• ورود کاربران
  • ثبت نام

همه دوره ها

٪ تخفیف

پی دی اف خلاصه کتاب مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی از منظر نظریه شناخت
پی دی اف خلاصه کتاب مدیری

دریافت بسته سرفصل دوره
قیمت 179000تومان
٪ تخفیف

بسته آموزشی پی دی اف حسابرسی
بسته آموزشی پی دی اف حساب

دریافت بسته سرفصل دوره
قیمت 61000تومان
٪ تخفیف

بسته آموزشی پی دی اف مدیریت تولید و عملیات
بسته آموزشی پی دی اف مدیر

دریافت بسته سرفصل دوره
قیمت 76000تومان
٪ تخفیف

بسته آموزشی پی دی اف تئوری های مدیریت پیشرفته
بسته آموزشی پی دی اف تئور

دریافت بسته سرفصل دوره
قیمت 239000تومان
٪ تخفیف

بسته آموزشی پی دی اف مدیریت رفتار سازمانی
بسته آموزشی پی دی اف مدیر

دریافت بسته سرفصل دوره
قیمت 295000تومان
٪ تخفیف

بسته آموزشی پی دی اف اصول حسابداری 1
بسته آموزشی پی دی اف اصول

دریافت بسته سرفصل دوره
قیمت 76000تومان