• ورود کاربران
  • ثبت نام
محصولات مرتبط با انواع تئوری های آموزش منابع انسانی pdf

آموزش و توسعه منابع انسانی
آموزش و توسعه منابع انسان

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
jpg
mp3
mov
قیمت 4500 تومان