• ورود کاربران
  • ثبت نام

انواع تفکر چیست (بخش اول)

انواع تفکر چیست (بخش اول)

نظر دیگران :              1 رای
تهیه کننده مهسا مومن زاد قیمت
موضوع انواع تفکر چیست (بخش اول)
پی دی اف صفحات 8 0
حجم فایل پی دی اف 0.8 MB
تخفیف 0
هدیه
پاورپوینت صفحات 8 24000
حجم فایل پاورپوینت 2.26 MB
تخفیف 0
هدیه

 تفکر تحلیلی

 تفکر انتزاعی

 تفکر عینی

 تفکر خلاق

 تفکر سیستمی

تفکر همگرا

تفکر واگرا

تفکر انتقادی

تفکر استراتژیک

تفکر روایی

تفکر قیاسی

تفکر تئوریک

تفکر خطی

تفکر غیر خطی

تفکر سنتی

 

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
انواع تفکر چیست (بخش اول)
فایل پی دی اف قیمت : 0 تومان
فایل پاورپوینت قیمت : 24000 تومان

معرفی انواع تفکر چیست (بخش اول)

تفکر

تعریف کلی

فکر فرآیند پیچیده ای است که شامل دستکاری اطلاعات هنگام شکل دادن به مفاهیم است. همچنین شامل حل مسئله، استدلال و تصمیم گیری می‌شود.

تفکر یک شناخت بالاتر است .عملکرد و تحلیل فرآیندهای تفکر ، بخشی از روانشناسی شناختی است. تفکر الگوی رفتاری است که در آن از بازنمایی های درونی استفاده می کنیم (نمادها، نشانه ها و غیره) از چیزها و رویدادها برای حل برخی مسائل خاص و هدفمند .

تفکر تحلیلی

این تفکر تجزیه و تحلیل کاملی از تمام راه های ممکن برای تفسیر وضعیت (مشکل) پیش آمده را می دهد.

مهارت تفکر تحلیلی، توانایی برای تجزیه و تحلیل یک مشکل به صورت گام به گام است.

تفکر انتزاعی

تفکر انتزاعی توانایی درک مفاهیم واقعی مانند آزادی یا آسیب‌پذیری است، اما به صورت مستقیم با اشیا و تجربیات ملموس فیزیکی سروکار ندارد. این تفکر، توانایی کسب اطلاعات از طریق حواس پنجگانه و برقراری ارتباط با محیط وسیع تری است.

تفکر عینی

یک متفکر عینی به همه چیز با حقایق، داده ها و دانش محکم نزدیک می شود. برعکس تفکر انتزاعی است.

فقط حقایق و دیگر هیچ

همانطور که از نام آن پیداست، تفکر عینی، تفکر واقعی است.

تفکر خلاق

تخیل و خلاقیت در اینجا به جای منطق و استدلال پیش می رود.

تفکر سیستمی

در تفکر سیستمی ما به دنبال تعامل هر بخش با بخش دیگری هستیم. یعنی در تفکر سیستمی کل‌نگری داریم و به صورت یکپارچه به موضوعات و مسائل نگاه می‌کنیم. منظور از کل‌نگری این نیست که از جزئیات صرف‌نظر شود بلکه پیوند بین جزنگری و کل‌نگری را نشان می‌دهد.

 

 

Thought (also called thinking)

 Is  the mental process in which beings form psychological associations and models of the world

Concept of Thinking

Thinking is a complex process which
involves manipulation of information as we form concepts. It also engages in problem solving, reasoning and making decisions. Thinking is a higher cognitive function and the analysis of thinking processes is part of cognitive psychology.
Thinking is a pattern of behaviour in which we make use of internal representations (symbols, signs etc.) of things and events for the solution of some specific, purposeful problem.

One : Analytical Thinking

Whereas critical thinking helps you evaluate value through analysis, analytical thinking is about examining the parts of an argument. It looks much more closely at the process.

Analytical thinking typically involves research. As an analytical thinker, you will not be satisfied by the data at hand. You will seek multiple examples so that you can compare and contrast the multiple parts of several examples or case studies. 

To improve in this area, developing your reflective thinking skills will be of tremendous value.

Two: Abstract Thinking

Abstract thinking begins with symbols. 

For example, there’s no reason why the shape of the letter ‘A’ should be pronounced as we use it in English. In fact, it’s pronounced quite differently in, say, German. 

The ability to understand that fact is a simple example of abstract thinking. Later, the use of ‘A’ as a symbol in logical and math provides a more complex example.

Jean Piaget is a major influence on the description of this technique. As he pointed out in his theory of cognitive development, children start developing basic symbolic thinking abilities between the ages of 2 and 7.

Between 7 and 11 they move on to develop logical reasoning abilities. Basically, everything after that is devoted to abstract thinking, and we do not stop until death.

To improve your abstract thinking abilities, study subject areas like:

Three: Concrete Thinking

Concrete thinking is about taking the world literally – or seeking ways to do so. It’s also called literal thinking.

This kind of thinking leads you to ask for specific examples. If someone makes a claim, you want to know what makes it true, why the evidence actually supports the argument and how exactly it does so. 

Sometimes people avoid concrete thinking because they don’t want to appear stubborn. However, we need more people to insist on evidence that supports the claims people through around, well… concretely. 

To improve in this area, ask lots of questions of the who, what, when, where and why variety. And follow-up by applying some of the characteristics of analytical thinking, such as performing due diligence with your own research. 

Four: Creative Thinking

Edward de Bono is widely considered one of the leaders in the field of creative thinking. For him, it was a process of discovering solutions that are not obvious under normal circumstances. 

To help people, de Bono developed a number of processes, most famously lateral thinking.

You can visualize this form of metacognition by thinking about digging holes. As de Bono points out, most people dig one hole and if they don’t find the answer they’re looking for, they dig another hole in a different location.

Lateral thinking, on the other hand, digs tunnels in sideways and diagonal patterns. Moreover, it does not throw the dirt away as if it were obscuring the solution. It finds new ways to use the dirt.

If you want to improve your creative thinking, de Bono’s practices are useful to look into. However, it’s important to note that “creative” isn’t quite the right word because no one is “creating” anything new.

It’s more about using existing processes in unique ways to generate new ideas that you would not reveal any other way. And, as Leslie Owen Wilson points out, creative thinking usually involves risk taking as you add layers of complexity to those existing processes.


برچسب ها: تفکر خلاق چیست تفکر سیستمی چیست تفکرعینی چیست تفکر انتزاعی چیست تفکر تحلیلی چیست انواع تفکر کدام اند؟ دسته بندی تفکر چگونه تفکر را تعریف کنیم تعریف تفکر تفکر چیست تفکر سیستمی تفکر خلاق تفکر عینی تفکر انتزاعی تفکر تحلیلی آشنایی و شناخت انواع تفکر نفکر و انواع آن تفکر
دیدگاه
دیدگاه شما :