• ورود کاربران
  • ثبت نام

سبد خرید دوره


بسته آموزشی پی دی اف برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

نقاط مرجع استراتژیک
فرایند ها و مدل های مدیریت استراتژیک
مکاتب استراتژی
برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته
شماره سفارش :