• ورود کاربران
  • ثبت نام
محصولات مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ppt

مبانی و مفاهیم ادراک
مبانی و مفاهیم ادراک

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
jpg
mp3
mov
قیمت 3000 تومان