• ورود کاربران
 • ثبت نام

دکتر عباس صالح اردستانی

عباس صالح اردستانی

مشخصات شخصی:

 • مرتبه علمی: دانشیار

 • تاریخ تولد:1340 

 • محل تولد: تهران

 • ایمیل: Abb.saleh_ardestani@iauctb.ac.ir    

 مشخصات تحصیلی:

 • دکتری: مدیریت بازرگانی . دانشگاه علامه طباطبایی ،  .تهران، ایران.1382

 •  کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی - مالی ، . دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران ،  1373.

 • کارشناسی: مدیریت بازرگانی . دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران ،  1369 .

سوابق اجرایی :

 • رییس دانشکده مدیریت

 • مدیر گروه مدیریت دولتی

 • مسئول حوزه برگزاری مسابقات قرآن و عترت استادان

 • مدیر مسئول فصلنامه فرهنگی قرآنی بشارت

سوابق علمی ، پژوهشی :

 • مقاله فرهنگی : حدیث حماسه سال انتشار 1391

 • مقاله قربانگاه عشق سال انتشار 1391

 • سوگ سرود (در سوگ معلم شهید مرتضی مطهری ) سال انتشار 1392

 • مقاله (روایت آنها که همیشه هستند ) سال انتشار 1392

 • پژوهش مالی : هلدینگهای ایرانی چگونه اند .(روزنامه سرمایه )

 • رفتار مصرف کننده (جلد 1)؛ سال انتشار 1381

 • تحقیق بازاریابی (جلد 1-2-3 ) ؛ سال انتشار ، 86؛85؛1383