• ورود کاربران
  • ثبت نام

مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها

مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها

نظر دیگران :              1 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار قیمت
موضوع مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها
پی دی اف صفحات 34 19000
حجم فایل پی دی اف 5 MB
تخفیف 0
هدیه
پاورپوینت صفحات 34 97000
حجم فایل پاورپوینت 2.8 MB
تخفیف 0
هدیه
ورد صفحات 19 99000
حجم فایل ورد 2 MB
تخفیف 0
هدیه

تعریف مدیریت
تعریف دارایی
انواع دارایی و محاسبه دارایی کل
تعریف بدهی

نمایش دارایی و بدهی در ترازنامه نهاد پولی
تعریف مدیریت دارایی و بدهی
کاربردهای مدیریت دارایی و بدهی
اهداف مدیریت دارایی و بدهی
وظایف مدیریت دارایی و بدهی
چارچوب مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در نهاد پولی
ارکان چارچوب مدیریت دارایی و بدهی

فرآیند مدیریت دارایی و بدهی
اجزای فرآیند مدیریت دارایی و بدهی
بهره برداران مدیریت دارایی و بدهی
الزامات اجرای مدیریت دارایی و بدهی
تجزیه و تحیل های مورد نیاز برای مدیریت دارایی و بدهی

استراتژی های مدیریت دارایی و بدهی
استراتژی های مدیریت نقدینگی در موسسات پولی و مالی
ساختار مدیریت دارایی و بدهی (ALCO) در نهاد پولی
اثر بخش سازی مدیریت دارایی و بدهی
کمیته مدیریت دارایی و بدهی
مأموریت و قلمرو عملکرد مدیریت دارایی و بدهی

رویکردهای مدیریت دارایی و بدهی
رویکردسنتی مدیریت دارایی و بدهی
نواقص رویکردسنتی مدیریت دارایی و بدهی
رویکرد نوین مدیریت دارایی و بدهی (ALM)

 

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها
فایل پی دی اف قیمت : 19000 تومان
فایل پاورپوینت قیمت : 97000 تومان
فایل ورد قیمت : 99000 تومان

معرفی مدیریت دارایی و بدهی در بانک ها

سرفصل مطالب بیان شده در این فایل عبارتند از : 

تعریف مدیریت  
تعریف دارایی 
انواع دارایی و محاسبه دارایی کل
تعریف بدهی 
نمایش دارایی و بدهی در ترازنامه نهاد پولی
تعریف مدیریت دارایی و بدهی 
کاربردهای  مدیریت دارایی و بدهی 
اهداف مدیریت دارایی و بدهی 
وظایف مدیریت دارایی و بدهی 
چارچوب مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در نهاد پولی
ارکان چارچوب مدیریت دارایی و بدهی
فرآیند مدیریت دارایی و بدهی 
اجزای فرآیند مدیریت دارایی و بدهی 
بهره برداران مدیریت دارایی و بدهی 
الزامات اجرای مدیریت دارایی و بدهی 
تجزیه و تحیل های مورد نیاز برای مدیریت دارایی و بدهی 
استراتژی های مدیریت دارایی و بدهی 
استراتژی های مدیریت نقدینگی در موسسات پولی و مالی
ساختار مدیریت دارایی و بدهی (ALCO) در نهاد پولی
اثر بخش سازی مدیریت دارایی و بدهی 
کمیته مدیریت دارایی و بدهی 
مأموریت و قلمرو عملکرد مدیریت دارایی و بدهی 
رویکردهای مدیریت دارایی و بدهی 
رویکردسنتی مدیریت دارایی و بدهی 
نواقص رویکردسنتی مدیریت دارایی و بدهی 
رویکرد نوین مدیریت دارایی و بدهی (ALM)

 


برچسب ها: رویکرد نوین مدیریت دارایی و بدهی (ALM) نواقص رویکردسنتی مدیریت دارایی و بدهی  رویکردسنتی مدیریت دارایی و بدهی  رویکردهای مدیریت دارایی و بدهی  مأموریت و قلمرو عملکرد مدیریت دارایی و بدهی  کمیته مدیریت دارایی و بدهی  اثر بخش سازی مدیریت دارایی و بدهی  ساختار مدیریت دارایی و بدهی (ALCO) در نهاد پولی استراتژی های مدیریت نقدینگی در موسسات پولی و مالی استراتژی های مدیریت دارایی و بدهی  تجزیه و تحیل های مورد نیاز برای مدیریت دارایی و بدهی  الزامات اجرای مدیریت دارایی و بدهی    بهره برداران مدیریت دارایی و بدهی  اجزای فرآیند مدیریت دارایی و بدهی فرآیند مدیریت دارایی و بدهی  ارکان چارچوب مدیریت دارایی و بدهی چارچوب مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در نهاد پولی وظایف مدیریت دارایی و بدهی  اهداف مدیریت دارایی و بدهی  کاربردهای  مدیریت دارایی و بدهی  تعریف مدیریت دارایی و بدهی  نمایش دارایی و بدهی در ترازنامه نهاد پولی
دیدگاه
دیدگاه شما :