• ورود کاربران
  • ثبت نام

سبد خرید دوره


0 ٪ تخفیف

دوره آموزشی ارزيابي و بهبود عملكرد منابع انساني و بنگاه (PDF)

ماهیت و مفاهیم کلیدی ارزیابی و بهبود عملکرد سرمایه‌انسانی و بنگاه‌ها
ماهیت پویایی و بهبود عملکرد سرمایه انسانی
نظامات سرمایه انسانی و نقش آن‌ها در بهبود عملکرد
نقش آموزش و توانمندسازی در بهبود عملکرد سرمایه انسانی
ارزیابی عملکرد منابع انسانی و بنگاه
شماره سفارش :