• ورود کاربران
  • ثبت نام
محصولات مرتبط با کتاب مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی از منظر نظریه شناخت دکتر احمد ورزشکار

معرفی کتاب مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی از منظر نظریه شناخت
معرفی کتاب مدیریت بهبود ف

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان