• ورود کاربران
 • ثبت نام

دکتر محمد ابویی اردکان

رزومه علمی و کاری دکتر محمد ابویی اردکان 

تحصیلات

 • کارشناسی, 1373, مهندسی برق-کنترل, دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد, 1377, مدیریت صنعتی, دانشگاه تهران
 • دکتری, 1385, مدیریت سیستمها, دانشگاه تهران

عناوین دروس

 • اصول و مبانی مدیریت، کارشناسی، 1389-1390، 1
 • آمار و کاربرد آن در مدیریت 1، کارشناسی، 1385-1386، 2
 • آمار و کاربرد آن در مدیریت 2، کارشناسی، 1386-1387، 1
 • تحقیق و ماخذشناسی، کارشناسی، 1384-1385، 2
 • دولت الکترونیک، کارشناسی، 1387-1388، 2
 • روش تحقیق در کار آفرینی، کارشناسی، 1386-1387، 2
 • کارگاه تجزیه و تحلیل و حل مسائل دولت و حکومت، کارشناسی، 1391-1392، 2
 • برنامه ریزی استراتژیک، کارشناسی ارشد، 1387-1388، 1
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، کارشناسی ارشد، 1392-1393، 1
 • برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی، کارشناسی ارشد، 1392-1393، 1
 • روش تحقیق، کارشناسی ارشد، 1390-1391، 2
 • روش تحقیق پیشرفته، کارشناسی ارشد، 1386-1387، 1
 • روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری(مدیریت منابع انسانی)، کارشناسی ارشد، 1388-1389، 2
 • مباحث منتخب در مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی، کارشناسی ارشد، 1389-1390، 2
 • مدیریت استراتژیک، کارشناسی ارشد، 1388-1389، 2
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته، کارشناسی ارشد، 1396-1397، 2
 • مدیریت استراتژیک خدمات، کارشناسی ارشد، 1387-1388، 1
 • مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک، کارشناسی ارشد، 1388-1389، 1
 • استراتژیهای مدیریت منابع انسانی، دکتری Ph.D، 1394-1395، 2
 • روش تحقیق، دکتری Ph.D، 1393-1394، 1
 • روش تحقیق پیشرفته، دکتری Ph.D، 1393-1394، 1
 • روش تحقیق در سیاستگذاری علم و فناوری ، دکتری Ph.D، 1396-1397، 1
 • روش شناسی تحقیق در مدیریت، دکتری Ph.D، 1393-1394، 1
 • روش شناسی تحقیق در مدیریت تکنولوژی، دکتری Ph.D، 1394-1395، 2
 • روشهای تحقیق درمدیریت، دکتری Ph.D، 1391-1392، 2
 • سمینار در مسائل سیاست گذاری دولتی(خط مشی گذاری عمومی)، دکتری Ph.D، 1395-1396، 2
 • طراحی و ارزشیابی نظام های اطلاع رسانی، دکتری Ph.D، 1388-1389، 1
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق، دکتری Ph.D، 1393-1394، 2
 • فلسفه علم و روش شناسی تحقیق (تئوری و عملی)، دکتری Ph.D، 1390-1391، 2
 • مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت، دکتری Ph.D، 1390-1391، 1
 • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، دکتری Ph.D، 1395-1396، 1

راهنمایی پایان نامه

 • طراحی مدلی برای همراستا سازی فرایند اعطای تسهیلات سیستم سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و استراتژی های تجاری بانک ملت، هانیه هاتفیان، دانشگاه تهران، 1388/09/15
 • اندازه گیری همردیفی میان استراتژیهای کسب و کار و استراتژیهای سیستمهای اطلاعات در سازمانهای برتر ایرانی، آریا یزدان پناه، دانشگاه تهران، 1388/09/15
 • امکان سنجی ایجاد برند شهری مطالعه موردی منطقه 12 شهری تهران، شراره اخوان ثلاث، دانشگاه تهران، 1389/12/15
 • بررسی تناسب میان نظام برنامه ریزی شهرداری تهران و نیازمندیهای استراتژی ناحیه محوری با رویکرد نظریه پردازش اطلاعات، نسیبه احدی مراغه، دانشگاه تهران، 1389/12/15
 • ارائه الگویی برای همراستایی شایستگی فاوای مدیران و مدیریت ریسک پروژه های فاوا در شهرداری تهران، وحید سعادت، دانشگاه تهران، 1390/06/30
 • بررسی رابطه شایستگی فاوا ی مدیران شهرداری تهران با موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات، حامد مجیدی ذوالبنین، دانشگاه تهران، 1390/06/30
 • طراحی مدل توسعه استراتزی ارتباطی برای سازمان و همراستاسازی آن با استراتژی های کسب و کار - مطالعه موردی شرکت بورس و اوراق بهادار تهران، زهرا واحد، دانشگاه تهران، 1390/07/13
 • بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه های صنعتی مطالعه موردی: خوشه نساجی استان یزد، مهدیه معتمدی، دانشگاه تهران، 1390/10/07
 • ارائه مدلی از عوامل موثر برنیت رفتاری استفاده مشتریان از همراه بانک در ایران( مطالعه موردی بانک توسعه صادرات)، ساناز بهرامی، دانشگاه تهران، 1390/11/29
 • بررسی کیفیت خدمات پروازهای بین المللی در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با استفاده از مدل سروکوال و ارزیابی سیاستهای این شرکت در ارتقای رضایت مشتری، وحیده اسدی نیاسر، دانشگاه تهران، 1390/12/22
 • بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و مهارت تفکر استراتژیک مدیران در سازمان های رسانه ای ایران(مطالعه موردی: مجلات تهران)، سمانه اذرپور، دانشگاه تهران، 1391/05/09
 • بررسی رابطه بین تواائی تفکر استراتژیک و سبک ارشادی بازرگانان صنایع روشنایی تهران، روشنک خواجه امیرلوانویق، دانشگاه تهران، 1391/06/29
 • طراحی مدل کسب و کار برای بازی رایانه¬ای طلای سیاه، مریم احمدی، دانشگاه تهران، 1391/12/21
 • طراحی مدل کسب و کار برای تولید کتاب¬های الکترونیکی مبتنی بر استراتژی اقیانوس آبی در واحد انتشاراتی( سوره مهر الکترونیک)، المیرا صابرنعیمی، دانشگاه تهران، 1391/12/21
 • بررسی همراستایی فرهنگ سازمانی و استراتژی های سازمان در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مهسا توکلی کوشا، دانشگاه تهران، 1391/12/22
 • بررسی ارتباط بین تفکر استراتژیک مدیران و عادات مصرف رسانه¬های جدید در بین آنها (مطالعه مدیران نشریات تهران)، فاطمه قدیانی، دانشگاه تهران، 1391/12/23
 • طراحی مدل سنجش بلوغ خوشه های صنعتی مورد کاوی خوشه های کاشی و نساجی استان یزد، سیدمحمدعلی عظیمی، دانشگاه تهران، 1393/04/01
 • بررسی ارتباط میان عوامل ریسک و تصمیم گیری مدیران شهری درباره برون سپاری پروژه¬های فناوری اطلاعات در شهر تهران، الهام خسروی نسب، دانشگاه تهران، 1393/07/08
 • مطالعه ی استراتژی تصویرسازی برنامه ترکیبی(به خانه برمی گردیم) از سبک زندگی خانواده ایرانی، سارا مومنی، دانشگاه تهران، 1393/07/20
 • بررسی رابطه میان تفکر استراتژیک بازیکنان و سبک بازی آن ها در محیط بازی بازی رایانه ای استراتژیک رولر (کاستر)، سعیده جنتی، دانشگاه تهران، 1393/12/16
 • تدوین استراتژی منابع انسانی برای شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه براساس دیدگاه مبتنی برمنابع، زهرا دائمی، دانشگاه تهران، 1394/06/29
 • همراستاسازی استراتژی های سازمان با اقدامات و سیستم های منابع انسانی بر مبنای رویکرد RBV در شرکت فرابورس ایران، مریم یاوری، دانشگاه تهران، 1394/12/05
 • بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با استفاده از مدل استراتژیک کارت امتیازی متوازن در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، فردین حسینی، دانشگاه تهران، 1395/06/29
 • بررسی وضعیت شایستگی هنرآموزان برای آموزش کارآفرینی وتاثیرآن برقابلیت کارآفرینی دانش آموزان هنرستان های فنی حرفه ای، کبری خورانی، دانشگاه تهران، 1395/06/29
 • مدلسازی عامل گرای رفتار با رویکرد تحقیق در عملیات رفتاری (مورد پژوهش : رفتار خرید ناگهانی)، زهرا صادقی ارانی، دانشگاه تهران، 1395/11/13
 • بررسی مدل های ذهنی مدیران بنگاه های اقتصادی در صنایع لبنیات در فرآیند تفکر استراتژیک، طاهره ندافی، دانشگاه تهران، 1396/11/11

مشاوره پایان نامه

 • عنوان بررسی وضعیت مدیریت شهری در آی.آس. آی (I.S.I) و ترسیم نقشه علم رشته مدیریت شهری، فتاح آقازاده ده ده، دانشگاه تهران، 1388/06/31
 • بررسی ومقایسه نسبی انواع سرمایه های ذهنی در شرکتهای ایرانی و بررسی علل بروز وضعیت موجود، توحید علوی تبت، دانشگاه تهران، 1388/09/15
 • بررسی علل تداوم فقر شهری در تهران، مونا کریمی خراسانی، دانشگاه تهران، 1389/08/25
 • بررسی ابعاد نمایندگی شورایاری ها در ارتباط با ذی نفعان محله(مطالعه شورایاری محله یوسف آباد تهران)، بهاره مختاری، دانشگاه تهران، 1389/09/01
 • بررسی عوامل شخصیتی موثر بر قانون گریزی در رفتارهای ترافیکی رانندگی شهروندان تهرانی، فرناز بیک رسولی، دانشگاه تهران، 1389/09/01
 • بررسی رابطه اجرای ارتباطات یکپارجه بازاریابی با عملکرد بازار: مطالعه موردی : بانک ملت، محمدرضا پارسافرد، دانشگاه تهران، 1389/12/15
 • بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر درونی شهر تهران، الهه پیدایش، دانشگاه تهران، 1389/12/15
 • بررسی نقش و تاثیر قوانین و مقررات بر یکپارچگی مدیریت شهری در کلانشهر تهران، نسرین نوری جیرانبلاغی، دانشگاه تهران، 1390/03/31
 • ارائه مدلی برای همراستایی بین فرآیندها و استراتژی سازمان و بررسی تاثیر آن بر عملکرد سیستم مدیریت کیفیت، سمانه جوکار، دانشگاه تهران، 1390/06/29
 • شناسایی فرصت های کارآفرینی در حوزه تولید راه حل های نرم افزاری مبتنی بر نرم افزارهای آزاد/متن باز در ایران، بررسی نمونه موردی سیستم عامل لینوکس، فرهاد جوهری زاده، دانشگاه تهران، 1390/11/30
 • بررسی ویژگیهای شهر دانش بنیان تهران، مبتنی بر جذب و نگهداری کارکنان دانشی، فرنوش مرتضوی، دانشگاه تهران، 1390/12/20
 • برسی تاثیر ضوابط اخلاقی بر رفتار ضد شهروندی بیمه ملت، زهره سیاوشی، دانشگاه تهران، 1390/12/23
 • بررسی تاثیر مشارکت شهروندان در تحقق شهر یادگیرنده از بعد آموزش ای مستمر( مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهران)، شیوا مافی مرادی، دانشگاه تهران، 1390/12/23
 • ارائه فرایند ایجاد معماری منطقه¬ای سیستمهای هوشمند حمل و نقل درون شهری تهران با استفاده از مطالعات تطبیقی، مهدی میرافشار، دانشگاه تهران، 1390/12/27
 • کاهش رفتارهای غیر مولد ( انحرافی ) از طریق سیستم مناسب انتخاب کارکنان، فرانک معتمدی مطلق، دانشگاه تهران، 1391/04/05
 • طراحی و تبیین مدل مبارزه با فساد اداری در شهرداری کلانشهر تهران، لیلی حبیبی، دانشگاه تهران، 1391/06/29
 • طراحی مدل پیاده سازی تکنولوژی عملکرد انسانی(HPT) در بانک سینا، زینب خوش مشربان، دانشگاه تهران، 1391/06/29
 • طراحی مدل فرایندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران، اشرف رحیمیان، دانشگاه تهران، 1391/07/08
 • بررسی همراستایی مربی گری واستراتژی بنگاه درمدیریت مسیرحرفه ای حمایتی وتوسعه ای، بنفشه ندیمی، دانشگاه تهران، 1391/08/14
 • تبیین مدل شایستگی مدیران کل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، بهاره ماه بانویی، دانشگاه تهران، 1391/09/13
 • تبیین مدلی برای اجرای موثر جلسات بازخور در مدیریت عملکرد کارکنان، کتایون حسینی شاد، دانشگاه تهران، 1391/11/07
 • تدوین ویژگی های محتوای آموزشی مناسب برای آشنا ساختن کودکان با حقوق و قوانین شهروندی (با رویکرد تسهیل مدیریت شهری)، سیدوحید کریمیان، دانشگاه تهران، 1391/12/28
 • طراحی مدل سیستم جانشین پروری برای مشاغل کلیدی درشرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات ایران خودروساپکو، سیدعباس مرادی شیرازی، دانشگاه تهران، 1392/06/19
 • ارائه مدل تبیینی رابطه فرهنگ دانش بل اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش، مطالعه موردی سازمان صاایران، میترا دیلمقانی، دانشگاه تهران، 1392/06/27
 • ارائه مدلی مفهومی برای تدوین طرح توسعه فردی درگروه مپنا، وحید بیگی، دانشگاه تهران، 1392/06/31
 • طراحی مدلی برای پیاده سازی منشورهای اخلاقی درسازمان مطالعه موردی گروه مپنا، هادی عارف، دانشگاه تهران، 1392/06/31
 • بررسی کیفی تاثیرعوامل طراحی زیباشناسانه ارتباط بامشتریان بررضایت شغلی مدیران وکارکنان بانک رفاه، علی دبیری فرد، دانشگاه تهران، 1392/11/27
 • طراحی سیستم جبران خدمات برای نسل های متنوع کاری دربانک ها، رحمان حسنی، دانشگاه تهران، 1392/11/29
 • بررسی رابطه پاسخگویی حاکمیت ومشارکت شهروندی، رضا رهبر، دانشگاه تهران، 1393/06/04
 • بررسی رابطه ابعادعدالت سازمانی تسهیم دانش وظرفیت نوآوری، زهرا دستی گردی، دانشگاه تهران، 1394/06/03
 • تبیین تاثیرمنتورینگ برموفقیت تسهیم دانش (موردمطالعه :شرکتهای تامین سرمایه)، سیدجواد موسوی مله خان، دانشگاه تهران، 1394/06/23
 • مطالعه پیامدهای اجرای خط مشی تفکیک وظیفه آموزش عالی(موردمطالعه:تفکیک دانشگاه علوم پزشکی تهران ازمجموعه دانشگاه تهران)، فریماه فرجلومطلق، دانشگاه تهران، 1394/07/14
 • توسعه چارچوب اقدامات هنری در راستای تغییر سنجش نگرش کارکنان به جاری‌سازی فرهنگ سازمانی در گروه مپنا، افشین دبیری، دانشگاه تهران، 1395/12/09
 • بررسی علل و پیامدهای بروز خشم در سازمان و اتخاذ استراتژی های مناسب (روسا و معاونین شعب ممتاز و درجه یک بانک ملی ایران در شهر تهران، مهسا فروغی، دانشگاه تهران، 1396/08/21
 • طراحی سیستم تحقیق در عملیات اتوپایتیک، نیره اسحق زاده، دانشگاه تهران، 1396/11/28
 • ارائه مدل تردید حرفه ای در حسابرسی، حمیدرضا گنجی، دانشگاه تهران، 1396/11/29
 • طراحی و تبیین مدل تاثیر ذهن آگاهی بر تعادل و عملکرد کار و زندگی فرد و زیردستان در بانک پارسیان، عماد قاینی، دانشگاه تهران، 1396/11/29

فعالیت‌های اجرایی

 • عضو شورای راهبردی استقرار دانشگاه دو فضایی، 1390/11/15، 1394/10/24، ايران، تهران
 • ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1392/09/19، 1395/01/14، ایران، تهران
 • قائم مقام دبیرکل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری، 1392/09/20، 1395/01/01، ایران، تهران
 • عضویت در کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1393/02/10، ایران، تهران
 • عضو شورای سیاست گذاری دومین همایش ملی مدیریت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1393/04/29، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت، 1393/08/22، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، 1393/08/22، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون پژوهش و فناوری، 1393/12/26، 1395/07/28، ایران، تهران
 • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای عالی عتف در خصوص تدوین و ارائه سیاست های کلی علم و فناوری و یکپارچه سازی برنامه ها و اقدامات دستگاه های اجرایی، 1394/02/14، ایران، تهران
 • عضو کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی، 1394/02/19، ایران، تهران
 • عضو کمیته سیاستگذاری نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، 1394/03/25، ایران، تهران
 • عضو کارگروه تدوین برنامه کلان توسعه پژوهش و فناوری و تحقق دانشگاه های کار آفرین، 1394/04/31، ایران، تهران
 • عضو شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر، 1394/06/03، 1396/06/03، ایران، تهران
 • عضو شورای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تهران، 1395/04/08، 1398/04/08، ایران، تهران
 • مشاور معاون پژوهشی دانشگاه تهران در امور برنامه ریزی و سیاست گذاری، 1395/04/08، 1398/03/08، ایران، تهران
 • عضو کمیته تدوین پیشنهاد تاسیس مرکز رصد علمی دانشگاه تهران، 1395/05/12، 1398/05/12، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، 1396/07/29، 1397/07/29، ایران، تهران
 • عضو دائمی کمیته آموزش دانشکده مدیریت، 1396/08/08، ایران، تهران
 • عضو کمیته داوران هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور، 1396/09/04، 1396/09/04، ایران، تهران
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران جهت حضور در کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، 1396/11/11، ایران، تهران

کتاب‌های تالیفی

 • ابویی اردکان، محمد. "مدیریت نظام علوم، تحقیقات و فناوری: پرسشهای اساسی." : پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1385.
 • ، سیروس علیدوستی، فخرالسادات محمدی ، حمید کشاورز و محمد ابویی اردکان. "شیوه نامه ایران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی." : پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1386.
 • اسفیدانی، محمدرحیم، حمید اسفندیانی ، روح ا نوری ، سعید فتحی و محمد ابویی اردکان. "کاربردهای تجارت الکترونیکی." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1389.
 • ، سعید فتحی، شهریار عزیزی ، روح اله نوری ، محمد ابویی اردکان و محمد رحیم اسفندیانی . "کسب و کار الکترونیکی." : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1389.
 • ، محمدرحیم اسفیدانی، روح الله نوری ، هادی دارمی و محمد ابویی اردکان. "استانداردهای تجارت الکترونیکی." : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1389.
 • ، روح اله نوری، محمد ابویی اردکان، سعید فتحی ، محمدرحیم اسفیدانی و بهناز بهادری‌فر . "روش شناسی طراحی و نیازسنجی دوره های آموزشی حرفه ای: تجربه ای ملی." : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1389.
 • ابویی اردکان، محمد و طاهره علیدادی. "مدیریت ایران." تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1394.
 • ابویی اردکان، محمد و ندا سلطان محمدي. "طراحی فرایند دوره های آموزشی کوتاه مدت." تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: چاپار، 1395.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 • , Sirous Alidousti, Maryam Nazari , and Mohammad Abooyee Ardakan. "A study of success factors of resource sharing in Iranian academic libraries." Library Management 29, no. 9 (2008): 711-728.
 • , , سیروس علیدوستی , and Mohammad Abooyee Ardakan. "A Study of Success Factors of Resource Sharing in Iranian Academic Libraries." Library Management 29, no. 8 و 9 (2008): 711-728.
 • Abooyee Ardakan, Mohammad, and Kaveh Mohajeri . "Applying Design Research Method to IT Performance Management Forming a New Solution." JOURNAL OF APPLIED SCIENCES 9, no. 7 (2009): 1227-1237.
 • , Seyyed Ayatollah Mirzaei, Fateme Sheykh Shoaei , Mohammad Abooyee Ardakan, Seyyed Ayatollah Mirzaie , and Fatemeh Sheikhshoaei . "The peer - review proccess for articles in Irans scientific journals." JOURNAL OF SCHOLARLY PUBLISHING 42, no. 2 (2011): 243-261.
 • habibi, leila, Said Mohammad Moghimy, Hasan Abedi, Mohammad Abooyee Ardakan, and . "Combating Corruption and Information & Communications Technology (ICT): Evidence from Tehran Metropolitan Municipality." archives des sciences 65, no. 4 (2012): 14-27.
 • Mahbanoei, Bahareh, Ariyan Gholi pour, and Mohammad Abooyee Ardakan. "a competency model for ministry of health and medical education of iran's general managers." International Journal of Management Studies (IJMS) 9, no. 1 (2016): 100.
 • ، صدرا احمدی ، محمد ابویی اردکان و علیرضا طالب پور . "مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیکی." Information Sciences and Technology 24، 4 (1388): 103-126.
 • ابویی اردکان، محمد، حسن عابدی جعفری و فتاح آقازاده . "کاربرد روش های خوشه بندی در ترسیم نقشه های علم : مورد کاوی نقشه علم مدیریت شهری." Information Sciences and Technology 25، 3 (1389): 347-371.
 • ابویی اردکان، محمد، سید آیت الله میرزایی و فاطمه شیخ شعاعی . "فرایند داوری مقالات در مجلات علمی ایران." پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 6، 12 (1391): -.
 • ابویی اردکان، محمد، فاطمه قدیانی و طاهره علیدادی. "بررسی رابطۀ بین تفکر استراتژیک و رفتار جست‎وجوی اطلاعات دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران." فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران 10، 2 (1397): 259-282.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • mahbanoyi, bahare, Ariyan Gholi pour, and Mohammad Abooyee Ardakan. "A competency model for general health managers (Case: Iran medical of health and education)." Iranian Journal of Management Studies 9, no. 2 (2016): 217.
 • ، علیرضا طالب‌پور ، محمد ابویی اردکان و صدرا احمدی . "بررسی عوامل تاثیر گذار در بلوغ سازمان در رویکرد به کسب و کار الکترونیک با استفاده از مدل FCM." مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات 1، --- (1111): -.
 • ابویی اردکان، محمد و مسعود عابسی . "ارایه چهارچوبی برای توسعه سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری استراتژیک در برنامه های اصلاحات دولت ایران." دانش مدیریت 14، 55 (1380): 196-226.
 • ابویی اردکان، محمد و علی نقی مشایخی . "مفهوم و روش های اندازه گیری همردیفی در مطالعات اقتضایی مدیریت." دانش مدیریت 19، 72 (1385): 87-110.
 • ابویی اردکان، محمد و  محمدعلی بهجتی اردکانی . "متدولوژیهای برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی SISP." مدیریت اسلامی (دانشگاه امام حسین ) 1، 1و2 (1385): 26-43.
 • ، سید آیت الله میرزایی ، محمد ابویی اردکان، معصومه قاراخانی و فاطمه شیخ شعاعی . "فرایند همترازخوانی در مجلات علمی مطالعه موردی مجله جامعه شناسی ایران." مجله انجمن جامعه شناسی ایران 7، 28 (1385): 147-179.
 • پورعزت ، علی اصغر، محمد ابویی اردکان و علی پیران نژاد. "کاربرد مدل سیستمهای مانا برای تدوین برنامه های آموزش عالی ایران در قرن 21." فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) 40910، 1111 (1385): 43-66.
 • ابویی اردکان، محمد، نادر نقشینه و فاطمه شیخ شعاعی . "فناوری پردازش گفتار و کاربرد آن در کتابخانه." پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)دانشگاه تهران 37، 2 (1386): 85-104.
 • ابویی اردکان، محمد، نادر نقشینه و فاطمه شیخ شعاعی . "فن آوری پردازش گفتار و کاربرد آن در کتابخانه ها." مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 37، 2 (1386): 85-104.
 • عابدی جعفری ، حسن ، محمد ابویی اردکان و فتاح آقازاده ده ده . "مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم." فصلنامه رهیافت -، 46 (1389): 45-53.
 • ابویی اردکان، محمد و سیدآیت اله میرزایی . "داوران و اخلاق داوری در مجله های علمی ایران." اخلاق در علوم و فناوری 5، 1و2 (1389): 36-47.
 • نوری، روح اله ، محمد ابویی اردکان و محمدرحیم اسفیدانی. "طراحی و تدوین بسته‌های آموزشی تجارت الکترونیکی." فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 5، 13 (1390): 25.
 • ، حسن عابدی جعفری، محمد ابویی اردکان، فتاح آقازاده ده ده و فاطمه دلبری راغب . "روش شناسی ترسیم نقشه های علم : مطالعه موردی ترسیم نقشه علم مدیریت دولتی." فصلنامه روش شناسی علوم انسانی 17، 66 (1390): 69-53.
 • عزیزی ، محمدمهدی ، محمد ابویی اردکان و نسرین نوری . "بررسی نقش کنشگران و ابزارهای مدیریت شهری در یکپارچگی مدیریت کلانشهر در آن." هویت شهر 6، 10 (1391): 5-16.
 • مهرگان ، محمدرضا، محمد ابویی اردکان و ندا سلطان محمدی . "شناسایی عوامل کلیدی در مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم(SSM)." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 4، 8 (1391): 129-146.
 • ابویی اردکان، محمد و مهدیه معتمدی. "بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی خوشه نشاجی یزد)." بهبود مدیریت 3، 17 (1391): 203-226.
 • منوریان ، عباس، محمد ابویی اردکان، سیدموسی پورموسوی و اشرف رحیمیان. "مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کلانشهرهای ایران." چشم‌انداز مدیریت دولتی 4، 13 (1392): 41-63.
 • ابویی اردکان، محمد، بابک سهرابی یورتچی و ساناز بهرامی . "ویژگی ارزش آفرین سیستم های پرداخت همراه از دیدگاه مشتریان ( مورد مطالعه: خدمات سامانه سفیر در بانک توسعه صادرات ایران)." مدیریت بازرگانی 5، 1 (1392): 1-20.
 • منوریان ، عباس، محمد ابویی اردکان، سید محمد کربلایی سید جوادی و محمدرضا زندی منش. "طراحی مدل خط مشی گذاری به منظور بهبود محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران." فصلنامه مدیریت دولتی 3، 2 (1392): 158-173.
 • ابویی اردکان، محمد، سمیه لبافی، سمانه آذرپور و مهدیه جلال پور. "شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان های فرهنگی شهر اصفهان." پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران با همکاری انجمن مدیریت ایران 6، 11 (1393): 1.
 • فهیمی، میترا و محمد ابویی اردکان. "بررسی قابلیت روش فراتحلیل در شناسایی متغیرهای پیشبینی ورشکستگی." بررسی های حسابداری و حسابرسی 21، 2 (1393): 189-210.
 • ابویی اردکان، محمد، سید محمد علی عظیمی و کامبیز طالبی. "بررسى سطوح بلوغ و توسعه یافتگى نوآورى و همکارى دولت با خوشه هاى صنعتى." فصلنامه نامه سیاست علم و فناوری 3، 3 (1393): 103.
 • دیلمقانی، میترا ، محمد ابویی اردکان و غلامرضا فدائی . "نقش فرهنگ دانش در اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش مورد مطالعه: یک سازمان دانش بنیان." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 69، پاییز 1393 (1393): 325-346.
 • دیلمقانی، میترا، فاطمه فهیم نیا ، محمد ابویی اردکان و غلامرضا فدایی  . "نقش فرهنگ دانش در اثر بخشی فرایندهای مدیریت دانش (مورد مطالعه یک سازمان دانش بنیان)." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 48، 3 (1393): 325.
 • یعقوبی ، طاهره ، محمد ابویی اردکان و فاطمه گوینده نجف آبادی. "بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری 3." فصلنامه فناوری آموزش 9، 1 (1393): 11-24.
 • ابویی اردکان، محمد، مهدیه معتمدی و محمد امین. "بررسی اهمیت عوامل پیش برنده و بازدارنده ی تاثیرگذار در رشد و توسعه خوشه نساجی یزد با استفاده از نقشه شناختی فازی." بهبود مدیریت 9، 2 (1394): 77-96.
 • جباری پور، مجتبی، حسن عابدی جعفری و محمد ابویی اردکان. "بررسی و ارزیابی خط مشی های مبارزه با فساد در برنامه های چهارگانه توسعه جمهوری اسلامی ایران." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1، 3 (1394): 51-58.
 • مختاری، بهاره، علی اصغر پورعزت ، آرین قلی پور و محمد ابویی اردکان. "بررسی مراتب مشارکتی بودن نمایندگی شورایاران؛ مقایسه دیدگاه شورایاران محله یوسف آباد تهران با ذینفعان." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1، 1 (1394): 1-18.
 • ابویی اردکان، محمد و سعیده جنتی. "بررسی رابطه میان سبک تفکر استراتژیک و سبک بازی کاربران در محیط بازی‌های رایانه‌ای (مطالعه موردی: بازی رایانه‌ای جنگ قبایل)." فصلنامه مدیریت دولتی 7، 4 (1394): 819-837.
 • آذرپور، سمانه ، محمد ابویی اردکان و آرین قلی پور. "ارتباط تفکر استراتژیک و نوع شخصیت مدیران در سازمان‌های ‌رسانه‌ای." فصلنامه علوم مدیریت ایران 10، 40 (1394): 45.
 • لبافی، سمیه و محمد ابویی اردکان. "پیشران ها و موانع عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان های فرهنگی. مطالعه موردی سازمان های فرهنگی شهر اصفهان." اندیشه مدیریت راهبردی 10، 19 (1395): 117-150.
 • شفیعی، مرضیه، میثم امینی و محمد ابویی اردکان. "تدوین مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور با استفاده از شاخص ترکیبی و بر اساس عملکرد بودجه‌ای آنها." فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان - کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 4، 14 (1395): 1-25.
 • دیلمقانی، میترا، فاطمه فهیم نیا و محمد ابویی اردکان. "طراحی مدل مفهومی برای سنجش فرهنگ دانش سازمانی." مدیریت فرهنگ سازمانی سال چهاردهم، 2 (1395): 389-407.
 • صابرنعیمی، المیرا و محمد ابویی اردکان. "طراحی مدل کسب‌وکار برای تولید کتاب‌های الکترونیکی در واحد انتشاراتی «سوره مهر الکترونیک»." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 50، 3 (1395): 13-35.
 • مهرگان ، محمدرضا، محمد ابویی اردکان، زهرا صادقی، محسن نظری و امید روزمند. "شبیه سازی رفتار خرید ناگهانی در بازار ؛رویکرد مدلسازی مبتنی بر عامل." مدیریت فردا 15، 48 (1395): 35-64.
 • دبیری، افشین، آرین قلی پور و محمد ابویی اردکان. "کاربرد روش تحقیق هنربنیاد در مطالعات سازمانی." فصلنامه علوم مدیریت ایران سال یازدهم، 43 (1395): 29-56.
 • قلی پور، آرین ، محمد ابویی اردکان، حسن قالیباف اصل و اصغر اسدی. "استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه های مالی." مجله مدلسازی ریسک و مهندسی مالی 2، 1 (1396): 129-145.
 • ابویی اردکان، محمد، آرین قلی پور، طاهره ندافی و منصور شیرزاد. "باز اندیشی آموزش مدیریت دولتی مبتنی بر نیازھای روزآمد مخاطبین با استفاده از تکنیک استخراج استعاره ای زالتمن." فصلنامه علوم مدیریت ایران 12، 45 (1396): 29-59.
 • ابویی اردکان، محمد، رضا زعفریان و فاطمه خورانی. "بررسی وضعیت شایستگی هنرآموزان برای آموزش کارآفرینی." فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی 3، 1/2 (1396): 127-139.
 • ابویی اردکان، محمد، حمید کاظمی و فردین حسینی. "پیاده سازی سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور." فصلنامه مدیریت دولتی 9، 2 (1396): 263-282.
 • اسحاق زاده، نیره، محمدرضا مهرگان و محمد ابویی اردکان. "کاربرد تئوری اتوپایسیس در مدیریت." فصلنامه مدیریت دولتی 9، 3 (1396): 427-462.
 • ندافی، طاهره، محمد ابویی اردکان و آرین قلی پور. "بررسی مدل های ذهنی مدیران در فرایند تفکر استراتژیک." مدیریت بازرگانی ، ( ): .

همایش‌های بین المللی

 • Abooyee Ardakan, Mohammad. "Aligning objectives processes and performance measures in BPR activities A framework for analysis." First International Management Conference, Tehran.
 • Abooyee Ardakan, Mohammad, , and . "Aligning It business strategies adopting an HOQ A case study in a larg scale iranian bank." management technologhy and application,.
 • Abooyee Ardakan, Mohammad, Mohsnen Nazari, , and Maryam Sajedi Saba. "A Case Study on Historical Evolution and Renovation Plans for Textile Cluster in Yazd Province: Lessons for Integrated Policymaking." 8th Annual International Conference on Small and Medium Sized Enterprises: Management Marketing Economic and Social Aspects, Athens.
 • Abooyee Ardakan, Mohammad, and . "Investigating the relationship between Managers IT Competency and IT Projects Risks and Developing a Model for Assessing IT Competency of Managers." 5th European Conference on Information Management and Evaluation, Como.
 • , , Nader Naghshineh, and Mohammad Abooyee Ardakan. "Impact of Internet Communication Mechanism on the Intraction patterns of Cyberspace Activists in Iran." WCIT 2011, Istanbul.
 • Abooyee Ardakan, Mohammad, , and . "Developing a Conceptual Model for Irans Science Technology and Innovation System Performance Measurement." 1th International 5th National Conferance on Management of Technology, Tehran.
 • Abooyee Ardakan, Mohammad, Neda Soltan Mohammadi, and Fariba Nik-siar. "a conceptual model for women's empowerment in political and economic development of iran." international education seminar and empowerment of women, Madrid.
 • Dilmaghani, Mitra, Fatemeh Fahim nia, and Mohammad Abooyee Ardakan. "Evaluating the organizational Knowledge culture." International Conference on Management & Humanities, Dubai.
 • Abooyee Ardakan, Mohammad, and mitra fahimi. "CONCEPTUAL HIERARCHIES SYSTEM ARCHITECTURE/ARCHITECTING, HARD OPERATIONS RESEARCH AND SOFT OPERATIONS RESEARCH." 3rd International Conference on“New Directions in Multidisciplinary Research & Practice”, Athens.
 • ابویی اردکان، محمد، سمیه لبافی و محمود فروزبخش. "تدوین استراتزی برای سازمان رسانه ای با رویکرد نوپدید : تجربه یک شرکت فرهنگی در استان اصفهان." پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، تهران.

همایش‌های داخلی

 • ابویی اردکان، محمد و زهرا واحد. "زنجیره ارزش ارتباطات - موردکاوی بورس اوراق بهادار تهران." هفتمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی، تهران.
 • ابویی اردکان، محمد و ندا سلطان محمدی . "طراحی مدل فرایندی ارزیابی عملکرد نظام توسعه علمی کشور در راستای اسناد و برنامه های توسعه ای جمهوری اسلامی ایران." اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، تهران.
 • ابویی اردکان، محمد. "آموزش متناسب با نیازهای نسلی جدید با الهام از مدل نوآوری باز." نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تأکید بر کشورهای در حال توسعه، تهران.
 • ابویی اردکان، محمد، آرین قلی پور و مهسا توکلی کوشا. "بررسی همراستایی فرهنگ سازمانی و استراتژی(مطالعه موردی شرکت بورس اوراق بهادار تهران)." کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران.
 • ابویی اردکان، محمد. "بررسی تاثیر مهارتهای تفکر استراتژیک بر سبک مرشدیت بازرگانان." کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران.
 • ابویی اردکان، محمد، الهام خسروی نسب و سیروس علیدوستی. "بررسی ارتباط میان عوامل ریسک و تصمیم گیری برای انتخاب روش های برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات (مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)." کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران.
 • دائمی، زهرا و محمد ابویی اردکان. "تدوین استراتژی منابع انسانی بر اساس SRPs برای شرکت رفاه." هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسایداری و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران.