• ورود کاربران
  • ثبت نام
محصولات مرتبط با دانلود حکایت های صوتی مدیریتی

حکایت مدیریتی نگرش فرصت ساز
حکایت مدیریتی نگرش فرصت س

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
jpg
mp3
mov
قیمت 500 تومان