• ورود کاربران
  • ثبت نام
محصولات مرتبط با انواع مدل های آموزش منابع انسانی

آموزش و توسعه منابع انسانی
آموزش و توسعه منابع انسان

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 19000 تومان