• ورود کاربران
  • ثبت نام

پیاده سازی استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

پیاده سازی استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

نظر دیگران :              1 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار قیمت
موضوع پیاده سازی استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن
پی دی اف صفحات 133 28000
حجم فایل پی دی اف 14 MB
تخفیف 0
هدیه
پاورپوینت صفحات 133 87000
حجم فایل پاورپوینت 1.8 MB
تخفیف 0
هدیه

سنجه هاي مالي

روش ارزيابي متوازن

ارزش پديده‌اي غير مستقيم

ارزش موضوعي زمينه‌اي

ارزش موضوعي بالقوه

دارايي هاي نامشهود يك مجموعه ي در هم تنيده

1. اهداف

2. سنجه ها

3. اهداف كمي

4. ابتكارات

منظر مالي

منظر مشتري

منظر فرآيندهاي داخلي

منظر يادگيري و رشد

منظر مشتري

اهداف استراتژيك در منظر مشتري

سنجه هاي پر كاربرد در منظر مشتري

منظر فرآيندهاي داخلي

سنجه هاي پر كاربرد در منظر يادگيري و رشد

منظر مالي

نمونه هايي از سنجه هاي منظر مالي

منظر فناوري

منظر نيروي انساني

منظر مسائل محيطي

منظر تأمين كنندگان مواد اوليه

منظر ساير ذي‌نفعان

مراحل تهيه نقشه استراتژي

مراحل(فرآيند) تهيه نقشه استراتژي

1. مضامين استراتژيك

2. هدف غالب

3. سنجه هاي هدف غالب

4.اهداف استراتژيك منظرمالي 

5. اهداف كمي منظرمالي   

6. ابتكارات منظرمالي   

7. سنجه هاي منظر مالي

برپايي نقشه استراتژي : منظر مالي

8. اهداف استراتژيك منظرمشتري  

9. اهداف كمي منظرمشتري    

10.ابتكارات منظرمشتري    

11. سنجه هاي منظر مشتري

برپايي نقشه استراتژي : منظر مشتري

12.اهداف استراتژيك منظرفرايندهاي داخلي   

ماتريس تطبيق فرآيندهاي داخلي با استراتژي

13.اهداف كمي منظرفرايندهاي داخلي    

14. ابتكارات منظرفرايندهاي داخلي    

15. سنجه هاي منظر فرآيندهاي داخلي

برپايي نقشه استراتژي : منظرفرايندهاي داخلي   

يك زنجيره ارزش عمومي براي سازمان

زنجیره ارزش مایکل پورتر

16.اهداف استراتژيك منظريادگيري ورشد  

17. اهداف كمي منظريادگيري و رشد   

18.ابتكارات منظريادگيري ورشد   

19. سنجه هاي منظر يادگيري و رشد

برپايي نقشه استراتژي : يادگيري و رشد

20. روابط علت و معلولي

الگوي عمومي نقشه استراتژي

الگوي عمومي طراحي نقشه استراتژي

1. استراتژي را به اصطلاحات عملياتي ترجمه كنيد

ضرورت تشريح استراتژي

ترجمه يك ماموريت به نتايج مورد نظر

2. سازمان را در جهت تحقق استراتژي همسو كنيد

3. استراتژي را كار هر روز هر كس سازيد

ايجاد آگاهي استراتژيك در كاركنان

4. استراتژي را به يك فرايند مستمر تبديل كنيد

اتصال بودجه به استراتژي ها

نمونه اتصال بودجه به استراتژي ها (منظر مالي)

نمونه اتصال بودجه به استراتژي ها (منظر مشتري)

نمونه اتصال بودجه به استراتژي ها (فرآيندهاي داخلي)

نمونه اتصال بودجه به استراتژي ها (يادگيري و رشد)

5. تحول را از طريق رهبري مديريت ارشد به حركت در آوريد

موارد اساسي در پياده سازي استراتژي

موانع اساسي در پياده سازي استراتژي

پياده سازي الزامات در بسيج منابع

نظام نوين مديريت جهت پياده سازي استراتژي

همسو كردن و تمركز منابع در جهت استراتژي

شبکه مدیریت(Management Grid) رابرت بلیک و جین موتان

ترکیب تئوری رهبری شبکه مدیریت و اوهایو

نظریه رهبری وضعیتی هرسی و بلانچارد

سبکهاي رهبري در تئوري موقعيتی

بررسی مدل رهبری با نقاط مرجع استراتژیک

مقایسه تدوین استراتژی و  ا جرای استراتژی

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
پیاده سازی استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن
فایل پی دی اف قیمت : 28000 تومان
فایل پاورپوینت قیمت : 87000 تومان

معرفی پیاده سازی استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن


برچسب ها: تحقیق مدیریت استراتژیک سند استراتژیک الگوی مدیریت استراتژیک جامع سطوح مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک شرکت مزایای مدیریت استراتژیک مراحل مدیریت استراتژیک کنترل استراتژیک مبانی مدیریت استراتژیک پاورپوینت مدیریت استراتژیک استراتژیک مکاتب مدیریت استراتژیک فرایند مدیریت استراتژیک تحقیق در مورد مدیریت استراتژیک تاریخچه مدیریت استراتژیک مدلهای مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک پیشرفته مدیریت استراتژیک چیست روش های اجرای استراتژی پیاده سازی استراتژی در سازمان اجرای استراتژی مدل های کنترل استراتژی روش های ارزیابی استراتژی دانلود پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی کنترل استراتژی ppt مدل های مدیریت استراتژیک ppt دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته منبع کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک منبع دکترای مدیریت استراتژیک تفکر استراتژیک چیست مدیریت راهبردی چیست مدیریت راهبردی سازمان کتاب مدیریت راهبردی مدیریت راهبردی مقاله مدیریت استراتژیک استراتژی در مدیریت چیست تعریف استراتژی معنی استراتژی مقاله استراتژی استراتژی چیست
دیدگاه
دیدگاه شما :