• ورود کاربران
 • ثبت نام

اجرا و پياده سازي استراتژی

اجرا و پياده سازي استراتژی

نظر دیگران :              1 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار قیمت
موضوع اجرا و پياده سازي استراتژی
پی دی اف صفحات 374 39000
حجم فایل پی دی اف 15 MB
تخفیف 0
هدیه
پاورپوینت صفحات 371 169000
حجم فایل پاورپوینت 9.8 MB
تخفیف 0
هدیه

شبکه عنکبوتی اهداف آموزش در سطوح تحصیلی

جایگاه درس مدیریت استراتژیک

سیر تحول و تطور استراتژی

تفکر استراتژیک

مقایسه رويكرد کل‌نگر و تکليف‌گرا  در مقابل رويكرد جزءنگر و تثبيت‌گرا

تدوین استراتژی

مبانی نظری والگوی جامع تدوین سند راهبردی

اجرای استراتژی

ارزیابی استراتژی

طراحی سازمان

ابعاد ساختار سازماني

ابعاد محتوايي و ساختاري

ويژگي‌هاي ساختاري (ساختار عملي) در ساختارهاي نظري

عوامل تعيين کننده ساختار سازماني

انواع ساختار از دیدگاه مینتز برگ

ساختار ساده

بوروکراسی ماشینی

چه موقع مي بايد ساختار بروکراسي ماشيني را به کار برد؟

بوروکراسی حرفه ای

ساختاربخشی ( شعبه ای )

چه موقع مي بايست ساختار بخشي را به کار گرفت؟

ادهوکراسی

ساختار ویژه (‌موقت ) ادهوکراسی

نقاط قوت و ضعف ادهوکراسی

چه موقع مي بايست از ساختار ادهوکراسي استفاده کرد؟

سازماندهی برمبنای برنامه و پروژه

مزایا و معایب سازماندهی برمبنای برنامه و پروژه

سازماندهی خزانه‌ای یا ماتریسی

مزایای سازماندهی خزانه‌ای یا ماتریسی

الگوي جامع اثربخش (كوين و رودباخ)    هدف  - وسيله -  ساختار

رويكرد طراحي استراتژيك (مينتزبرگ)

پیوستگی سازمانی

گونه های استراتژیک ساختار

گونه های استراتژیک الگوی سازمانی

سیستمهای طراحی ساختار سازمانی (دفت )

سیستم های طراحی ساختار  سازمانی

مراحل رشد سازمانهاي نوپا

سير تكامل سازمان‌هاي يادگيرنده (دفت)

عوامل موفقیت مهندسی مجدد

مراحل چرخه حيات و اندازه سازمان (كويين و كامرن)   مرحله  - اندازه

راهبرد تحول مشارکتی

راهبرد تحول اجباری

مهندسی مجدد

مفهوم  مهندسي مجدد

تعریف مهندسي مجدد

عوامل مؤثر در مهندسی مجدد

روشن کردن اهداف و روش ها

زنجيره مهندسي مجدد

اقدامات پیاده سازی

تعریف فرهنگ

تعریف فرهنگ سازمانی

هفت ویژگی اصلی فرهنگ سازمانی

انواع فرهنگ در سازمان های بزرگ

فرهنگ های قوی سازمانی

نقش فرهنگ در سازمان

شیوه ی شکل گیری فرهنگ سازمان

شیوه های آشنایی با فرهنگ سازمان

سطوح فرهنگ سازمانی

سطوح فرهنگ سازمانی

لایه های فرهنگ

مقوله های اصلی پدیده های آشکاری که در فرهنگ مرتبط هستند

عوامل تغییر فرهنگ سازمانی

تعریف مفاهیم مرتبط با فرهنگپ

ویژگی های قابل توجه فرهنگی

عوامل بروز تضاد منفی و مدیریت تضاد (5P    استالبرگ )

عوامل مداخله گر در شکل گیری تصمیمات سازمانی

خصوصیات فرهنگ سازمانی

نوع فرهنگ براساس رابطه کارکنان با ارزشهای سازمانی

چهار شاخص تمایز از نظر گرت هافستد

عوامل شکل گیری فرهنگ های سازمانی

چهار نوع فرهنگ سازمانی (دن دنیسون)

تقسیم بندی (قدیمی) انواع شخصیت نظریه نوع آیزنک

استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازماني

 • گونه های استراتژیک فرهنگ رفتاری
 • گونه های مديريت فرهنگ سازماني (هريسون و هندي )
 • گونه های مديريت فرهنگ سازماني (دنيسون و ميشرا)
 • گونه های مديريت فرهنگ سازماني (جفري سوني فيلد)
 • گونه های مديريت فرهنگ سازماني (ديل و كندي)

اهمیت مدیریت منابع انسانی

شکل گیری گروه ، سازمان غیر رسمی، تئوری هاو پارادایم های مدیریت

سیر تحول و تطور مدیریت منابع انسانی

چالش های منابع انسانی نظام اداری کشور

شاخص های سلامتی در سال 2000

منش‏های منابع انسانی کامیاب

مقایسه کارکنان در قرن بیستم با  قرن 21

عوامل عمده در بهره وری کارکنان علمی

انعطاف پذیری ساختار منابع انسانی

 • چهارگروه افراد سازمان از دید کاربردی (مان فریدوریس)
 • شرایط سازمان های قرن بیست و یکم
 • ویژگی های مدیران و کارکنان علمی
 • ویژگی های انقلاب صنعتی سوم
 • چالش کشورهای پیشرفته در قرن بیست و یکم
 • شاخصهای شناسایی توانایی های پاسخگویی افراد

توانایی های فردی افراد

 • انواع توانایی های افراد
 • متغیرهای ارزیابی عملکرد سازمان لیکرت
 • متغیرهای میانجی بررسی وضعیت درونی و سلامت سازمان ها از بعد نیروی انسانی

شخصیت ، شهامت و شجاعت

فضای سازمانی

 • الگوی تعاملی متغیرهای تأثیرگذار بر بهره وری خدمات مدیران
 • منطق دسته بندي فلسفی توانمند سازی منابع انسانی (SRP)
 • استراتژي‌هاي تأمین منابع انساني (بامبرگر و مشولم )
 • چهارگروه افراد سازمان از دید کاربردی (مان فریدوریس)
 • بروز احساسات توسط کارکنان ناراضی
 • آینده نگری
 • نوع فرهنگ براساس رابطه کارکنان با ارزشهای سازمانی
 • استراتژي‌هاي مديريت منابع انساني /نظري (لپك و اسنل)

الگوي جامع اثربخش (كوين و رودباخ)    هدف  - وسيله -  ساختار

الگوي تحقیق عملی  (کلینیکی )

سیستم های مدیریت لیکرت

تئوری سه شاخکی

روش شناسي سيستم‏هاي نرم  SSM

كارت امتيازي متوازن BSC

اهميت اجراي استراتژي

تاريخچه BSC

تمايز شاخص‌هاي تابع و هادي

علل ناكارآمدي نظام هاي سنجش مالي

مدل ارزيابي متوازن  (BSC)

ترجمه چشم انداز و استراتژي

رابطه علت و معلولي در چهار منظر ارزيابي متوازن

منظرهاي مدل ارزيابي متوازن

سايرمنظرهاي مدل ارزيابي متوازن

منظر مشتري

اهداف استراتژيك در منظر مشتري

سنجه هاي پر كاربرد در منظر مشتري

منظر فرآيندهاي داخلي

منظر يادگيري و رشد

سنجه هاي پر كاربرد در منظر يادگيري و رشد

منظر مالي

نمونه هايي از سنجه هاي منظر مالي

اصول سازمان استراتژي محور

1.استراتژي را به اصطلاحات عملياتي ترجمه كنيد

 • ضرورت تشريح استراتژي
 • ترجمه يك ماموريت به نتايج مورد نظر
 • نقشه استراتژي
 • مراحل تهيه نقشه استراتژي
 • فرآيند تهيه نقشه استراتژي
 •  مضامين استراتژيك
 • هدف غالب
 • سنجه هاي هدف غالب
 • اهداف استراتژيك منظرمالي 
 • اهداف كمي منظرمالي
 • ابتكارات منظرمالي
 • سنجه هاي منظر مالي
 • برپايي نقشه استراتژي : منظر مالي
 • اهداف استراتژيك منظرمشتري  
 • اهداف كمي منظرمشتري    
 • ابتكارات منظرمشتري    
 • سنجه هاي منظر مشتري
 • برپايي نقشه استراتژي : منظر مشتري
 • اهداف استراتژيك منظرفرايندهاي داخلي
 • اهداف كمي منظرفرايندهاي داخلي    
 • سنجه هاي منظر فرآيندهاي داخلي
 • برپايي نقشه استراتژي : منظرفرايندهاي داخلي   
 • ياد آوري : زنجیره ارزش مایکل پورتر
 • اهداف استراتژيك منظريادگيري ورشد  
 • اهداف كمي منظريادگيري و رشد   
 • ابتكارات منظريادگيري ورشد   
 • سنجه هاي منظر يادگيري و رشد
 • برپايي نقشه استراتژي : يادگيري و رشد
 • روابط علت و معلولي
 • الگوي عمومي نقشه استراتژي
 • الگوي عمومي طراحي نقشه استراتژي
 • نمونه نقشه استراتژیک شركت سرمايه گذاري ... براساس  مدل BSC

2. سازمان را در جهت تحقق استراتژي همسو كنيد

3. استراتژي را كار هر روز هر كس سازيد

4. استراتژي را به يك فرايند مستمر تبديل كنيد

 • اتصال بودجه به استراتژي ها
 • نمونه اتصال بودجه به استراتژي ها

5. تحول را از طريق رهبري مديريت ارشد به حركت در آوريد

موارد اساسي در پياده سازي استراتژي

موانع اساسي در پياده سازي استراتژي

پياده سازي الزامات در بسيج منابع

نظام نوين مديريت جهت پياده سازي استراتژي

همسو كردن و تمركز منابع در جهت استراتژي

شبکه مدیریت رابرت بلیک و جین موتان

ترکیب تئوری رهبری شبکه مدیریت و اوهایو

نظریه رهبری وضعیتی هرسی و بلانچارد

سبکهاي رهبري در تئوري موقعيتی

بررسی مدل رهبری  با نقاط مرجع استراتژیک

الگوی مراحل مختلف  تدوین ، اجرا و کنترل استراتژیک

هماهنگي تدوين و اجراي استراتژيك

وجوه تمایز تدوین و اجرای استراتژی

 

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
اجرا و پياده سازي استراتژی
فایل پی دی اف قیمت : 39000 تومان
فایل پاورپوینت قیمت : 169000 تومان

معرفی اجرا و پياده سازي استراتژی


برچسب ها: مدیریت استراتژیک pdf دکتر احمد ورزش کارppt دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک فایل ورد مدیریت استراتژیک انواع نظریه های مدیریت استراتژیک دوره های اموزشی مدیریت استراتژیک مقاله درمورد مدیریت استراتژیک پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته برنامه استراتژیک تحقیق مدیریت استراتژیک الگوی مدیریت استراتژیک جامع مراحل مدیریت استراتژیک کنترل استراتژیک پاورپوینت مدیریت استراتژیک مکاتب مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک چیست روش های اجرای استراتژی پیاده سازی استراتژی در سازمان اجرای استراتژی مدل های کنترل استراتژی روش های ارزیابی استراتژی دانلود پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی مدل های مدیریت استراتژیک ppt دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته منبع کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک منبع دکترای مدیریت استراتژیک کتاب مدیریت راهبردی مقاله مدیریت استراتژیک تعریف استراتژی استراتژی چیست
دیدگاه
دیدگاه شما :