• ورود کاربران
  • ثبت نام

نقاط مرجع استراتژیک

نقاط مرجع استراتژیک

نظر دیگران :              4 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار قیمت
موضوع نقاط مرجع استراتژیک
پی دی اف صفحات 128 17000
حجم فایل پی دی اف 5.3 MB
تخفیف 0
هدیه
پاورپوینت صفحات 128 69000
حجم فایل پاورپوینت 2.9 MB
تخفیف 0
هدیه

تاریخچه تئوری

معرفی تئوری

نقاط مرجع

تئوری نقاط مرجع استراتژیک 

ویژگی های نقاط مرجع استراتژیک

سازمان به عنوان یک پدیده اجتماعی

سازگاري مدل تركيبي با مباني منطقي تئوري‌هاي مديريت  (دکتر اعرابی )

الگوي جامع اثربخش (كوين و رودباخ)    هدف  - وسيله -  ساختار

مراحل چرخه حيات و اندازه سازمان (كويين و كامرن)   مرحله  - اندازه

رويكرد طراحي استراتژيك (مينتزبرگ)

گونه‌هاي استراتژيك تجاري  (ديويد)

ارزیابی موقعیت  واقدام استراتژیک SPACE   (رماسون ودیکل)

ساخت یک ماتریس SWOT (هانگر)

گروه مشاوران بستن ( BCG)

مدیریت توسعه (احمد وند)

الگوی عمومی مدیریت و برنامه ریزی (احمد وند)

درجه انسجام  (احمد وند)

پیوستگی سازمانی (احمد وند)

الگوی کنترلی  (احمد وند)

فرهنگ رفتاری (احمد وند)

اهداف فردی سازمان  (احمد وند)

دياگرام جانمايي تشكيل استراتژي ها

جايگاه مکاتب استراتژی

جايگاه مکاتب محیطی ، فرهنگی ، قدرت ، کارآفرینی ، موقعیت یابی ، برنامه ریزی ، طراحی

جايگاه مکتب یادگیری

مدل هفت اس مک کینزی

ماتريس نقاط مرجع راهبردي انسجام

ماتريس نقاط مرجع راهبردي يکپارچگی؟

ماتريس نقاط مرجع راهبردي هم افزايي

ماتريس نقاط راهبردي انسجام، يکپارچگي و هم‏افزايي (آيه)

ماتريس نقاط راهبردي يکپارچگي و انسجام

ماتريس نقاط راهبردي هم‏افزايي و يکپارچگي

مدیریت محیط (احمد وند)

فاز بندی اقدام (احمد وند)

ساختار (احمد وند)

الگوی سازمانی (احمد وند)

الگوی نقش (احمد وند)

زمان وشرایط (احمد وند)

I T    (احمد وند)

تكنولوژي

جایگاه نظریه  (احمد وند)

گونه های استراتژی تجاری (پورتر) (سید جوادین326-هانگر 137)

سیستمهای طراحی ساختار سازمانی (دفت )

سیستم های طراحی ساختار  سازمانی   ( دفت – مینتزبرگ- رابینز- الوانی 236 – اعرابی طراحی ساختار)

سبکهای رهبری (هرسی وبلانچارد)

گونه های تکنولوژی خدمات (دفت و مگینتاش )

گونه های استراتژی تولید (مردیت )

استراتژیهای طراحی سیستم اطلاعاتی (بارل و مورگن )

ماتریس اولویت بندی مسائل استراتژیک (هانگر)

ماتریس اولویت بندی مسائل استراتژیک (هانگر)

GE   (هانگر 175-  علی احمدی 301)

استراتژی رشد از طریق خریداری یک شرکت دیگر ومدیریت فرهنگهای مختلف (هانگر 251)

الگوي تحقیق عملی  (کلینیکی )  (دکتر فرهی)

الگوي جامع اثربخش (كوين و رورباخ)  هدف  - وسيله -  ساختار

موقعیت و جایگاه سازمان ها از نظر بهره وری

گونه‌هاي مختلف مقاومت در برابر تحول

استرتژي‌هاي تحول مبتني بر برنامه و تحول

گونه‌هاي مختلف اولويت‌بندي مديريت تحول

ساز و کارهای نهادی شدن

عوامل موفقیت مهندسی مجدد

روشن کردن اهداف و روش ها

وضعیت های چهارگانه زندگی

پنج دسته از پیروان (کلی1988)

نقش رهبری در مراحل رشد سازمانهاي نوپا

سیستم های مدیریت لیکرت

تئوری رهبری اوهایو (1945)

شبکه مدیریت (Management Grid) : رابرت بلیک و جین موتان

ترکیب تئوری رهبری شبکه مدیریت و اوهایو

نظریه رهبری وضعیتی هرسی و بلانچارد

سبکهاي رهبري در تئوري موقعيتی  (هرسي و بلانچارد)

بررسی مدل رهبری با نقاط مرجع استراتژیک

رابطه میزان استرس و عملکرد (قانون یرسون)

مدل آسیب شغلی

مفاهیم اصلی گروه : انسجام

سبک های پنج گانه مدیریت تعارض

گرایش های استراتژیکی رفتار در گونه های مختلف استراتژیک

نگرش های کاری عام

استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازماني (هريسون و هندي )

استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازماني (دنيسون و ميشرا)

استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازماني (جفري سوني فيلد)

استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ های صنعتی (ديل و كندي)

استراتژي‌هاي مديريت منابع انساني (آسترمن)

منطق دسته بندي فلسفی توانمند سازی منابع انسانی (SRP) (دکتر اعرابی )

استراتژي‌هاي تأمین منابع انساني (بامبرگر و مشولم )

استراتژي‌هاي تأمین منابع انساني (بامبرگر و مشولم )

چهارگروه افراد سازمان از دید کاربردی (مان فریدوریس)

بروز احساسات توسط کارکنان ناراضی

آینده نگری

نوع فرهنگ براساس رابطه کارکنان با ارزشهای سازمانی

استراتژي‌هاي مديريت منابع انساني /نظري   (لپك و اسنل)

راهبرد تحول مشارکتی

راهبرد تحول اجباری

سير تكامل سازمان‌هاي يادگيرنده (دفت)

مدل  Nonakaو  Takeuchi

 

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
نقاط مرجع استراتژیک
فایل پی دی اف قیمت : 17000 تومان
فایل پاورپوینت قیمت : 69000 تومان

معرفی نقاط مرجع استراتژیک


برچسب ها: تحقیق مدیریت استراتژیک سند استراتژیک الگوی مدیریت استراتژیک جامع سطوح مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک شرکت مزایای مدیریت استراتژیک مراحل مدیریت استراتژیک کنترل استراتژیک مبانی مدیریت استراتژیک پاورپوینت مدیریت استراتژیک استراتژیک مکاتب مدیریت استراتژیک فرایند مدیریت استراتژیک تحقیق در مورد مدیریت استراتژیک تاریخچه مدیریت استراتژیک مدلهای مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک پیشرفته مدیریت استراتژیک چیست روش های اجرای استراتژی پیاده سازی استراتژی در سازمان اجرای استراتژی مدل های کنترل استراتژی روش های ارزیابی استراتژی دانلود پاورپوینت ارزیابی و کنترل استراتژی کنترل استراتژی ppt مدل های مدیریت استراتژیک ppt دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته منبع کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک منبع دکترای مدیریت استراتژیک تفکر استراتژیک چیست مدیریت راهبردی چیست مدیریت راهبردی سازمان کتاب مدیریت راهبردی مدیریت راهبردی مقاله مدیریت استراتژیک استراتژی در مدیریت چیست تعریف استراتژی معنی استراتژی مقاله استراتژی استراتژی چیست
دیدگاه
دیدگاه شما :