• ورود کاربران
  • ثبت نام

انگیزش و نظریه های انگیزشی

انگیزش و نظریه های انگیزشی

نظر دیگران :              3 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار قیمت
موضوع انگیزش و نظریه های انگیزشی
پی دی اف صفحات 50 19000
حجم فایل پی دی اف 4.4 MB
تخفیف 0
هدیه
پاورپوینت صفحات 50 74000
حجم فایل پاورپوینت 3.4 MB
تخفیف 0
هدیه

تعریف انگیزش

چهار نکته اساسی در تعریف انگیزش

فرآیند انگیزش

رابطه بین انگیزه ، رفتار ، هدف

شکل ساده فرآیند انگیزه

انواع نیاز ها

انواع فعالیت ها

جایگاه انگیزه ها و هدف ها (نظریه کوه یخی –بل و فرینچ)

تأثیر بالقوه انگیزش بر عملکرد (تحقیقات ویلیام جیمز)

قدرت انگیزه

انگیزه های درونی و بیرونی

نظریه ارزیابی شناخت

ارضای نیاز

ناکامی و رفتارهای غیر عقلایی ناشی از آن

سلسله مراتب نیازهای مازلو (پدر روانشناسی انسان گرایانه)                    

ویژگی های افراد خودشکوفا

استثنا در نظریه مازلو

نظریه x , y

نظریه دو عاملی هرزبرگ

انگیزاننده ها و نگهدارنده ها از دیدگاه هرزبرگ

نظریه نیازهای سه گانه  ERG آلدرفر

پیامدهای ارضا یا ناکامی ERG

نظریه نیازهای اکتسابی مک کللند

ویژگی های موفقیت طلبان

 

نظریه انتظار روم

مدل نظریه انگیزش روم

مدل انگیزش چند متغیره پورتر –لاولر

ده فرمان برای مدیران بر اساس مضامین نظریه انتظار

نظریه برابری آدامز

نمود های رفتاری تئوری برابری

تئوری عدالت سازمانی

نظریه هدف گذاری لاک و لاتام

مدل هدف گذاری لاک و لاتام

متغیرهای مداخله گر در رابطه بین هدف و عملکرد

 

 

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
انگیزش و نظریه های انگیزشی
فایل پی دی اف قیمت : 19000 تومان
فایل پاورپوینت قیمت : 74000 تومان

معرفی انگیزش و نظریه های انگیزشی

با دانلود فایل پاورپوینت قابل ویرایش و یا دانلود فایل ورد قابل ویرایش و یا دانلود فایل پی دی اف از سرفصل ها و مطالب ذیل آگاهی و دانش بدست می آورید که در ذیل برخی مطالب فایل با جزئیات و برخی صرفا سرفصلهای آن بیان شده است. 

تعریف انگیزش
از واژه لاتین Movere  به معنی حرکت مشتق شده ، است . 
فرآیند احساس کمبود روان شناختی ، فیزیولوژیکی یا نیاز و سائقه ای که انسان را در راستای هدفی به فعالیت وا می دارد . فرآیندی که مستمر ، پایدار ، پایان ناپذیر ، دارای فراز و نشیب ، و پیچیده است . 
فرآیندهایی که رفتار شخص را نیرو می بخشد و آن را جهت دستیابی به اهدافی هدایت می نماید.
تمایل به انجام کار به شرط داشتن توانایی انجام آن کار در جهت تأمین نوعی نیاز . 

چهار نکته اساسی در تعریف انگیزش 
(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

فرایند انگیزش (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

رابطه بین انگیزه ، رفتار ، هدف (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

شکل ساده فرآیند انگیزه (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

انواع نیاز ها (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

انواع فعالیت ها (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

فعالیت معطوف به هدف: مجموعه اقدامات برای رسیدن به هدف. (تهیه خوراک)

فعالیت هدف: مجموعه درگیری ها و مشغولیت ها با خود هدف. (خوردن خوراک)

انتظار: ادراک فرد از احتمال ارضای یک نیاز خاص خود براساس تجارب گذشته.

امکان: ادراک فرد از میزان قابل وصول بودن هدفهایی که نیاز معینی را ارضا میکنند.

جایگاه انگیزه ها و هدف ها (نظریه کوه یخی بل و فرینچ) (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

تأثیر بالقوه انگیزش بر عملکرد (تحقیقات ویلیام جیمز) (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

20 الی 30 درصد : با این مقدار ابراز توانایی خود می توانستند شغل خود را حفظمی توانند شغل خود را حفظ کنند.
80 الی 90 درصد : اگر کارکنان انگیزش بیشتری داشته باشند تقریبا این مقدار از توانایی خود را ابراز می دارند.
مدیر موفق : 20 الی 30 درصد ظرفیت کارکنان را به کار می گیرد ، بدون استفاده از انگیزش. (تحقق اهداف فردی)
مدیر مؤثر: 80 الی 90 درصد ظرفیت کارکنان را به کار می گیرد ، با استفاده از انگیزش. (مؤثر در اهداف سازمانی)

قدرت انگیزه (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
انگیزه های درونی و بیرونی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

نظریه ارزیابی شناخت (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

ارضای نیاز (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

به عقیده آبراهام مزلو ، وقتی نیازی ارضا می شود دیگر انگیزاننده رفتار به حساب نمی آید و ممانعت از ارضای نیاز موجب رفتار انطباقی(Coping Behavior ) می شود. (تلاش برای غلبه بر مانع)

ناکامی و رفتارهای غیر عقلایی ناشی از آن 

1. پرخاشگری(Aggression): به دنبال سپر بلاست .  نتایج : - خصومت    - خشونت

2. دلیل تراشی(Rationalization): بهانه سازی ، توجیه تقصیر . نتیجه : عدم ترفیع

3. برگشت یا بازگشت(Regression): متناسب با ، سن خود عمل نکردن . (لگدزدن به اتومبیل خراب شده)

4. تثبیت (Fixation): تکرار الگوی رفتار خاصی بدون نتیجه .

عوارض: ناتوانی برای پذیرفتن تغییر. -امتناع کورکورانه و سرسختانه در مقابل حقایق

5. تسلیم(Resignation): بی قیدی و بی تفاوتی

نظریه های انگیزشی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

نظریه های محتوایی انگیزش (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سلسله مراتب نیازهای مزلو

نیازهای فیزیولوژیکی: شامل خوراک ، پوشاک ، مسکن و نیازهای جنسی اند که تا آنها برآورده نشوند نیازهای دیگر بروز نخواهند کرد .
نیازهای ایمنی: فرد به این موضوع می اندیشد که ایا می تواند جان ، مال و کار خود را در آینده حفظ کند و از این طریق نیازهای فیزیولوژیکی را نیز برآورده سازد.
نیازهای اجتماعی و عشق وتعلق: انسان موجودی اجتماعی است و نیاز دارد که در گروه های متنوع عضویت و به آنها تعلق داشته باشد و از طرف آن ها پذیرفته شود و با آنها رابطه بر قرار کند .
نیازهای احترام: افراد دوست دارند که دیگران برای آن ها احترام و قدر و منزلت قائل باشند که این امر خود موجب احترام به خود در فرد می شود.
نیازهای خودشکوفایی: نیل به تکامل و شکوفا کردن تمام استعدادهای بالقوه و درونی فرد است . یعنی انسان بتواند آن چیزی بشود که باید باشد .

استثنا در نظریه مازلو (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

مازلو در آخرین کتاب خود (1971) ، از دانایی (حکمت) ، زیبایی ، عدالت و آزادی تحت عنوان ارزشهای بزرگ انسانی یاد کرده است .
نظریه  دوعاملی هرزبرگ 
(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
نظریه نیازهای سه گانه (ERG) آلدرفر (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
نظریه نیازهای اکتسابی مک کللند (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
نظریه x و y مك‌گريگور (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

نظریه دو عاملی هرزبرگ (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

انگیزاننده ها و نگهدارنده ها از دیدگاه هرزبرگ (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

ویژگی های افراد خودشکوفا (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

ویژگی های موفقیت طلبان (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

نظریه های فرآیندی انگیزش (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

نظریه انتظار روم (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

مدل نظریه انگیزش روم (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

مدل انگیزش چند متغیره پورتر -لاولر (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

ده فرمان برای مدیران بر اساس مضامین نظریه انتظار 

•پیامدهای ارزشمند را برای کارکنان تعیین کنید.

•عملکرد خوب را تعریف و به رفتارهای مناسب پاداش دهید و نظام پاداش را شفاف کنید .

•مطمئن شوید که کارکنان می توانند به اهداف عملکردی برسند .

•پیامدهای مطلوب را به سطوح عملکردی پیوند دهید.

•اطمینان حاصل کنید پیامدها برای تحریک تلاش کفایت می کنند .

•نظام پاداش را به طور مرتب ارزیابی کنید تا عادلانه باشد .

•کارهای چالشی طراحی کنید .

•بخشی از پاداش ها را به کار گروهی اختصاص دهید تا همکاری و کار تیمی تشویق شود .

•به صورت دوره ای سطح انگیزش کارکنان را با مصاحبه و پرسشنامه های بی نام اندازه گیری کنید .

•به خاطر وجود تفاوتهای فردی ، نظام انگیزشی را انعطاف پذیر طراحی کنید .

نظریه برابری آدامز (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

نمود های رفتاری تئوری برابری (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

تئوری عدالت سازمانی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

تلاش های بعدی برای گسترش نظریه برابری به شکل گیری مفهوم عدالت سازمانی منجر شده است .

عدالت توزیعی (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
عدالت رویه ای (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
عدالت مراوده ای (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)
نظریه هدف گذاری لاک و لاتام

در صدد تبیین هدف به عنوان یک عامل انگیزشی است .

مشخص کردن هدف به عنوان یک انگیزه درونی عمل می کند.

هدف میزان و نوع تلاش فرد را تعیین می کند .

هدف های خاص و مشکل موجب افزایش عملکرد می شود .

مشارکت افراد در تعیین اهداف گاهی نتایج خوب و گاهی نتایج نا مطلوب دارد .

مدل هدف گذاری لاک و لاتام (با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

متغیرهای مداخله گر در رابطه بین هدف و عملکرد 

بازخور: امور را به سوی بهبود هدایت میکند و در عملکرد مؤثر است . بازخور فرد به خودش محرک مؤثر تری محسوب می شود .

تعهد به هدف : هرچقدر تعهد فرد به تحقق اهداف بیشتر باشد ، عملکرد در سطح بالاتری خواهد بود .

خود باوری : منظور اعتماد افراد به توانایی خود در انجام کارهاست . هرچقدر میزان خودباوری فرد بیشتر باشد نسبت به تحقق اهداف عزم راسخ تری خواهد داشت .

کانون کنترل : افرادی که کانون کنترل درونی دارند اطمینان بیشتری به تحقق اهداف دارند و بنابراین تلاش بیشتری می کنند .

توجه :

فایل پی دی اف ( .pdf)  این محصول مشابه فایل پاورپوینت ( .pptx ) آن به صورت غیر قابل ویرایش می باشد و فایل ورد ( .docx ) از نظر محتوایی مشابه فایل پاورپوینت و از نظر شکلی فایل ورد قابل ویرایش به صورت ورد مقاله ی  قابل ویرایش است.


برچسب ها: دانلود مقاله مدیریت مدیریت رفتار سازمانیword مدیریت رفتار سازمانی چیست دانلود کامل کتاب رفتار سازمانی مقاله مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ppt دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته pdf جزوه مدیریت رفتار سازمانی pdf مدیریت رفتار سازمانیpdf مدلهای مدیریت رفتار سازمانی تکنیکهای مدیریت رفتار سازمانی روش های مدیریت رفتار سازمانی مبانی مدیریت رفتار سازمانی اصول مدیریت رفتار سازمانی دوره رفتار سازمانی دوره های آموزشی مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانی اهداف رفتار سازمانی سطوح تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی مقاله رفتار سازمانی کتاب مدیریت رفتار سازمانی تعریف رفتار سازمانی رفتار سازمانی pdf رفتار سازمانی مفاهیم مدیریت رفتار سازمانی کتاب رفتار سازمانی مقاله درمورد مدیریت رفتار سازمانی دکتر هادی ورزشکار آموزش مدیریت رفتار سازمانی دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مقاله مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانی ppt دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پاورپوینت رفتار سازمانی
دیدگاه
دیدگاه شما :