• ورود کاربران
  • ثبت نام

سبد خرید دوره


پی دی اف خلاصه کتاب مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی از منظر نظریه شناخت

معرفی کتاب مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی از منظر نظریه شناخت
تعریف مفاهیم مدیریت بهبود فرایندهای سازمان
کلیات و مبانی مدیریت بهبود فرایندهای سازمان (فصل دوم کتاب بهبود فرایندهای سازمان از منظر نظریه شناخت)
ابزارهای تکنیکال مدیریت بهبود فرایندهای سازمان (بخش اول فصل سوم کتاب بهبود فرایندهای سازمان از منظر نظریه شناخت)
ابزارهای استراتژیک مدیریت بهبود فرایندهای سازمان (بخش دوم فصل سوم کتاب بهبود فرایندهای سازمان از منظر نظریه شناخت)
فرایند الگوسازی و برندسازی بر مبنای زنجیره ارزش
شماره سفارش :