برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته – دوره دکتری

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

استاد : دکتر احمد ورزشکار 
 
 
برای دانلود بر روی تصویر کلیک نمایید .
تعداد اسلاید : ۳۴۳       ،       حجم فایل :۳.۸۲مگابایت       ،       قالب : پاورپینت ۲۰۰۷

پویایی منابع انسانی

 
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
پویایی منابع انسانی
استاد: دکتر احمد ورزشکار
برای دانلود بر روی تصویر کلیک نمایید .
تعداد اسلاید  :۱۱۰         ،          حجم فایل :۳.۵مگابایت         ،          قالب : پاورپینت ۲۰۰۷

انگیزش و نظریه های انگیزشی (motivation)

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

استاد : دکتر احمد ورزشکار

جلسه دوم :  انگیزش و نظریه های انگیزشی

برای دانلود بر روی تصویر کلیک نمایید .

::  حجم فایل : ۷.۵ مگابایت  ::

نقاط مرجع استرتژیک (Strategic Refrence Point)

مدیریت استراتژیک  پیشرفته

 نقاط مرجع استرتژیک برای مدل های یکپارچه
Strategic Refrence Point
استاد : دکتر احمد ورزشکار
 
  برای دانلود بر روی تصویر کلیک نمایید .
تعداد اسلاید  :۱۲۶      ،       حجم فایل :۱.۵مگابایت       ،        قالب : پاورپینت ۲۰۰۷

نهاد و نهادگرایی

 
 نهاد (Intitution) : نهاد یک سازمان اجتماعی است . سازمانی که خارق العاده است و از اول بوده و از بین رفتنی نیست . مثل خانواده ، مذهب ، اجتماع ،دولت ، اقتصاد (بازار) ، آموزش و پرورش . 
 
تئوری های مدیریت پیشرفته
نهاد و نهادگرایی
استاد : دکتر احمد ورزشکار
  برای دانلود بر روی تصویر کلیک نمایید .
تعداد اسلاید  :۵۱      ،       حجم فایل :۱مگابایت       ،        قالب : پاورپینت ۲۰۰۷