• ورود کاربران
  • ثبت نام

آخرین انتشارات (150)

روش های تأمین مالی از طریق بازار پول
روش های تأمین مالی از طری

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 39000 تومان

10 ابزار کلیدی موفقیت مدیران برتر
10 ابزار کلیدی موفقیت مدی

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

مزیت رقابتی چیست
مزیت رقابتی چیست

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 9000 تومان

شخصیت تحلیلگر کیست و چه مشاغلی برای آن مناسب است؟
شخصیت تحلیلگر کیست و چه م

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

روش های نوین تأمین مالی : 1. کلیات نظام مالی
روش های نوین تأمین مالی :

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 49000 تومان

بهره وری چیست و چگونه محاسبه می شود؟
بهره وری چیست و چگونه محا

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

شخصیت چیست ؟
شخصیت چیست ؟

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 9000 تومان

تیپ شخصیتی CD یا کمالگرا چیست؟
تیپ شخصیتی CD یا کمالگرا

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

سر فصل کارگاه روش‌های نوین تأمین مالی دوره Post DBA
سر فصل کارگاه روش‌های نوی

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

سبک های مدیریتی مبتنی بر اهداف و دانش افراد
سبک های مدیریتی مبتنی بر

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

40 مدل کسب و کار
40 مدل کسب و کار

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 9000 تومان

4 نوع شخصیت اصلی مدل DISC
4 نوع شخصیت اصلی مدل DIS

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

مبانی و مفاهیم نوآوری
مبانی و مفاهیم نوآوری

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 39000 تومان

استراتژی ابزار راهبردی نوآوری و تحول استراتژیک
استراتژی ابزار راهبردی نو

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 49000 تومان

نقشه ذهنی
نقشه ذهنی

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 9000 تومان

7 توصیه برتر استراتژیک
7 توصیه برتر استراتژیک

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

فرایند الگوسازی و برندسازی بر مبنای زنجیره ارزش
فرایند الگوسازی و برندساز

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 58000 تومان

نوآوری و چشم انداز محوری در رهبری کسب و کار
نوآوری و چشم انداز محوری

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

پنج نیروی رقاتی مایکل پورتر
پنج نیروی رقاتی مایکل پور

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 9000 تومان

13 اصل جهانی موفقیت
13 اصل جهانی موفقیت

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان