• ورود کاربران
  • ثبت نام
انتخاب موضوع محصول

انتخاب نوع فایل

محصولات بازاریابی و فروش (11)

4 تکنیک ارزش آفرینی برای مشتریان
4 تکنیک ارزش آفرینی برای

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

چگونه از مشتری سوال کنیم؟
چگونه از مشتری سوال کنیم؟

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

جلب اعتماد مشتری با 8 تکنیک همدلی با مشتریان
جلب اعتماد مشتری با 8 تکن

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

18 رویکرد بازاریابی
18 رویکرد بازاریابی

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 9000 تومان

40 مدل کسب و کار
40 مدل کسب و کار

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 9000 تومان

چرا بازاریابی مهم است؟
چرا بازاریابی مهم است؟

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

فروشنده کاریزماتیک چه ویژگیهایی دارد؟
فروشنده کاریزماتیک چه ویژ

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

چگونه فروش را افزایش دهیم؟
چگونه فروش را افزایش دهیم

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

چگونه در کسب و کارمان موفق شویم؟ (بخش دوم)
چگونه در کسب و کارمان موف

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

سه تکنیک شناسایی مشتری ایده آل
سه تکنیک شناسایی مشتری ای

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

نکاتی برای افزایش فروش
نکاتی برای افزایش فروش

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان