• ورود کاربران
  • ثبت نام

آموزش انجام آزمون فریدمن با SPSS

آموزش انجام آزمون فریدمن با SPSS

نظر دیگران :              0 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار قیمت
موضوع آموزش انجام آزمون فریدمن با SPSS
پی دی اف صفحات 30 14500
حجم فایل پی دی اف MB
تخفیف 0
هدیه
پاورپوینت صفحات 30 79000
حجم فایل پاورپوینت 1.6 MB
تخفیف 0
هدیه

آزمون های آماری

کاربرد آزمون های آماری

معرفی ملتون فریدمن

آزمون فریدمن

کاربرد آزمون فریدمن

معادل آزمون فریدمن در پارامتریک

مشابه آزمون فریدمن در نا پارامتریک

ویژگی های نمونه آزمون فریدمن

محاسبه دستی آزمون فریدمن

فرمول محاسبه آزمون فریدمن

آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS

مرحله اول : ورود داده ها

مرحله دوم : تعریف متغیرها

مرحله سوم :

1. انتخاب آزمون آماری

1. انتخاب آزمون آماری

1. انتخاب آزمون آماری

4. فعال سازی آمار توصیفی

مرحله چهارم : مشاهده و تفسیر نتایج

نظرسنجی از سبد گردانان

آمار توصیفی

میانگین رتبه های هر یک از روش ها

محتوای نتیجه اصلی آزمون

نتیجه اصلی آزمون

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
آموزش انجام آزمون فریدمن با SPSS
فایل پی دی اف قیمت : 14500 تومان
فایل پاورپوینت قیمت : 79000 تومان

معرفی آموزش انجام آزمون فریدمن با SPSS


دیدگاه
دیدگاه شما :