• ورود کاربران
  • ثبت نام

کلیپ سبک های مدیریت: رویکرد اثبات گرایی و حل مسئله

کلیپ سبک های مدیریت: رویکرد اثبات گرایی و حل مسئله

نظر دیگران :              3 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزش کار قیمت
موضوع کلیپ سبک های مدیریت: رویکرد اثبات گرایی و حل مسئله
فیلم مدت زمان 5 0
حجم فایل فیلم 25 MB
تخفیف 0
هدیه
مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
کلیپ سبک های مدیریت: رویکرد اثبات گرایی و حل مسئله
فایل فیلم قیمت : 0 تومان

معرفی کلیپ سبک های مدیریت: رویکرد اثبات گرایی و حل مسئله

در بیان سبک‌های کلان مدیریتی و رفتاری، در یک دسته‌بندی کلی می‌توانیم دو رویکرد و سبک مدیریتی و رفتاری را در نظر بگیریم؛ رویکرد حل مسئله و رویکرد اثبات‌گرایی و جبهه‌گیری.

در رویکرد حل مسئله، فرد به دنبال دستیابی به هدف و ارائه راه‌حل مناسب برای رسیدن به هدف و برطرف کردن مشکلات، نواقص و رویارویی با موضوع در جهت انجام کار می‌باشد. با سبک تعاملی، پیگیری، برطرف کردن موانع، تسهیلگری و لذت بردن از اینکه مشکل برطرف شده و مسئله حل می‌گردد و دستیابی به هدف امکان‌پذیر می‌شود.

در رویکرد جبهه‌گیری و اثبات‌گرایی که می‌توان از این رویکرد رفتاری به‌عنوان یک آفت کاری و مدیریتی نیز نام برد، بدون توجه به اهداف، امکانات و اجرای مأموریت، مدیر یا فرد به دنبال اثبات شخصیتی، رفتاری و عملکردی خویش می‌باشد نه حل مسئله. در بعضی مواقع، این‌گونه رفتار ناشی از سوءتفاهم و عدم درک موضوع است که در این صورت امکان حل مسئله وجود دارد اما در بعضی مواقع برای جبهه‌گیری و اثبات خود است که در این صورت هزینه‌های سنگینی به سیستم وارد می‌گردد؛ بنابراین بهترین روش جهت برون‌رفت ازاین‌گونه شرایط و بهره‌مندی از رویکرد حل مسئله، توجیه، یادگیری، آموزش و توانمندسازی افراد جهت مواجهه با مسائل می‌باشد.

هرچقدر جهل دانشی در سیستم و افراد وجود داشته باشد، رفتارهای اثبات‌گرایانه رشد و رفتارهای حل مسئله افت خواهد کرد و برعکس هرچقدر افراد از توانایی، خرد، تعامل و تسهیلگری برخوردار باشند، رفتارهای اثبات‌گرایانه و جبهه‌گیری کورکورانه کاهش و رفتارها و رویکرد حل مسئله افزایش خواهد یافت.

در این کتاب با ارائه انواع روش‌ها و ابزارهای بهبود فرایندهای سازمانی و درمواقعی بیان استعاره‌ها، الگوها و مدل‌ها و درنهایت نظریه شناخت، سعی برآن بوده است که بتوانیم با توسعه آموزش و توانمندسازی در مدیران، کارشناسان و دانشجویان در جهت نهادینه و نهادی کردن حرکت نموده و بهره‌برداری از رویکرد حل مسئله را ترویج دهیم.

همان‌گونه که در شکل براساس نقاط مرجع استراتژیک "دانش و توانمندی" و "هدف و نیت" در طیف غیرسازمانی تا سازمانی نشان داده شد، در مدل یکپارچه رویکرد مدیریتی، چهارگونه سبک به دست می‌آید.

  1. در گونه‌ای که دانش و توانمندی کم و هدف و نیت غیرسازمانی است، سبک مدیریتی و رفتاری جبهه‌گیری و اثبات‌گرایی شکل می‌گیرد.
  2. در گونه‌ای که دانش و توانمندی کم و هدف و نیت سازمانی است، سبک مدیریتی و رفتاری میل به یادگیری شکل می‌گیرد.
  3. در گونه‌ای که دانش و توانمندی زیاد و هدف و نیت غیرسازمانی است، سبک مدیریتی و رفتاری برقراری ارتباط و تعامل شکل می‌گیرد.
  4. در گونه‌ای که دانش و توانمندی زیاد و هدف و نیت سازمانی است، سبک مدیریتی و رفتاری بهره‌گیری از رویکرد حل مسئله شکل می‌گیرد.

همان‌‌طورکه شکل نشان می‌دهد، بهترین سبک زمانی برقرار می‌شود که دانش بالا و هدف ، سازمانی باشد و بدترین سبک نیز زمانی رخ می‌دهد که دانش و توانمندی پایین و هدف و نیت غیرسازمانی باشد.

زمانی که این مدل بررسی و تبیین می‌شد یاد شعر معروف (منصوب به مولوی) و در اشکال دیگر نیز توسط سایرین بیان شده است افتادم که در ذیل آورده می‌شود و تناظرهای هر بیت با سبک موردنظر در گونه‌های استراتژیک ارائه می‌گردد.

آن‌کس که بداند و بداند که بداند اسـب خـرد از گنبد گـردون بجهاند

آن‌کس که بداند و نداند که بداند بیـدارش نمایید که بس خفته نماند

آن‌کس که نداند و بداند که نداند لـنگان خرک خویش به منزل برساند

آن‌کس که نداند و نداند که نداند در جهــل مرکــب ابدالدهر بمــاند

چهار گونه استراتژیک مربوط به رویکرد حل مسئله در بهترین حالت و رویکرد جبهه‌گیری و اثبات‌گرایی در بدترین حالت بابیان الگوی مدیریت، رفتار و رویکرد، هدف، ابزار، ساختار و ویژگی هرگونه استراتژیک و همچنین بیت متناظر با آن در ماتریس زیر ارائه شده است.


برچسب ها: مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی ، فیلم آموزش مدیریت سبک های مدیریتی دکتر احمد ورزش کار کلیپ مدیریتی
دیدگاه
دیدگاه شما :