• ورود کاربران
  • ثبت نام
محصولات مرتبط با مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی ، فیلم آموزش مدیریت

کلیپ سبک های مدیریت: رویکرد اثبات گرایی و حل مسئله
کلیپ سبک های مدیریت: رویک

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان