• ورود کاربران
  • ثبت نام

دکتر رسول سعدی

دکترای مدیریت مالی

متولد 1345

 


 

سوابق تحصیلی :

دکترا                      مدیریت مالی                                        دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد     مدیریت بازرگانی با گرایش مدیریت مالی       دانشگاه تهران

کارشناسی             مدیریت صنعتی                                      دانشگاه علامه طباطبایی