• ورود کاربران
  • ثبت نام

سبد خرید دوره


0 ٪ تخفیف

بسته آموزشی پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته

ماهیت و مفاهیم تئوری
تاریخچه تئوریهای سازمان و مدیریت
تجزیه و تحلیل سازمان در سطح بوروکراسی
سطوح تجزیه و تحلیل سازمان در سطح سازمانی
تجزیه و تحلیل سازمان در سطح تکنیک
تئوری نهاد و نهادگرایی
نظریه سیستم : سازمانها سیستم های عقلایی طبیعی باز
سازمان مجازی ، سازمان شبدری ، سازمان چابک
ساختار های جدید سازمان و مدیریت
نظریه آشوب
توسعه مهارت رهبری
سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی
شماره سفارش :