• ورود کاربران
  • ثبت نام

هیات علمی

اساتید هیئت علمی منیجریال در کدام دانشگاه های ایران تدریس می نمایند؟

نام استاد دکتری رشته تخصصی مدرس مشاهده رزومه کامل
دکترمحمد جواد ایروانی دکتری مدیریت سیاست گذاری دانشگاه تهران  
مهندس محمد رضا اسکندری   -  
دکتر عباس صالح اردستانی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی  
دکتر رسول سعدی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران  
دکتر سید محمد اعرابی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی دانشگاه تهران  
دکتر احمد ورزشکار دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی  
دکتر محمد ابویی اردکانی دکتری مدیریت سیستم ها دانشگاه تهران  
دکتر موسی مهدوی دکتری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی  
حجه الاسلام دکتر حسن علی اکبری دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه امام حسین علیه السلام  
دکتر علی (برزو) فرهی دکتری مدیریت رفتار دانشگاه امام حسین علیه السلام  
دکتر داود حسین پور دکترای رشته مدیریت -گرایش تصمیم گیری دانشگاه علامه طباطبایی  
دکتر احمد علی یزدان پناه دکترای تحقیق در عملیات دانشگاه علامه طباطبایی  
دکتر سید مجتبی محمود زاده دکترای مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی دانشگاه علامه طباطبایی  
دکتر هادی ورزشکار دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی