عناوین مطالب : 

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

 

ارزیابی و کنترل استراتژی

ارزیابی و کنترل استراتژی
استاد : دکتر احمد ورزش کار
تهیه : هادی ورزش کار

ASMبرای دانلود فایل بر روی تصویر کیلیک نمایید

تعداد اسلاید : ۶۹     |     حجم فایل: ۲.۵ مگابایت     |     قالب: پاورپینت ۲۰۰۷

اجرا و پیاده سازی استراتژی

اجرا و پیاده سازی استراتژی
استاد : دکتر احمد ورزش کار
تهیه : هادی ورزش کار

ASMبرای دانلود فایل بر روی تصویر کیلیک نمایید

تعداد اسلاید : ۳۶۸     |     حجم فایل: ۷ مگابایت     |     قالب: پاورپینت ۲۰۰۷

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته
استاد : دکتر احمد ورزش کار
تهیه : هادی ورزش کار

ASMبرای دانلود فایل بر روی تصویر کیلیک نمایید

تعداد اسلاید : ۳۴۳     |     حجم فایل: ۳.۵ مگابایت     |     قالب: پاورپینت ۲۰۰۷

Design Farsweb