• ورود کاربران
  • ثبت نام
محصولات مرتبط با آموزش بهبود فرایند کسب و کار

کلیات و مبانی مدیریت بهبود فرایندهای سازمان (فصل دوم کتاب بهبود فرایندهای سازمان از منظر نظریه شناخت)
کلیات و مبانی مدیریت بهبو

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 14000 تومان