• ورود کاربران
  • ثبت نام

مدیـریت دانش

مدیـریت دانش

نظر دیگران :              3 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار قیمت
موضوع مدیـریت دانش
پی دی اف صفحات 53 19000
حجم فایل پی دی اف 4.7 MB
تخفیف 0
هدیه
پاورپوینت صفحات 53 79000
حجم فایل پاورپوینت 4.8 MB
تخفیف 0
هدیه
ورد صفحات 26 84000
حجم فایل ورد 5.4 MB
تخفیف 0
هدیه یک فایل به ارزش 25000تومان

تاریخچه عصر دانش

سلسله مراتب اطلاعات

تعریف مدیریت

تعریف دانش

دانش  (Knowledge)

دانش صریح

دانش ضمنی

چرا افراد دانش خود را تسهيم نمي‌كنند؟

تعاریف مدیریت دانش

آيين نامه مديريت دانش

اهداف مدیریت دانش

الزامات تحقق مدیریت دانش

عناصر مدیریت دانش

گام های عملی برای استقرار مدیریت دانش

چالش های فرهنگی مدیریت دانش

چالش های ساختاری مدیریت دانش

چند نكته در مديريت دانش

تقسیم بندی اقسام جمع آوری اطلاعات از دیدگاه شهید مطهری

مدل  Nonakaو  Takeuchi

مدل  Zack 

مدل فرآیند های دانایی پروبست

چرخه ی دانش

چرخة حيات كسب دانش بر اساس روش‌شناسي گپ

اقلام قابل تحويل بر اساس روش‌شناسي گپ

مدل فایرستون و مک الروی

مدل Fraunhofer IPK

مدل های دیگر فرآیندهای مدیریت دانش

دیدگاه اول به فرآیند دانش

دیدگاه دوم به فرآیند دانش

دیدگاه سوم به فرآیند دانش

دیدگاه چهارم به فرآیند دانش

سامانهی نرمافزاري جامع تبادل دانش (MTA.Share)

معرفی برخی از ابزارهای مدیریت دانش

نرم افزارهای مدیریت دانش

سیستم های نرم افزاری سازمانی مرتبط با مدیریت دانش

فرآیند مدیریت دانش

ابعاد مدیریت دانش

ابعاد مدیریت دانش در فرآیند مدیریت دانش

طرح جامع مدیریت دانش 

دستیابی به بصیرت

تعریف بصیرت

مسیر تکوینی دانایی (بصیرت)

 

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
مدیـریت دانش
فایل پی دی اف قیمت : 19000 تومان
فایل پاورپوینت قیمت : 79000 تومان
فایل ورد قیمت : 84000 تومان

معرفی مدیـریت دانش

مطالعه این فایل شما را در پاسخگویی به سوالات زیر توانمند ساخته و می توانید از آن در سازمان یا کسب و کار خود بهره ببرید:

عصر دانش در برابر عصر صنعتی و عصر کشاورزی از ابعاد نوع کار ، منابع اولیه ، منابع اصلی ، محصولات و محل تولید چه تفاوت هایی دارد؟

هرم دانش و سلسله مراتب دستیابی به بصیرت چیست؟

مدیریت چه تعریفی دارد؟

دانش دارای چه تعاریفی می باشد؟

دانش صریح و دانش ضمنی چیست؟

چرا افراد دانش خود را تسهیم نمی کنند؟

مدیریت دانش چیشت و نگاه جدید به آن چگونه است؟

انواع تعاریف مدیریت دانش کدامند؟

آیین نامه مدیریت دانش چیست؟

اهداف مدیریت دانش کدامند؟

برای تحقق مدیریت دانش ، چه الزاماتی وجود دارد؟

مدیریت دانش شامل چه عناصری می باشد؟

گام های عملی برای استقرار مدیریت دانش کدامند؟

چه چالش های فرهنگی برای استقرار مدیریت دانش وجود دارد؟

چه چالش های ساختاری برای استقرار مدیریت دانش وجود دارد؟

جمع آوری اطلاعات از دیدگاه شهید مطهری چند قسم دارد؟

انواع مدل های مدیریت دانش کدامند؟

چه نوع دیدگاه هایی به فرآیند دانش وجود دارد؟

سامانه ی نرم افزاری جامع تبادل دانش چگونه عمل می کند؟

سیستم های نرم اقزاری سازمانی مرتبط با مدیریت دانش کدامند؟

فرآیند مدیریت دانش چگونه است؟

 ابعاد مدیریت دانش کدامند؟

ابعاد مدیریت دانش در فرآیند مدیریت دانش چه جایگاهی دارد؟

 طرح جامع مدیریت دانش کدام است؟

در این فایل ابتدا روند اعصار مختلف بیان و در عصر دانش هرم دانش و سیر تکوینی رسیدن به بصیرت بیان شده و تعاریفی از مدیریت ، دانش ، مدیریت دانش و علل این که چرا افراد دانش خود را تسهیم نمی کنند بیان شده است.

همچنین آیین نامه مدیریت دانش ، اهداف آن ، الزامات اسای تحقق مدیریت دانش و عناصر مربوطه و گام هایی که برای استقرار مدیریت دانش نیاز است برداشته شود و چالش های فرهنگی و ساختاری پیش رو.ی آن بیان شده است.

در تمثیلی شیرین از شهید مطهری ، انواع جمع آوری اطلاعات بیان می گردد و در بخش بعد مدل های مدیریت دانش در دو دسته مدل هایی برای فهمیدن مدیریت دانش و مدل هایی برای پیاده سازی مدیریت دانش با ترسیم مراحل و فرآیندهای هر مدل ارائه شده است.

فرآیندهای مدیریت دانش در قالب چهار دیدگاه کلی بحث دیگری است که در این فایل به آن پرداخته می شود. در ادامه ابزارها و فناوری های مدیریت دانش با بیان سامانه ی نرم افزاری جامع تبادل دانش ، معرفی برخی از ابزارهای مدیریت دانش مانند نقشه دانش ، سیستم های خبره و غیره ، نرم افزارهای مدیریت دانش و سیستمهای نرم افزاری سازمانی مرتبط با مدیریت دانش ارائه گردیده است .

در آخر نیز فرآیند مدیریت دانش ، ابعاد مدیریت دانش ، جایگاه ابعاد مدیریت دانش در فرآیند دانش و  به طور کلی طرح جامع مدیریت دانش KMMP بیان شده است که می تواند برای رسیدن به بصیرت و سیر مسیر تکوینی دانایی و تحقق بصیرت استفاده شود.

پیتر سنگه می گوید : ما از طریق یادگیری ، خودمان را بازآفرینی می کنیم . از طریق یادگیری ، به موجودات جدیدی با قابلیت های جدید تبدیل می شویم که قبلاً از آن ناتوان بوده ایم.


دیدگاه
دیدگاه شما :