عناوین مطالب : 

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

 

اصلول حسابداری ۲: اصول ،‌ مبانی و مفاهیم حسابداری

اصول حسابداری ۲

۲. اصول ،‌ مبانی و مفاهیم حسابداری

استاد : هادی ورزش کار

AP2برای دانلود فایل بر روی تصویر کیلیک نمایید

تعداد اسلاید : ۴۴     |     حجم فایل: ۱.۳ مگابایت     |     قالب: پاورپینت ۲۰۰۷

اصول حسابداری ۲: حسابداری شرکت های تضامنی

اصول حسابداری ۲

۵. حسابداری شرکت های تضامنی

استاد : هادی ورزش کار

AP2برای دانلود فایل بر روی تصویر کیلیک نمایید

تعداد اسلاید : ۱۰۸     |     حجم فایل: ۱.۷ مگابایت     |     قالب: پاورپینت ۲۰۰۷

اصول حسابداری ۲: سیستم حقوق و دستمزد

اصول حسابداری ۲

۴. سیستم حقوق و دستمزد

استاد : هادی ورزش کار

AP2برای دانلود فایل بر روی تصویر کیلیک نمایید

تعداد اسلاید : ۶۱     |     حجم فایل: ۱.۳۸ مگابایت     |     قالب: پاورپینت ۲۰۰۷

Design Farsweb