• ورود کاربران
  • ثبت نام

تجزیه و تحلیل سازمان در سطح بوروکراسی

تجزیه و تحلیل سازمان در سطح بوروکراسی

نظر دیگران :              2 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار قیمت
موضوع تجزیه و تحلیل سازمان در سطح بوروکراسی
پاورپوینت صفحات 42 63000
حجم فایل پاورپوینت 2.6 MB
تخفیف 0
هدیه
پی دی اف صفحات 42 14500
حجم فایل پی دی اف 3.6 MB
تخفیف 0
هدیه
ورد صفحات 18 68000
حجم فایل ورد 1 MB
تخفیف 0
هدیه یک فایل به ارزش 14500تومان

 

سطح تجزیه و تحلیل

سطوح تجزیه و تحلیل

خلاصه سطوح تجزیه و تحلیل

ویژگی های دیدگاه کلان-اجتماعی

معنی لغوی بوروکراسی

تعریف بوروکراسی

مواضع منفی مارکس درباره دیوان سالاری

مفهوم بوروکراسی

تعریف بوروکراسی

مشخصات بوروکراسی در کلیه سازمانها

ویژگی های بوروکراسی

قدرت و اختیار

صلاحیت

انواع قدرت مشروع (مقبول) وبر

گزیده ای از یافته های میشل

آثار دیوان سالاری بر شخصیت

 

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
تجزیه و تحلیل سازمان در سطح بوروکراسی
فایل پاورپوینت قیمت : 63000 تومان
فایل پی دی اف قیمت : 14500 تومان
فایل ورد قیمت : 68000 تومان

معرفی تجزیه و تحلیل سازمان در سطح بوروکراسی

با دانلود فایل پاورپوینت قابل ویرایش و یا دانلود فایل ورد قابل ویرایش و یا دانلود فایل پی دی اف از سرفصل ها و مطالب ذیل آگاهی و دانش بدست می آورید که در ذیل برخی مطالب فایل با جزئیات و برخی صرفا سرفصلهای آن بیان شده است. 

جنبه های تحلیل نظری سازمان
قلمرو تحلیل
بر مبنای زمینه های افقی ، یعنی بر مبنای طیفی که تحت پوشش قرار می دهد و تعداد عناصری که در چارچوب توضیحی خود می پذیرد.
سطح تجزیه و تحلیل
زمینه های عمومی آن را با در نظر گرفتن درجه تجریدی که منعکس می کند و با وقوع تعداد موارد خاصی که مسئول آن است تحلیل می کنند.
سطح تجزیه و تحلیل چیزی خیلی بیشتر از ”صرفا شیوه متفاوتی از نگاه به اشیا“ می باشد .
سطح تجزیه و تحلیل بمثابه یک معیار قدرتمند در انتخاب نوع تحقیقات سیستماتیک در مورد محتوی و روش به کار می رود.
سطح تجزیه و تحلیل نه تنها موضوع مورد مطالعه یک تئوری پرداز خاص و یا خط فکری او را معین می کند بلکه نهایتاً جنبه هایی از تشکیلات اداری که ارزش مطالعه و بررسی داشته و چگونگی بررسی و مطالعه آنها را نیز مشخص می نماید. 

سطوح تجزیه و تحلیل سازمان

  1. سطح تجزیه و تحلیل بوروکراسی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
  2. سطح تجزیه و تحلیل سازمانی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
  3. سطح تجزیه و تحلیل کارگاهی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
  4. سطح تجزیه و تحلیل تکنیک (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

اولین سطح : تحلیل کلان - اجتماعی
سطح تجزیه و تحلیل دیوان سالار 

در این سطح ، کانون تجزیه و تحلیل بر فرآیند دیوان سالاری شدن جوامع غربی در مراحل خاصی از توسعه فکری و اقتصادی آنان قرار داشته است .
دیوان سالاری به عنوان الگویی از سلطه که مشخصه خاصی از ترکیبات قدرت است ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
نظریه پردازان این سطح عبارتند از : کارل مارکس ، ماکس وبر ، روبرت میشل

مقدمه 

نظریات مربوط به «دیوان سالاری» را باید از حجم عظیم نوشته های کسانی که در این سطح مطرح می کنیم از مطالب غیر دیوان سالاری آنان جدا کنیم ؛ یعنی از میان مطالبی که به غیر از دیوان سالاری نوشته اند باید نظر آنان را درباره دیوان سالاری استنباط نماییم . زیرا موضع مورد نظر آنان درباره پدیده دیوان سالاری تحت تأثیر مفاهیمی که به کار برده اند شکل گرفته و بنابراین موضع آنان خواه نا خواه تحت تأثیر مواضع فلسفی عمومی و مکاتبی است که از آنها پیروی نموده اند .در این بخش سه نماینده معروف و اصلی این خط فکری ، یعنی کارل مارکس ، ماکس وبر و روبرت میشل مورد بررسی قرار خواهند گرفت . شخصیت های مهم دیگری از قبیل جنتانومرسی ، میلوان جیلاس ، برن هام جیمز و جان کِنِت گالبریت را نیز می توان در این دیدگاه کلان اجتماعی قرار داد. 


ویژگی های دیدگاه کلان-اجتماعی
در این سطح کانون تجزیه و تحلیل بر فرآیند دیوان سالاری شدن جوامع غربی در مراحل خاصی از توسعه فکری و اقتصادی آنان قرار داشته است.
دیوان سالاری به عنوان الگویی از سلطه که مشخصه نوع خاصی از ترکیبات قدرت است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
سطح کلان- اجتماعی ، دیوان سالاری را از بیرون و به عنوان یک حادثه تاریخی نگاه میکند. حادثه تاریخی که به علت تمایلات خاص اجتماعی مانند «عقلانیت،توسعه صنعتی» اقتصاد پولی و غیره به وجود آمده و به نوبه خود به تمایلات خاصی از قبیل از خودبیگانگی (الیناسیون) ، سرکوب ، تخصص گرایی افراطی و تسلط مدیریتی منجر می شود.
 
همچنین در این فایل مطالب ذیل را مطالعه می فرمایید:

معنی لغوی بوروکراسی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
تعریف بوروکراسی
کارل  مارکس   (1818): 
کارل مارکس بنیانگذار سوسیالیسم ، بوروکراسی را از بعد منفی مورد بحث قرار می دهد . 
مواضع منفی مارکس درباره دیوان سالاری
ماکس وبر    (1920-1864): 
ماکس وبر یک محقق در تاریخ باستانی آلمان بود . وی در بررسی که از وضع جوامع آن زمان داشت ، تئوری به نام الگوی ایده آل بوروکراسی ارائه داد.
مفهوم بوروکراسی 
(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
تعریف بوروکراسی  (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
مشخصات بوروکراسی در کلیه سازمانها (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
ویژگی های بوروکراسی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
انواع قدرت مشروع (مقبول) وبر (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
قدرت رئیس_قبیله ای (سنتی) (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
قدرت مشروع مبتنی بر شخصیت ویژه (فَرَّهی - کاریزمایی) (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
قدرت مشروع (قانونی) (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
روبرت میشل:
وبر و مارکس دیوان سالاری را در زمینه های وسیع و کلان اجتماعی و فلسفی بررسی کردند و میشل تحلیل خود را بر روابط داخلی دستگاه دیوان سالاری متمرکز نمود. قانون آهنین « قانون الیگارشی » نامی بود که وی برای معضل دیوان سالاری اجتناب ناپذیر بشری جعل نمود.
گزیده ای از یافته های میشل 
(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
آثار دیوان سالاری بر شخصیت (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
مشترکات سه حامی اصلی دیدگاه کلان-اجتماعی

1. توجه عمیق به سرنوشت بشر در سازمان های دیوان سالار . 
2. علاقه شدید نسبت به دیوان سالاری که به عنوان یک تشکیلات اداری در سطح معینی از پیچیدگی صنعتی و در جوامع غربی پیدا شد .
3. سطحی که این سه دانشمند مطالعه دیوان سالاری را در آن سطح به انجام رسانیدند و طیف مسائل و موضوعات مرتبط به آن به طور عمیقی تعهدات روش شناختی آنان را تحت تأیر قرارداد. 

4. در هر سه مورد به جای یک بسته روش شناختی تک بعدی و تعریف شده محدود ، روش تاریخی گسترده و چند کاربردی را برای روشن کردن و بررسی مسائل و موضوعات مطرح کرده اند.
 

توجه :

فایل پی دی اف ( .pdf)  این محصول مشابه فایل پاورپوینت ( .pptx ) آن به صورت غیر قابل ویرایش می باشد و فایل ورد ( .docx ) از نظر محتوایی مشابه فایل پاورپوینت و از نظر شکلی فایل ورد قابل ویرایش به صورت ورد مقاله ی  قابل ویرایش است.

فایل هدیه

آموزش بر مبنای استعداد

ارزش هدیه

500 تومان

برچسب ها: مدیریت ppt تعریف مدیریت دوره های آموزشی مدیریت اصول مدیریت کارخانه مدیریت مبانی سازمانpdf جزوه تئوری های مدیریت pdf دانلود کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته pdf مدیریت چیست دکتر هادی ورزشکار ppt تئوری های مدیریت ppt تئوری های مدیریت doc دانلود پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته صوت اموزش تئوریهای مدیریت فیلم آموزش مبانی سازمان و مدیریت دکتر احمد ورزش کارppt دانلود انواع تئوری های مدیریت انواع نظریه های مدیریت doc پاورپوینت آماده مدیریت دانلود تحقیق تئوریهای مدیریت منبع دکترای مدیریت منبع کارشناسی ارشد مدیریت دانلود مقاله تئوری های مدیریت خلاصه کتاب مدیریتی تعریف تجزیه و تحلیل سازمان مدلهای تجزیه و تحلیل سازمان روش های تجزیه و تحلیل سازمان دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سازمان pdf انواع سطوح تجزیه و تحلیل سازمان دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سازمان پاورپوینت تجزیه و تحلیل سازمان
دیدگاه
دیدگاه شما :