عناوین مطالب : 

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

 

کارت امتیازی متوازن BSC

کارت امتیازی متوازن 

Balance score card

استاد : دکتر احمد ورزش کار

AP2برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید. پس از واریز وجه لینک دانلود فعال می گردد.

هزینه فایل :  ۸۰۰۰ تومان

RIAL 80,000 – خرید

نکته : با پرداخت هزینه فایل مالکیت معنوی منتقل نشده و تنها شما قادر به بهره برداری از آن می باشید

تعداد اسلاید : ۱۳۳      |     حجم فایل: ۱.۹۶ مگابایت     |    قالب: پاورپینت ۲۰۰۷

استراتژی و انواع آن در سطوح مختلف سازمان

استراتژی و انواع آن در سطوح مختلف سازمانی

استاد : دکتر احمد ورزش کار

AP2برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید. پس از واریز وجه لینک دانلود فعال می گردد.

هزینه فایل :  ۳۵۰۰ تومان

RIAL 35,000 – خرید

نکته : با پرداخت هزینه فایل مالکیت معنوی منتقل نشده و تنها شما قادر به بهره برداری از آن می باشید

تعداد اسلاید : ۵۸      |     حجم فایل: ۱.۴۸ مگابایت     |    قالب: پاورپینت ۲۰۰۷

مدیریت تولید و عملیات : مکان یابی

مدیریت تولید و عملیات

۲. مکان یابی

استاد : هادی ورزش کار

place
برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید. پس از واریز وجه لینک دانلود فعال می گردد.

هزینه فایل :  ۳ هزار تومان

نکته : با پرداخت هزینه فایل مالکیت معنوی منتقل نشده و تنها شما قادر به بهره برداری از آن می باشید

RIAL 30,000 – خرید

تعداد اسلاید : ۲۸          |          حجم فایل: ۱.۳ مگابایت        |        قالب: پاورپینت ۲۰۰۷

مدیریت تولید و عملیات : کلیات

مدیریت تولید و عملیات

۱. کلیات

استاد : هادی ورزش کار

AP2

برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید. پس از واریز وجه لینک دانلود فعال می گردد.

هزینه فایل :  ۳ هزار تومان

با پرداخت هزینه فایل مالکیت معنوی منتقل نشده و تنها قادر به بهره برداری از آن می باشید

تعداد اسلاید : ۴۲     |     حجم فایل: ۱.۶ مگابایت     |     قالب: پاورپینت ۲۰۰۷

Design Farsweb