عناوین مطالب : 

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

معرفي اعضاي هيئت علمي وب سايت مديريتي ايران

 

حسابداری صنعتی 1 : سیستم هزینه یابی سفارش کار

 
حسابداری صنعتی ۱ (حسابداری بهای تمام شده)

(Industrial Accounting1 (Cost Accounting

۳. سیستم های هزینه یابی : سیستم هزینه یابی سفارش کار

استاد : هادی ورزش کار

AP2

برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید. پس از واریز وجه لینک دانلود فعال می گردد.

قیمت  : ۳ هزار تومان

30,000 ریال – خرید

مشاهده آنلاین مطلب در صفحات کوچک و صرفا جهت اطلاع از محتویات می باشد. 

پرداخت هزینه فایل به منظور هزینه های جاری و طرح توسعه سایت می باشد. لذا مالکیت معنوی منتقل نمی گردد و صرفا امکان بهره برداری از مطالب فراهم می آید.

تعداد اسلاید : ۳۳     |     حجم فایل: ۱.۱۲ مگابایت     |     قالب: پاورپوینت ۲۰۰۷

0

حسابداری صنعتی1 : تجزیه و تحلیل بهای تمام شده

 
حسابداری صنعتی ۱ (حسابداری بهای تمام شده)

(Industrial Accounting1 (Cost Accounting

۲. تجزیه و تحلیل بهای تمام شده

استاد : هادی ورزش کار

AP2

برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید. پس از واریز وجه لینک دانلود فعال می گردد.

قیمت روز سوم به بعد : ۷ هزار تومان

70,000 ریال – خرید

مشاهده آنلاین مطلب در صفحات کوچک و صرفا جهت اطلاع از محتویات می باشد. 

پرداخت هزینه فایل به منظور هزینه های جاری و طرح توسعه سایت می باشد. لذا مالکیت معنوی منتقل نمی گردد و صرفا امکان بهره برداری از مطالب فراهم می آید.

تعداد اسلاید : ۱۲۰     |     حجم فایل: ۱.۶۴ مگابایت     |     قالب: پاورپوینت ۲۰۰۷

  (بیشتر…)

0

حسابداری صنعتی1 : اصول ، مبانی و مفاهیم

 
حسابداری صنعتی ۱ (حسابداری بهای تمام شده)

(Industrial Accounting1 (Cost Accounting

اصول ، مبانی و مفاهیم حسابداری صنعتی

استاد : هادی ورزش کار

AP2

برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید. پس از واریز وجه لینک دانلود فعال می گردد.

قیمت : ۵ هزار تومان

50,000 ریال – خرید

مشاهده آنلاین مطلب در صفحات کوچک و صرفا جهت اطلاع از محتویات می باشد. 

پرداخت هزینه فایل به منظور هزینه های جاری و طرح توسعه سایت می باشد. لذا مالکیت معنوی منتقل نمی گردد و صرفا امکان بهره برداری از مطالب فراهم می آید.

تعداد اسلاید : ۸۰     |     حجم فایل: ۱.۷ مگابایت     |     قالب: پاورپوینت ۲۰۰۷

  (بیشتر…)

3+

بازار بین بانکی – Interbank market

 
بازارها ، ابزارها و نهادهای مالی

بازار بین بانکی (Interbank market)

استاد : دکتر میرفیض فلاح شمس                 تهیه : هادی ورزش کار

AP2

برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید. پس از واریز وجه لینک دانلود فعال می گردد.

هزینه فایل  :  ۶ هزار تومان

60,000 ریال – خرید

مشاهده آنلاین مطلب در صفحات کوچک و صرفا جهت اطلاع از محتویات می باشد. 

پرداخت هزینه فایل به منظور هزینه های جاری و طرح توسعه سایت می باشد. لذا مالکیت معنوی منتقل نمی گردد و صرفا امکان بهره برداری از مطالب فراهم می آید.

تعداد اسلاید : ۵۴     |     حجم فایل: ۸ مگابایت     |     قالب: پاورپوینت ۲۰۰۷

  (بیشتر…)

1+
Design Farsweb