• ورود کاربران
  • ثبت نام
محصولات مرتبط با چگونه به یک برند تبدیل شویم

فرایند الگوسازی و برندسازی بر مبنای زنجیره ارزش
فرایند الگوسازی و برندساز

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 48000 تومان