• ورود کاربران
  • ثبت نام

دکتر محمد جواد ایروانی

رزومه

خلاصه‌ سوابق‌ علمي‌، تجربي‌ و اجتماعي‌ دكتر محمدجواد ايرواني‌

مشخصات‌ فردي‌:

محمد جواد ايرواني‌‌

متولد 1332‌

تحصيلات‌ ، زبان خارجي

ديپلم‌ در رشته‌ رياضي‌

ليسانس‌ علوم‌ بانكي‌ با درجه‌ ممتاز

فوق‌ليسانس‌ در مديريت‌ بازرگاني‌ بين‌المللي‌ با درجه‌ ممتاز‌

گذراندن‌ دوره‌ مابعد فوق‌ليسانس‌ در بانكداري‌ بين‌المللي‌ـ  Practical Training Course

دكتري‌ مديريت‌ (سياست‌گذاري‌) با درجه‌ عالي‌ از دانشكده‌ مديريت‌ دانشگاه‌ تهران‌

مسلط‌ به‌ زبانهاي‌ انگليسي‌ و عربي

سوابق‌ كاري‌‌

سمتهاي‌ قبلي‌ :

مأموريت‌ موقت‌ از طرف‌ بانك‌ ملت‌ در شركت‌ بازرگاني‌ دولتي‌ ايران‌ GTC  1358

رييس‌ شعبه‌ ارزي‌ ممتاز بانك‌ ملت‌  1358

رييس‌ اداره‌ امور ارزي‌ شعب‌ بانك‌ ملت‌ و مسئوليت‌ در ادغام‌ اموربين‌الملل‌ ده‌ بانك‌  1359-1358

معاون‌ اداره‌ كل‌ اموربين‌الملل‌ بانك‌ ملت‌  1360-1359

عضو هيئت‌ مديره‌ بانك‌ ملت‌  1363-1360

عضو هيئت‌ مديره‌ مركز تهيه‌ و توزيع‌ مواد شيميايي‌ (وزارت‌ بازرگاني‌)  1363

رئيس‌ هيئت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ مركز تهيه‌ و توزيع‌ كاغذ و چوب‌ (وزارت‌ بازرگاني‌)  1364-1363

وزير اموراقتصادي‌ و دارايي‌:

ــ رئيس‌ كميسيون‌ اقتصادي‌  1368-1364

ــ رئيس‌ كميته‌ تخصيص‌ ارز  1368-1364

ــ عضو شوراي‌ اقتصاد  1368-1364

عضو منصوب از طرف رئيس مجلس شوراي اسلامي در هيئت‌ تطبيق‌ آئين‌نامه‌هاي‌ هيئت‌ وزيران‌

‌با  قوانين و مقررات‌ كشور‌  1371-1368

قائم‌ مقام‌ وزير جهاد سازندگي‌  1376 ـ 1368

ــ مسئوليت‌ پروژه‌ ادغام‌ و تفكيك‌ وظايف‌ بين‌ وزارت‌ جهادسازندگي‌ و وزارت‌ كشاورزي‌

ــ شركت‌ در كميته‌ تنظيم‌ بازار كالا

عضو و نايب رئيس كميسيون اعطاء نشانهاي دولتي كار و خدمت                        1376 ـ1370

رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) 1386 ـ 1376

مشاور وزير بازرگاني و نماينده وزير در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

عضو كميته اقتصادي شوراي امنيت ملي                                        1383 ـ1378

عضو كميسيون تلفيق دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام 1391 ـ 1376

سمتهاي‌ فعلي‌ :

عضو مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌  تاكنون‌‌ـ 1381

عضو کمیسیون نظارت مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌  تاكنون‌‌ـ 1384

اقدامات‌ شاخص در مسئوليت‌هاي‌ اجرايي‌

ــ نقش‌ محوري‌ در ادغام‌ امور بين‌الملل‌ ده‌ بانك‌ ادغام‌ شده‌ در بانك‌ ملت‌

ــ ايجاد محورهاي نهادي در فعاليت‌هاي دوران وزارت بازرگاني (مركز تهيه و توزيع كاغذ و چوب)

ــ سازماندهي‌ و هدايت‌ تخصيص‌ بهينه‌ ارز در شرايط‌ محدوديت‌هاي‌ شديد ارزي‌ دوران‌ جنگ‌ 1368-1364، بمباران

پایانه ها و مخازن نفتی ، کاهش قیمت نفت به پنج دلار هر بشکه و کاهش ارزش دلار و بالمآل کاهش شدید درآمدهای کشور (درآمد ارزی سال 1365 ، 7/5 میلیارد دلار )بدون‌ هيچگونه‌ بدهي‌ معوق ارزي‌ و باز پرداخت کلیه بدهی های رژیم گذشته ، در زمان‌ تصدي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌

ــ تجديدساختار و نظم‌دهي‌ به‌ مؤسسات‌ بيمه‌ ومصوب نمودن قانون اداره بیمه های كشور در زمان تصدی وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌

ــ تأسيس‌ دانشکده وزارت امور اقتصادی و دارائی ، شركت‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ ايران‌ و تشکیل سازمان حسابرسی در زمان تصدی وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌

ــ ساماندهي‌ مطالعات‌ ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ VAT و تهيه‌و ارائه لايحه‌ VAT، با تأسیس دفتر مطالعات مالیاتی 1366

ــ بازنگري‌ و مصوب‌ نمودن‌ قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌

ــ مسئوليت‌ برنامه‌ تفكيك‌ بودجه‌ جاري‌ از عمراني‌، استاني‌ نمودن‌ اعتبارات‌ و سازمان‌دهي‌ نظام‌ غيرمتمركز در جهادسازندگي‌ از طريق‌ تأسيس‌ سازمانهاي‌ جهادسازندگي‌ (ساختار پيشتاز در سازماندهي‌ غيرمتمركز)، که در دستگاههای اجرائی کشور تکثیر شده است .

ــ طراح‌ و مجري‌ طرح‌ خودكفائي‌ لبنيات‌ كشور (از طریق مدل نهادسازي با تجربه موفق)

ــ مسئول‌ پروژه‌ تفكيك‌ وادغام‌ وظايف‌ جهادسازندگي‌ و وزارت‌ كشاورزي‌ وطراحي مدل وتجربه موفق در اجرا

ــ مطالعه‌ گسترده‌ و فراگير (پنج‌ مطالعه‌ موردي‌‌، يك‌ مطالعه‌ ميداني‌) ظرف‌ چهار سال‌ در رابطه‌ با ويژگي‌ و كاركرد نهادي‌ فعاليت‌هاي‌ جهادسازندگي‌ (در كتاب‌  نهادگرايي‌ و جهادسازندگي‌ مستند گرديد ‌)

ــ تحول ساختاری،کارکردی و مدرن سازی‌ مجموعه‌ ستاد اجرايي‌ فرمان‌ حضرت‌ امام‌(ره‌) و كاهش‌ و حدف‌ تصدي‌گري‌هاي‌ اقتصادي‌ در چهارچوبي‌ نوين‌ با مديريت‌ پيشرفته‌ ، کارآمد و ساختارهاي‌ مجازي‌ و نخبه‌گرا

تدريس‌ در دروس‌‌

ــ بانكداري بين‌المللي 60 13ـ 1358

ــ پول‌‌، ارز و بانكداري‌‌، سمينار در امور اقتصادي‌‌، سازمان‌هاي‌ پولي‌ و مالي‌ بين‌المللي‌‌، سياست‌ها

و بازارهاي‌ پولي‌ و مالي‌‌، دوره‌ کارشناسی ارشد و دکتری                     1368 تاكنون

سوابق علمي ـ پژوهشي

1ـ عضو هیأت امنا دانشگاه شهيد بهشتي 82ـ1378

2ـ عضو «شوراي مشورتي بررسي‌هاي اقتصادي» رئيس جمهور 76ـ1374

3ـ عضو كميسيون علمي راهبردي تحقق چشم‌انداز و رئيس كميته «دولت و مردم» براي تبيين جايگاه دولت و مردم در برنامه‌هاي پنجساله مربوط به چشم‌انداز 1381

4ـ عضو شوراي مركز آموزش‌هاي عالي بين‌المللي دانشگاه آزاد اسلامي 1379

5ـ كارشناس رسمي وعضو هيئت مديره كارشناسان ومشاوران حقوق رسمي (موضوع ماده 187 قانون

برنامه سوم) 1382

6ـ عضو هيئت مديره انجمن علمي اسلام و پیشرفت تاكنون ـ 1381

7ـ تأييديه مورخ 11/7/1375 هيئت مميزه و ارزشيابي مركز آموزش عالي امام خميني(ره) در مورد عضويت

هيئت علمي از 1/1/1375 1375

8ـ نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون اقتصادی سازمان ملل براي توسعه افريقا UNECA و شركت در همايش‌هاي دوسالانه آن در قاره افریقا

9ـ عضو نشست صاحب‌نظران اقتصادي از سال ‌1377

10ـ عضو كميسيون اقتصاد، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون ـ‌1381

11ـ عضو كميسيون امور توليدي و زيربنائي مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون ـ 1381

12ـ عضو كميسيون خاص چشم‌انداز بيست ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون ـ 1381

13- عضو هیئت امناء مؤسسه پژوهشی برنامه¬ریزی و اقتصاد کشاورزی تاكنون ـ 1390

تأليفات‌

ــ درآمدي‌ بر نظريه‌ نهادي‌ (كتاب‌)

ــ مكتب‌ نهادگرائي‌ و جهادسازندگي‌ (كتاب‌)

ــ علائم‌ بحران‌ در اقتصاد رژيم‌ صهيونيستي‌ (كتاب‌)

ــ نهادگرائی و نظام مالی پولی و مالی ژاپن  ، در حال چاپ‌‌

ترجمه ها

ــ تجارت‌ در آينده‌‌ـ انتشارات‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ (ترجمه‌‌ـ كتاب‌)

ــ آزادسازي‌‌، جهاني‌سازي‌ و توزيع‌ درآمد تأليف‌ دانشگاه‌ سازمان‌ ملل‌ (ترجمه‌‌‌)، 1378

ــ تغييرات‌ نهادي‌ در چين‌ ماقبل‌ نوسازي‌ و دوران‌ نوسازي‌ ( ترجمه‌‌ـ كتاب‌)

ــ شناخت‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ (ترجمه‌‌ـ كتاب‌)

بخشي‌ از پژوهشها مطالعات‌‌ و مقالات‌‌

 ارزيابي‌ پيرامون‌‌: ريشه‌ها و پيدايش‌ و تطورات‌ WTO, GATT, ITO ‌ـ پيش‌بيني‌ تحولات‌ در بازرگاني‌ نظام‌ پولي‌ بين‌المللي‌ در سالهاي‌ آتي (پیش بینی جنگ ارزی) ‌‌ـ و بررسي‌ كلان‌ الحاق يا عدم‌ الحاق يران‌ به‌ WTOو استراتژي‌هاي‌ پيشنهادي براي‌ اقتصاد ايران‌ ، 1374

 The Roots, Foundation and Growth of ITO, GATT and WTO, Forecasting of the Evolutions in the international trade and monetary system, Macro-Survey of Iran’s Dilemma to Join WTO and the strategies proposed for Iran’s Economy- 1995

 نهادسازی: گامی به سوی توسعه نظام راهبری بنگاه در ایران-حسابرس-شماره 32 – بهار 1385

 بررسی و ارائه راه حل برای مشکل نان کشور - 1374

 بررسی و تحقیق پیرامون اهمیت ایجاد فرایندهای ارتباطی در رابطه با زیر بخش های تولیدی و جهاد و پیشنهاد تشکیل شورای لبنیات کشور – بهمن 1373

 جایگاه بخش کشاورزی در برنامه جامع توسعه اقتصادی کشور - 1376

 سیاست بلندمدت توسعه اقتصادی کشور – 68-1364

 سیاست های مالیاتی ( مالیات بر ارزش افزوده ) - 68-1364

 شرط موفقيت  بخش تعاوني در اقتصاد ايران - 1367

 سیاست های اعتباری کاربردی در بخش کشاورزی -1367

 پژوهشی پیرامون چگونگی اجرای برنامه توسعه اول توسعه و سیاست های اقتصادی - 1373

 مبانی تئوریک فلسفی مدیریت اسلامی -1373

 تحقیق و ارزیابی پیرامون سیاست های پولی ایران در دهه اخیر و اثرات آن در متغیر های کلان اقتصادی – 1374

 نقدی بر متدولوژی تحقیق در اقتصاد نئوکلاسیکی - 1374

 خلاصه گزارش جذب و حمایت از سرمایه گذاری های مشترک - 1373

 کارایی سیاست های متمرکز بر نرخ ارز در اقتصاد ایران

 تبیین ویژگی های فرهنگ مدیریت جهادی - 1378

 آسیب شناسی فرهنگ جهادی – 1383

 ظرفيت سازي نهادي در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز-مجموعه مقالات همايش ملي سند چشم انداز در افق 1404-ظرفيتها و بايستگي ها-چالشها و فرصتها جلد دوم(دولت-سياست داخلي و اصل 44) - 1385

 مقايسه دو سا مانه نهادي و سنتي    (همايش علمي و فرهنگ جهادي )  - 1386

 ماليات بر ارزش افزوده يك زير بناي مهم براي توسعه اقتصادي   ( ارائه شده در موسسه مطالعات دين و اقتصاد)- 1386

 نهادي  كردن اصل 44 قانون اساسي ، رشد و عدالت    ( همايش اصل 44) - 1386

 مباني بانكداري بدون  ربا ( اسلامي ) و بانكداري  ربوي  (  سنتي  ) چالش هاي اساسي  و راهكارهاي  پيشنهادي   ( همايش بازنگري در قوانين نظام بانكي   ) - 1386

 A Review of the Research Findings on Institutionalism and Jahade-Sazandeghi

 فرهنگ جهادی  الگوی نهضت خدمت رسانی

 روابط عمومی  ،  نهادی  محوری در دنیای معاصر

 سیاست های پولی ایران در دهه اخیر و اثرات آن بر  متغیر های کلان اقتصادی  1374

 مالیات بر ارزش افزوده – 1386

 بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی    - 1387

 ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست های کلی اصل 44 در راستای رشد و عدالت  - 1386

 ضرورت تدوين سند چشم انداز - 1387

 نگاه امام نهادي بود به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب - 1387

 تبيين ويژگيهاي فرهنگ مديريت جهادي-جشنواره شهيد رجايي - 1378

 طرحی نو، بنیادین و جامع در زمینه چگونگی اداره امور بانکی کشور – 1381

 اصلاح الگوي مصرف-ماهنامه مهندسي فرهنگي-سال سوم-شماره 29و30 - 1388

 ظرفیت سازی نهادی نقطه اهرمی تحقق اهداف تحول اقتصادی - 1388

 موضع راهبردي ايران اسلامي در مورد فلسطين - 1388

 بررسی شاخص رقابت پذیری جهانی و فضای کسب و کارجایگاه ایران و بایسته های آن(ارائه شده در همایش تحقق اهداف اقتصادی چشم انداز ) - 1389

 مسير تحقق چشم انداز نظام جمهوري اسلامی ايران(ارائه شده در همایش نقش مدیریت راهبردی در تحقق سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران) - 1389

 سیاست های کلی اصل 44 راهی به سوی توسعه مالکیت ملی و عدالت اجتماعی - 1389

 سرمایه فکری، تعالی سازمانی و کمیته امداد امام خمینی(ره)(ارائه شده در همایش مدیریت سرمایه های فکری و تعالی سازمانی) - 1389

 نقش آفرینی طلا در چشم انداز پولهای جهان روا - 1390

 ارزیابی آثار حذف چهار صفر از پول ملی  - 1390

 بررسی راهبردهای مقاومتی در اقتصاد ایران- 1391

 عملکرد بازار آتی سکه ونیز برنامه راه اندازي بازار آتی ارز و خطرات آن براي اقتصاد کشور - 1391

 نیم نگاهی به بورس ارز و رها کردن سیاست نرخ مرجع برای کالاهای اساسی، ضروری و سرمایه ای - 1391

 طراحی مفهومی مدل استخراج ویژگیهای نهادی  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - 1391

محتوي بعضي از كتب چاپ شده درسایت  www.iravany.com  در دسترس می باشد .

استاد مشاور ،  راهنما و داور رساله های فوق لیسانس و دکتری از جمله ‌‌

ــ بررسی اثرات سیاستهای آزاد سازی و تعدیل اقتصادی بر وضعیت صنایع روستائی اردبیل

استاد داور              مرکز آموزش امام خمینی                 رساله فوق لیسانس          1379

ــ بررسی ساختار سازمانی مدیریت امور بین الملل بانک تجارت و تطابق آن با وظایف محوله

استاد ناظر              دانشگاه تهران                               رساله فوق لیسانس         1380

ــ تأثیر مدیریت مبتنی بر ارزشهای اسلامی ( مدیریت ارزشها ) بر رضایت شغلی کارکنان

استاد مشاور            دانشگاه آزاد تهران مرکز                   رساله فوق لیسانس         1383

ــ طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان

استاد داور             دانشگاه تهران                                 رساله دکتری تخصصی    1383

ــ طراحی و تبیین نظام حمایت دولت از شرکتهای مشترک بین المللی مقیم ایران و ...

استاد ناظر              دانشگاه تهران                                رساله دکتری تخصصی    1383

ــ مدل ارزیابی عقد فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا

استاد راهنما           دانشگاه تهران                                 رساله دکتری تخصصی    1383

ــ تأثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهاني در خدمات حمل و نقل دریائی ایران

استاد داور             دانشگاه تهران                                رساله دکتری تخصصی    1383

ــ تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی امنیت اقتصادی ایران

استاد داور             دانشگاه عالی دفاع ملی                     رساله دکتری تخصصی    1385

ــ بررسی تأثیر امنیت سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در جمهوري اسلامی ایران

استاد داور             دانشگاه عالی دفاع ملی                     رساله دکتری تخصصی    1385

ــ سياست¬هاي پيشنهادي براي مديريت جنگلهاي زاگرس با رويكرد بهبود و حفظ ذخيره منابع آب

استاد داور             دانشگاه تهران                                رساله دکتری تخصصی    1387

ــ شناسائي مزيت¬هاي رقابتي موردنياز براي حصول آرمانهاي اقتصادي چشم¬انداز بيست ساله

استاد مشاور          دانشگاه امام صادق (ع)                     رساله كارشناسي ارشد    1387

ــ بررسي شناخت تهديدات اقتصاد ملي و ارائه الگوي ارزيابي آنها

استاد داور             دانشگاه عالي دفاع ملي                   رساله دکتری تخصصی    1387

مسئوليتهاي‌ اجتماعي‌

عضو مؤسس و عضو‌ هيئت‌ مديره‌ مؤسسه‌ فرهنگي‌‌ـ ورزشي‌ استقلال‌ ايران‌  1386 ـ 1368‌

عضو هيئت‌ امنا  جمعيت‌ دفاع‌ از ملت‌ فلسطين‌  1379 تاكنون

‌ عضو هیأت مؤسس و رئیس شورای مرکزی‌ کانون جهادگران جهاد سازندگی‌  1384 تاکنون‌