• ورود کاربران
  • ثبت نام

نظریه سیستم : سازمانها سیستم های عقلایی طبیعی باز

نظریه سیستم : سازمانها سیستم های عقلایی طبیعی باز

نظر دیگران :              1 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار قیمت
موضوع نظریه سیستم : سازمانها سیستم های عقلایی طبیعی باز
پی دی اف صفحات 31 14500
حجم فایل پی دی اف 4 MB
تخفیف 0
هدیه
پاورپوینت صفحات 31 47000
حجم فایل پاورپوینت 2.7 MB
تخفیف 0
هدیه
ورد صفحات 16 49500
حجم فایل ورد 4 MB
تخفیف 0
هدیه یک فایل به ارزش 4000تومان

مقدمه

تعریف سازمان

شکل گیری تئوری های سازمان ، مدیریت و رهبری

وجوه اشتراک سازمانها

وجوه افتراق سازمانها

تعریف سیستم

خواص سیستم

اندیشمندان سیستم

انواع سیستم

ارکان سیستم

کارکردهای سیستم

سیستم های فیزیکی

سیستم های زیست شناختی

سیستم های انسانی و اجتماعی

سیستمهای ماورایی

سیستم های عقلایی

تشریح عقلایی بودن سیستم

تعریف سازمان ها به عنوان سیستم های عقلایی

مکاتب منتخب سیستم های عقلایی

در یک نگاه سیستم های طبیعی

تعریف سازمان ها به عنوان سیستم های طبیعی

ویژگی های سیستم های طبیعی

مکاتب منتخب سیستم های طبیعی

در یک نگاه سیستم های باز

سازمان ها به عنوان سیستم های باز

(الف) مدل ساخت‌گرايي اتزيوني

(ب) مدل اقتضايي لارنس و لورش

(ج) مدل سطوح تامپسون‌

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
نظریه سیستم : سازمانها سیستم های عقلایی طبیعی باز
فایل پی دی اف قیمت : 14500 تومان
فایل پاورپوینت قیمت : 47000 تومان
فایل ورد قیمت : 49500 تومان

معرفی نظریه سیستم : سازمانها سیستم های عقلایی طبیعی باز

با دانلود فایل پاورپوینت قابل ویرایش و یا دانلود فایل ورد قابل ویرایش و یا دانلود فایل پی دی اف از سرفصل ها و مطالب ذیل آگاهی و دانش بدست می آورید که در ذیل برخی مطالب فایل با جزئیات و برخی صرفا سرفصلهای آن بیان شده است. 

مقدمه

امروزه توسعه ی سازمان ها در همه جا کاملاً تدریجی و بی سر و صدا صورت گرفته است به طوری که توجه کسی را به خود جلب نکرده است . سازمان ها بر تمام جنبه های زندگی اجتماعی ، تسلط دارند و همین امر دلیل اهمیت مطالعه آنها به شمار می رود . در اینجا به مطالعه سازمان از سه دیدگاه سازمان به مثابه سیستم طبیعی ، سیستم عقلایی و سیستم باز می پردازیم که به ترتیب پیدایش مورد توجه قرار گرفته اند.

تعریف سازمان

1-سازمان سیستمی اجتماعی است که مرزهای نسبتاً مشخصی دارد و با اجزایی هماهنگ ، به طور آگاهانه و مستمر در جهت تحقق اهداف خاص خود فعالیت می کند . موجودیت اجتماعی سازمان به خاطر وجود انسان که ماهیت اجتماعی داشته ، با افراد و گروه های دیگر تعامل دارد .

2- سازمان عبارت است از مجموعه ای از افراد که برای تحقق اهدافی معین همکاری می کنند . در همه ی سازمان ها از انسان ها استفاده شده و همه ی آنها هدفمند هستند.

شکل گیری تئوری های سازمان ، مدیریت و رهبری (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

وجوه اشتراک سازمانها

تمامی سازمان ها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل می شوند.
سازمانها به عنوان ساختارهای اجتماعی برای اشتراک مساعی به منظور پیگیری اهداف مشخص تلقی می شوند.
درصد بالایی از منابع تا مرحله نیل به اهداف خاص ، صرف نگهداری خود سازمان می شود . 
سازمان ها وسیله ای برای رسیدن به اهداف تلقی می شوند .

وجوه افتراق سازمانها 
(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سيستم در يک نگاه (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

انواع سیستم ها از نظر بولدینگ (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سیستم های فیزیکی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
سیستمهای باچارچوب ثابت (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
سیستمهای ساعتی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
سیستمهای سایبرنتیکی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سیستم های زیست شناختی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سیستمهای باز (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
سیستمهای رشد یابنده با برنامه ریزی قبلی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
سیستمهای درون تصوری (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سیستم های انسانی و اجتماعی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سیستمهای نماد پردازی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
سیستمهای اجتماعی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
سیستمهای ماورایی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سازمان ها به عنوان سیستم های عقلایی
واژه عقلایی به معنی محدود عقلایی بودن کارکردی مورد استفاده قرار می گیرد . عقلایی بودن به انتخاب اهداف و چگونگی رسیدن به آن اشاره دارد . چگونگی مفید و غیر مفید بودن را نشان می دهد .

سازمان ابزاری است که برای رسیدن به هدفهای مشخص طراحی شده است .
مکاتب منتخب سیستم های عقلایی 
(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

مدیریت علمی تیلور

تیلور و پیروانش اصرار داشتند که تجزیه علمی وظایفی که از سوی کارگران انجام می گیرد برای کشف رویه هایی جهت کسب حداکثر بازده با حداقل وارده ها اعم از انرژی و منابع امکان پذیر است . این تلاش ها بر روی تجزیه و تحلیل وظایف فرد متمرکز بود . اما این تلاش ها برای عقلایی کردن کار در سطح فرد به طور اجتناب ناپذیری به تغییرات در کل ساختار ترتیبات کاری منجر شد.

 

نظریه اداری فایول
بر کارکردهای مدیریت تأکید داشت و کوشش می نمود تا اصول کلی اداری برای عقلایی کردن فعالیت های سازمان را تدوین نماید . ایشان برای عقلایی کردن سازمان از «بالا به پایین» کار کردند .

 

نظریه بوروکراسی وبر
وبر در سنخ شناسی معروف خود سه نوع قدرت را مشخص می کند : قدرت سنتی، قدرت عقلایی ، قدرت کاریزما. 
از دیدگاه وی فقط روابط مبتنی بر قدرت عقلایی و سنتی دارای ثبات کافی هستند و مبنایی جهت شکل بخشیدن به ساختار های اداری دائمی ارائه می دهند. از نظر وی بوروکراسی نوع خاصی از این ساختار اداری است.

 

نظریه رفتار اداری سایمون

وی در زمینه امور اداری و چگونگی فرآیندهای تعین هدف و رسمیت به رفتار عقلایی در سازمان را روشن نمود . سایمون پیشنهاد جایگزینی انسان اقتصادی را که به وسیله منافع شخصی برانگیخته شده به چهره انسانی تر به نام انسان اداری داد . انسانی که به دنبال تعقیب منافع شخصی است.

سازمان ها به عنوان سیستم های طبیعی
بقاي سازمان هدف مشترک افراد آن است. اداره يک سيستم اجتماعي صرفاً براساس معيارهاي خردگرايي غيرعقلايي است زيرا جنبه‌هاي غيرعقلايي اموراجتماعي را درنظر نمي‌گيرد.

اداره یک سیستم اجتماعی صرفاً براساس معیارهای خردگرایی غیر عقلایی است . زیرا که جنبه های غیر عقلایی امور اجتماعی را در نظر نمی گیرد .

ویژگی های تعریف سیستم های طبیعی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

مکاتب منتخب سیستم های طبیعی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
سازمان ها به عنوان سیستم باز (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

تبادل، عامل اساسي و زيربنايي بقاي سيستم است.

ادغام سیستم های عقلایی ، طبیعی و سیستم باز (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

1. مدل ساخت‌گرايي اتزيوني (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

2. مدل اقتضايي لارنس و لورش  (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

3. مدل سطوح تامپسون‌ (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سازمان‏ها : سيستم‌هاي عقلايي، طبيعي و باز از منظر نظریه شناخت ( Organizations Rational, Natrual & Open systems) (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

 

توجه :

فایل پی دی اف ( .pdf)  این محصول مشابه فایل پاورپوینت ( .pptx ) آن به صورت غیر قابل ویرایش می باشد و فایل ورد ( .docx ) از نظر محتوایی مشابه فایل پاورپوینت و از نظر شکلی فایل ورد قابل ویرایش به صورت ورد مقاله ی  قابل ویرایش است.


برچسب ها: جزوه نظریه های مدیریت pdf دانلود پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته دکتر هادی ورزشکار ppt دکتر احمد ورزش کارppt دانلود انواع تئوری های مدیریت پاورپوینت آماده مدیریت منبع دکترای مدیریت منبع کارشناسی ارشد مدیریت دانلود مقاله تئوری های مدیریت روش های تجزیه و تحلیل سازمان دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سازمان pdf انواع سطوح تجزیه و تحلیل سازمان دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سازمان تئوری های مدرن و پست مدرن پاورپوینت تجزیه و تحلیل سازمان نظریه سیستم ppt دانلود پاورپوینت سازمان ها سیستم های طبیعی ، عقلایی و باز دانلود پاورپوینت نظریه سیستم پاورپوینت تجزیه و تحلیل سازمان سیستم های عقلایی چیست ؟ سیستم های طبیعی چیست ؟ سیستم های باز چیست؟ نظریه سیستمی چیست تعریف نظریه سیستمی اصول و مبانی نظریه سیستمی مقاله ورد نظریه سیستمی دانلود کتاب سازمان ها سیستم های طبیعی عقلایی باز درس تحلیل سازمان ها کتاب سیستم های طبیعی ، عقلایی ، طبیعی باز pdf سازمانها سیستم های عقلایی طبیعی باز ppt
دیدگاه
دیدگاه شما :