• ورود کاربران
  • ثبت نام

سبد خرید دوره


بسته آموزشی پی دی اف مدیریت رفتار سازمانی

انگیزش و نظریه های انگیزشی
ارتباطات و نظریه های ارتباطی
ماهیت مدیریت رفتار سازمانی
احساسات و هوش عاطفی
شخصيت و شخصيت شناسي
توسعه مهارت رهبری
مدیریت استرس
تیم سازی و کار گروهی
فنون مذاکره و مدیریت تعارض
مدیریت نگرش ها و ارزش ها
مدیریت خلاقیت و نوآوری
مدیریت فرهنگ سازماني
مدیریت رفتار سیاسی (نفوذ ، قدرت)
سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی
شماره سفارش :