع فرایند، انواع سطوح فرایندی، تعریف تجزیه‌ای از واژه سازمان به‌صورت در یک نگاه از منظر نظریه شناخت، اهداف سازمان، ابعاد سازمان، سازمان‌ها؛ سیستم‌های عقلایی، طبیعی و سیستم باز، سازماندهی پنج الگوی کارساز مدیریت و مقایسه تطبیقی مفهوم سازمان و نهاد در هفت اس مک کینزی به‌صورت "دریک نگاه" از منظر "نظریه شناخت" و خلاصه فصل پرداخته شده است.

فصل دوم دربردارنده کلیات و مبانی مدیریت بهبود فرایندهای سازمان است که به موضوعاتی مانند؛ چگونگی و سیر شکل‌گیری مدیریت بهبود فرایندها، تشکیل اتحادیه‌های کارگری، نظریه‌های سازمان و مدیریت، تعریف و ضرورت مدیریت بهبود فرایند، الزامات مدیریت بهبود فرایند شامل الزامات حقوقی، الزامات ساختاری، الزامات روشی، الزامات مالی، الزامات انسانی، الزامات فرهنگ‌سازی، الزامات مدیریتی، الزامات اجرایی، الزامات فنّاورانه و الزامات نظارتی و ارزیابی، اهداف مدیریت بهبود فرایند سازمانی، انواع دسته‌بندی مدیریت بهبود فرایند سازمان، انواع بهبود برمبنای مبدأ تحلیل فرایند و انواع چرخه‌های بهبود فرایند سازمان که شامل: چرخه ارتقاي فرآيند FOCUS–PDCA، بهبود دائمی فرایند سازمان، چرخه SAMIE، چرخه شش مرحله‌ای، چرخه BPMS، چرخه ده گام بهبود، در یک نگاه واژه تحول و فرایند هشت مرحله‌ای تحول و خلاصه‌ای از فصل می‌شود.

فصل سوم که رسالت اصلی آن در عنوان مدیریت بهبود و فرایندهای سازمانی است به ابزارها، روش‌ها و تکنیک‌های بهبود فرایندهای سازمان شامل: در یک نگاه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) از منظر نظریه شناخت، کايزن و چک کایزن، 3MU از فعالیت‌های کایزن، مدل 5W &1H و رویکرد 2H و 5W و سؤالات مرتبط با هرکدام، چک‌لیست انسان - ماشین - مواد – روش و سؤالات مرتبط با هر پارامتر، شش سیگما، اهداف و مراحل ایجاد شش سیگما، مهندسی مجدد و مفهوم، تعریف و عوامل مؤثر بر آن، گونه‌های استراتژیک مهندسی مجدد، زنجیره مهندسي مجدد، بهبود تطبيقي یا بنچ مارکینگ، نمودار استخوان ماهی (علت و معلول)، پنج اس (نظام خانه‌داری)، نظام پیشنهاد‌ها (SS)، حل ابداعانه مسائل TRIZ، استاندارد و استانداردسازی از منظر نظریه شناخت، کیفیت، جايزه مالكوم بالدريج، جايزه كيفيت اروپايي (EFQM)، گستره جایزه کیفیت، جایزه کیفیت دمینگ، معیارهای کیفیت دمینگ، مقایسه جوایز کیفیت ژاپن، آمریکا و اروپا، سطوح تعالي، سطوح جايزه ملي كيفيت ايران، سيستم امتیازدهی و معرفي منطق رادار (RADAR)، ارزیابی معیارهای توانمندساز، روش‌شناسی سيستم‏هاي نرم (SSM)، هفت گام روش‌شناسی سیستم‌های نرم، تحلیل فرصت-تهدید، قوت-ضعف (SWOT)، مدیریت استراتژیک، تدوین استراتژی، الگوی جامع تدوین سند راهبردی، اجرای استراتژی، کارت امتیازی متوازن (BSC)، دریک نگاه نقشه استراتژی به‌صورت الگو و مصداقی، ارزیابی استراتژی، نظارت و کنترل، تفکر استراتژیک، در یک نگاه تفکر استراتژیک از منظر نظریه شناخت و استعاره قطار اتحاد جماهیر شوروی به‌مثابه مدیریت استراتژیک پرداخته شده است.

فصل چهار کتاب اختصاص یافته است به ارائه، توضیح، تشریح و تبیین فرایند الگوسازی و براندسازی براساس زنجیره ارزش و استفاده بهینه از منابع از آغازین مرحله استانداردسازی در فرایندها، فعالیت‌ها، محصولات، خدمات، ابزارها و روابط که منجر می‌گردد به یکپارچگی، انسجام، هم‌افزایی و شایسته‌سالاری که حاصل آن خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و اقدام ابتکاری می‌گردد و این امر منتج به سیستم سازی، تجاری‌سازی، ثروت آفرینی و ارزش افزایی شده و از این طریق دستیابی و برقراری زنجیره ارزش به‌عنوان مادر همه زنجیره‌های تأمین، تولید، توزیع و خدمات محقق می‌شود که باید در سلسله مراتب دارایی‌ها از منابع شروع شده و باقابلیت، شایستگی یا توانمندی، شایستگی محوری ادامه یافته تا به مزیت رقابتی برسد؛ و در انتهای مدل نیز به براند شدن و الگو شدن رسیده است. سپس استانداردسازی و خلاقیت از منظر نظریه شناخت، یکپارچه‌سازی و چگونگی دستیابی به آن، انسجام و جایگاه انسجام در گونه‌های استراتژیک، هم‌افزایی و جایگاه آن در گونه‌های استراتژیک، ترکیب سه‌گانه انسجام، یکپارچگی و هم‌افزایی در یک عنوان "آیه"، سیستم، زنجیره دارایی‌ها، هرم زنجیره ارزش و دارایی، در یک نگاه منابع، قابلیت، شایستگی، تعریف توانمندی، توانمندی، توانمندی محوری، مزیت رقابتی، زنجیره ارزش، زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تأمین و براندسازی از منظر نظریه شناخت پرداخته شده است.

در فصل پنجم، ده ابزار و مفهوم کلیدی در مدیریت بهبود فرایندهای سازمان که بهترین و مناسب‌ترین ابزار در برنامه‌ریزی، طراحی، پیاده‌سازی، اجرا، ارزیابی، نظارت، کنترل، بازخورد، اصلاح و بهبود فرایندهای سازمانی است شامل، اصول چهارده‌گانه مدیریتی فایول، پنج نیروی رقابتی پورتر، نقشه ذهنی (MM)، تحلیل شناخت، آمیخته بازاریابی، گروه مشاوران بوستون (BCG) زنجیره ارزش، مزیت رقابتی، هفت اس (7S) و نقطه سربه‌سری همراه با نگاره و "دریک نگاه" مربوط با استفاده از "نظریه شناخت" به‌صورت جامع و تک‌تک برای هر یک از مفاهیم ارائه شده است که می‌تواند دانشنامه‌ای از موضوعات مدیریت باشد.

در فصل ششم به "نظریه شناخت" به‌عنوان روشی نوین در بهبود، اصلاح و ارائه‌های آموزشی، پژوهشی، آموزشی و پژوهشی و تبلیغات قابلیت ایجاد تحول در این موضوع را دارد که مبنای تهیه در یک نگاه‌های این کتاب براساس آن بوده است پرداخته شده است بطوریکه ابتدا موضوع نظریه (تئوری)، تعریف، ویژگی‌های تفکر تئوریک، مراحل ایجاد تئوری، تله‌های موجود در تئوری، مبانی نظریه، منابع استخراج نظریه‌ها، سه دیدگاه مختلف به نظریه، نوشتارهای معاصر درباره نظریه، نمونه‌هایی از تئوری‌های مطرح، در یک نگاه نظریه از منظر نظریه شناخت، شناخت، انواع طبقه‌بندی شناخت، مفهوم شناخت، الگوی تحقق بصیرت /حکمت/ دانایی، نظریه شناخت، پیشینه و ماهیت نظریه شناخت، الگو، نمونه، تعریف، اهداف، کارکردها، ویژگی‌ها، نظریه‌پردازان، فرایند، مدل‌ها و مؤلفه‌های نظریه شناخت، در یک نگاه نظریه شناخت از منظر نظریه شناخت ارائه شده است.

در ادامه مروری بر مباحث کتاب و نتیجه‌گیری دو رویکرد مدیریت رفتاری حل مسئله و رویکرد اثبات‌گرایی و جبهه‌گیری بیان شده است که با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک دانش و هدف ، چهار سبک مدیریتی در حرکت طیف‌گونه از دانش به کم و زیاد و هدف از سازمانی به غیرسازمانی به دست می‌آیدکه عبارت‌اند از؛ مدیریت رفتاری رویکرد اثبات‌گرایی و جبهه‌گیری مدیریت رفتاری رویکرد میل به یادگیری، مدیریت رفتاری و رویکرد برقراری تعامل و ارتباط و رویکرد رفتاری حل مسئله همراه با الگوی مدیریت، هدف، ابزار، ویژگی و ساختار برای هر یک از سبک‌ها که در شکل 242 کتاب ترسیم شده است.

امید است مجموعه حاضر بتواند به رویارویی با جهل دانش مدیریتی رفته و برخی از نیازهای مدیریتی اساتید، مدیران و کارشناسان مربوط را مرتفع نماید.

در اینجا واجب می دانم از حمایت‌ها و راهنمایی‌های دانشمند فرزانه جناب آقای دکتر اصغر نوراله‌زاده مدیرعامل محترم صندوق کارآفرینی امید و جناب آقای سید مسعود طحانی سپاسگزاری نمایم و همچنین یادی از روح بلند پدر عزیزم استاد رکابعلی ورزشکار بنمایم که آموخته‌های وی همیشه و در همه حال روشنگر و هدایت‌گر مسیر پیشرفت، ترقی، بینش افزایی و کسب مراتب دانش برای این‌جانب بوده است. همچنین یادی از مادر مرحومه سرکار خانم زیور فلاح ملکی که نحوه تربیت و زندگی کردن آن‌ها الگوی یادگیری برای ما بوده است نموده و برای شادی روحشان درود بفرستم.

در پایان از سرکار خانم مهسا مؤمن زاد به خاطر تهیه واژه‌نامه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و طراحی تصویر استعاره قطار اتحاد جماهیر شوروی و سرکار خانم فاطمه ورزش‌کار به جهت صفحه‌آرایی و تایپ و همچنین از کلیه دانشگاه‌ها، مراکز و کسانی که به نحوی، از ابتدا در تهیه، تدوین و تألیف این مجموعه به ما یاری و مساعدت نموده‌اند تشکر و قدردانی می‌نمایم.

        احمد ورزش کار

          1398/4/4

 


این کتاب برای چه کسانی مفید است؟ (مخاطب هدف کتاب)


مطالعه این کتاب به اشخاص زیر توصیه می شود.

- مدیران سازمان ها و بنگاه 

- صاحبان کسب و کار 

- اساتید دانشگاه در رشته مدیریت

- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، دکتری ، MBA و DBA 

- سخنرانان در حوزه کسب و کار و مدیریت

- علاقه مندان به مباحث مدیریتی که دارای پیش زمینه قبلی از موضوعات مدیریت هستند و مطالعات زمینه ای داشته اند. 

 

فیلم سخنرانی دکتر احمد ورزش کار در جمع مدیران 

فیلم توضیحات یک صفحه از کتاب مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی از منظر نظریه شناخت توسط مؤلف کتاب


چگونه کتاب را تهیه کنیم؟ (راه های تهیه کتاب)


1. دریافت کتاب بطور مستقیم از انتشارات (توصیه می شود از این طریق اقدام کنید):

  • آدرس انتشارات: تهران ، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان وحید نظری، پلاک 36، طبقه اول. (قبل از مراجعه تماس بگیرید)
  • تلفن: 02166974561   
  • شماره همراه: 09128164819 مدیر انتشارات (سرکار خانم مهندس امیریان)

2. خرید الکترونیک از سایت های فروش کتاب:  

- تهیه از طریق سایت شبکه جامع کتاب گیسوم

- تهیه از طریق سایت آدینه بوک

- تهیه از طریق سایت نهنگ


آیا می شود این کتاب را با آرم و لوگوی سازمان یا مجموعه خودمان بصورت اختصاصی چاپ کنیم؟


بله. جهت چاپ کتاب با آرم و لوگوی سازمان یا برند خودتان با مولف کتاب آقای دکتر هادی ورزش کار به شماره 09192319583 تماس گرفته و موضوع را مطرح تا اقدامات مورد نیاز در آن خصوص صورت پذیرد.


شناسنامه کتاب


سرشناسه : ورزشکار، احمد، ۱۳۴۰
عنوان و نام پديدآور : مديريت بهبود فرايندهای سااازمانا از من ر ن ريه شاانا ت / تألیف احمد ورزشکار، هادی ورزشکار. ۱۳۴۰
مشخصات نشر : تهران: رصد علم، ۱۳98
مشخصات ظاهری : ۳۴9 ص.: جدول، نمودار، شکل.
شابک (ISBN) : 978-6۰۰-8596-65-۳
وضعیت فهرست نويسی : فیپا
 رده بندی کنگره (HD 58) : 9
رده بندی ديويی (658) : ۴
شماره کتابشناسی ملی : 576۳8۴۳


دریافت و مطالعه بخشی از کتاب


 


در این کتاب چه مطالبی بیان شده است؟ (فهرست مطالب کتاب)


ارتباط با مؤلفین

پیشگفتار

فصل اول: تعریف مفاهیم مدیریت بهبود فرایندهای سازمان

مدیریت

تعریف مدیریت

در یک نگاه تعریف تجزیه‌ای مدیریت از منظر نظریه شناخت

وظایف مدیریت

بهبود

تعریف بهبود

در یک نگاه بهبود از منظر نظریه شناخت

مقایسه مفهومی تغییر، بهبود و تحول

فرایند

تعریف فرایند

انواع فرایند

در یک نگاه مفهوم فرایند از منظر نظریه شناخت

انواع سطوح فرایندی

سازمان

در یک نگاه سازمان از منظر نظریه شناخت

اهداف سازمان

تعریف سازمان

حجم سازمان

حجم فیزیکی

حجم و تعداد کارکنان

بررسی اهداف سازمان

راهنمای سازمان

بررسی نوع برنامه‌ریزی در سازمان برای رسیدن به اهداف سازمانی؛ 

بررسی اصطلاحات در سازمان

ویژگی های هدف گذاری مطلوب در انتخاب اهداف سه‌گانه و مقایسه آن با اهداف سازمان؛ 

بررسی عوامل تأثیرگذار در سازمان

بررسی در اهداف؛

بررسی و برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف؛

در یک نگاه اهداف سازمان از منظر نظریه شناخت

در یک نگاه ابعاد مختلف سازمان

سازمان‌ها سیستم‌های عقلایی، طبیعی و سیستم باز

سازماندهی: پنج الگوی کارساز مدیریت

در یک نگاه سازماندهی، پنج الگوی کارساز مدیریت از منظر نظریه شناخت

مقایسه تطبیقی سازمان و نهاد در هفت اس مک کینزی

در یک نگاه مقایسه سازمان و نهاد در هفت اس مک کینزی

خلاصه فصل اول

فصل دوم: کلیات و مبانی مدیریت بهبود فرایندهای سازمان

تعریف مدیریت بهبود فرایند

ضرورت مدیریت بهبود فرایند

الزامات مدیریت بهبود فرایند سازمان و در یک نگاه مربوط

اهداف مدیریت بهبود فرایند سازمان

انواع دسته‌بندی مدیریت بهبود فرایند سازمان

انواع بهبود بر مبنای مبدأ تحلیل فرایند

انواع چرخه بهبود فرایند سازمان

چرخه ارتقا فرایند Focus-PDCA

چرخه SAMIE

چرخه شش مرحله‌ای

چرخه BPMS

چرخه ده‌گام بهبود

در یک نگاه تحول از منظر نظریه شناخت

فرایند هشت مرحله‌ای تحول

خلاصه فصل دوم

فصل سوم : ابزارها‌، روش‌ها و تکنیک‌های بهبود فرایند‌های سازمان

در یک نگاه مدیریت کیفیت فراگیر از منظر نظریه شناخت

در یک نگاه کایزن از منظر نظریه شناخت

3Mu از فعالیت‌های کایزن

چک کایزن

مدل 5W و 1H

رویکرد 5W و 2H

چک‌لیست انسان، ماشین، مواد، روش (4M)

شش سیگما

تعریف شش سیگما

اهداف شش سیگما

مراحل ایجاد شش سیگما

مهندسی مجدد

مفهوم مهندسی مجدد

تعریف مهندسی مجدد

عوامل مؤثر مهندسی مجدد

عوامل موفقت مهندسی مجدد

زنجیره مهندسی مجدد

بهبود تطبیقی یا بنچ مارکینگ

مدل چرخه بهبود تطبیقی یا بنچ مارکینگ

نمودار استخوان ماهی

پنج اس نظام خانه‌داری

نظام پیشنهادات

فلسفه بکارگیری نظام پیشنهادات

حل ابداعانه مسائل

استاندارد

سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) 

اهمیت و کاربرد استاندارد

کاربرد استانداردها 

انواع استاندارد. 

هشت بند اصلی ایزو

نسخه نهایی استاندارد ISO 9001: 2015

اهداف استانداردسازی

استانداردسازی از منظر نظریه شناخت

کیفیت

تاریخچه کیفیت

توسعه تاریخی مدیریت کیفیت

رابطه محاسبه کیفیت

اصول مدیریت کیفیت

سطوح تعریف کیفیت در ایران

گستردگی جایزه کیفیت

جایزه کیفیت دمینگ (1951)

معیارهای کیفیت دمینگ

جايزه كيفيت اروپايي

تعریف مدل سرآمدي EFQM

اهداف جایزه ملی اتحادیه اروپا 

مدل شماتیک تعالی سازمانی (EFQM)

ارزش ها و مفاهیم بنیادین سرآمدی مدل EFQM

ارتباط توانمندسازها و نتایج در مدل EFQM

توانمندسازها 

نتایج

مقایسه جوایز کیفیت ژاپن، آمریکا و اروپا 

جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی در ایران

سطوح تعالی در جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی

سطوح تعریف کیفیت بهره‌وری در ایران

سیستم امتیاز دهی و معرفی منطق رادار

عناصر و ویژگی های منطق رادار 

ارزیابی معیارهای "توانمندساز"

ماتریس امتیاز دهی "توانمندسازها"

ارزیابی معیارهای "نتایج"

ماتریس امتیاز دهی "نتایج"

روش‌شناسی سیستم‌های نرم

در یک نگاه روش‌شناسی سیستم‌های نرم (SSM)

تحلیل فرصت-تهدید، قوت-ضعف (تحلیل شناخت)

مدیریت استراتژیک

تدوین استراتژی

مبانی نظری و الگوی جامع تدوین سند راهبردی

مرحله اول: شناخت الزامات تدوین

مرحله دوم شناخت چارچوب ها

مرحله سوم شناخت اسناد بالا دستی

مرحله چهارم شناخت جهت دهنده ها

مرحله پنجم شناخت عوامل

مرحله ششم شناخت جایگاه استراتژیک

مرحله هفتم شناخت استراتژی ها

مرحله هشتم شناخت الویت های استراتژی ها

مرحله نهم شناخت الزامات تحقق

استعاره فیل به‌مثابه شناخت در برنامه‌ریزی استراتژیک

اجرای استراتژی

در یک نگاه نقشه استراتژی به‌صورت الگو

در یک نگاه نقشه استراتژی به‌صورت مصداقی

ارزیابی استراتژی

تفکر استراتژیک

ماهیت تفکر استراتژیک

تعریف تفکر استراتژیک

ویژگی های تفکر استراتژیک

الگوهای تفکر استراتژیک

در یک نگاه تفکر استراتژيک از منظر نظریه شناخت

استعاره قطار اتحاد جماهیر شوروی به‌مثابه مدیریت استراتژیک

سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده از منظر نظریه شناخت

آینده پژوهی

مدل تصویر سازی آینده در تئوری سه شاخکی با نگرش سیستمی

خلاصه فصل سوم

فصل چهارم: فرایند الگو سازی و براند سازی بر اساس زنجیره ی ارزش و استفاده بهینه از منابع

فرآیند الگوسازی براساس زنجیره ارزش و استفاده بهینه از منابع

تشریح و تبیین الگو برند سازی مبتنی بر زنجیره ارزش و بهینه سازی منابع

در یک نگاه استانداردسازی از منظر نظریه شناخت

ساختار

در یک نگاه فرایند از منظر نظریه شناخت

روش‌ها

فعالیت‌ها

محصولات

خدمات

ابزار ها

یکپارچه‌سازی

در یک نگاه "یکپارچگی" از منظر نظریه شناخت

انسجام

در یک نگاه "انسجام" از منظر نظریه شناخت

هم‌افزایی

در یک نگاه خلاقیت از منظر نظریه شناخت

سیستم سازی

در یک نگاه سیستم از منظر نظریه شناخت

گونه‌های استراتژیک در زنجیره ارزش

زنجیره ارزش و زنجیره دارایی ها

مدل عمومی زنجیره ارزش

زنجیره دارایی

زنجیره دارایی ها

مزیت رقابتی در زنجیره برندسازی

در یک نگاه براندسازی از منظر نظریه شناخت

خلاصه فصل چهارم

فصل پنجم: ده مفهوم و ابزار کلیدی مدیریت بهبود فرایندهای سازمان.

اصول چهارده‌گانه فایول

فعالیت‌های سازمان از نظر فایول

توانایی های مدیر از نظر فایول

رابطه توانایی‌ها و سطوح مدیریت در سازمان از نظر فایول

پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر

1. مشتریان

2. تأمین کنندگان

3. رقبای موجود

4. رقبای بالقوه (تازه واردها)

5. رقبای غیرمستقیم (جانشین‌ها)

نقشه ذهنی

تعریف نقشه ذهنی

کاربرد نقشه ذهنی

فرایند ایجاد نقشه ذهنی

در یک نگاه نقشه ذهنی از منظر نظریه شناخت

تحلیل شناخت

بررسی عوامل خارجی

بررسی عوامل داخلی

تجزیه‌وتحلیل سوات (SWOT)

استراتژی‌های SO

استراتژی‌های WO

استراتژی‌های ST

استراتژی‌های WT

تحلیل جایگاه شرکت در ماتریس بررسی عوامل

در یک نگاه تحلیل شناخت از منظر نظریه شناخت

آمیخته بازاریابی (4P)

محصول

قیمت

توزیع

ترفیع

محدودیت های مدل آمیخته بازاریابی

در یک نگاه فرایند بازاریابی از منظر نظریه شناخت

در یک نگاه انواع رویکردهای بازاریابی از منظر نظریه شناخت

گروه مشاوره بوستون

ماتریس استراتژیک گروه مشاوران بوستون

در یک نگاه BCG از منظر نظریه شناخت

زنجیره ارزش

در یک نگاه زنجیره ارزش بر مبنای نظریه شناخت

مزیت رقابتی

در یک نگاه مفهوم مزیت رقابتی از منظر نظریه شناخت

"هفت اس" مک کینزی

در یک نگاه هفت S مک کینزی از منظر نظریه شناخت

در یک نگاه مقایسه سازمان و نهاد در هفت اس مک کینزی

تعریف نقطه سر به سر

کاربردهای نقطه سر به سر

معایب نقطه سر به سر

انواع نقطه سر به سر

نقطه سر به سر عملیاتی

نقطه سر به سر مالی

نقطه سر به سر نقدی

نقطه سر به سر کل

در یک نگاه نقطه سر به سر از منظر نظریه شناخت

فصل ششم: نظریه شناخت ( تئوری شناخت)

مقدمه

نظریه (تئوری)

تعریف نظریه / تئوری

ویژگی های تفکر تئوریک

مراحل ایجاد تئوری

تله های موجود در تئوری پردازی

اهداف نظریه‌پردازی

چرخه نظر – عمل

مبانی نظریه

منابع استخراج نظریه ها

دسته بندی اصول بنیادین (کانت)

ویژگی های اصول بنیادین

پیشینه نظریه

سه دیدگاه مختلف به نظریه

نظریه از دیدگاه کلاسیک ها

نوشتارهای معاصر درباره نظریه

شرایط و الزامات (نرم های) نظریه

نمونه هایی از تئوری های مطرح

در یک نگاه نظریه (تئوری) از منظر نظریه شناخت

پارادایم

تعریف پارادایم

ویژگی های پارادایم

تقسیم بندی پارادایم

شناخت

انواع طبقه‌بندی شناخت

انواع شناخت

مفهوم شناخت

الگوی تحقق بصیرت /حکمت/دانایی

نظریه شناخت

پیشینه تئوری شناخت

ماهیت تئوری شناخت

الگو، مدل یا نمونه

تعریف نظریه شناخت

اهداف تئوری شناخت

کارکردهای نظریه شناخت

ویژگی های نظریه شناخت

نظریه پردازان نظریه شناخت

فرایند نظریه شناخت

مدل‌های نظریه شناخت

مؤلفه‌های نظریه شناخت

مروری بر مباحث کتاب

واژه‌نامه

منابع و مآخذ