عناوین مطالب : 

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

 

سبک های ارتباطی در سازمان

نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی
سبک های ارتباطی در سازمان
استاد : دکتر احمد ورزش کار

ASMبرای دانلود فایل بر روی تصویر کیلیک نمایید

تعداد اسلاید : ۴۱     |     حجم فایل:۱ مگابایت     |     قالب: پاورپینت ۲۰۰۷

سازمان ها و فرآیند ارتباطات

نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی
سازمان ها و فرآیند ارتباطات
استاد : دکتر احمد ورزش کار

ASMبرای دانلود فایل بر روی تصویر کیلیک نمایید

تعداد اسلاید : ۳۱     |     حجم فایل: ۲ مگابایت     |     قالب: پاورپینت ۲۰۰۷

تاریخچه ارتباطات سازمانی ( گذشته-حال-آینده )

نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی
تاریخچه ارتباطات سازمانی (گذشته-حال-آینده )
استاد : دکتر احمد ورزش کار

ASMبرای دانلود فایل بر روی تصویر کیلیک نمایید

تعداد اسلاید : ۵۴     |     حجم فایل: ۱مگابایت     |     قالب: پاورپینت ۲۰۰۷

Design Farsweb