• ورود کاربران
  • ثبت نام

سازمان مجازی ، سازمان شبدری ، سازمان چابک

سازمان مجازی ، سازمان شبدری ، سازمان چابک

نظر دیگران :              1 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزش کار قیمت
موضوع سازمان مجازی ، سازمان شبدری ، سازمان چابک
پی دی اف صفحات 56 15000
حجم فایل پی دی اف 3.5 MB
تخفیف 0
هدیه
پاورپوینت صفحات 56 79000
حجم فایل پاورپوینت 2.5 MB
تخفیف 0
هدیه
ورد صفحات 18 84000
حجم فایل ورد 0.8 MB
تخفیف 0
هدیه

مقدمه

تعریف سازمان مجازی

ماهیت کسب وکار

ساختارها سازمان مجازی

مدیریت در سازمان مجازی

بستر و موتور حرکت سازمان مجازی

مزیت های سازمان مجازی

میزان مجازی بودن سازمان ها

فرهنگ سازمان مجازی

شبکه مجازی

بازار مجازی

صورتهای مجازی

الگوی هم‌پیمانی

الگوی پیمان - ستاره‌ای

الگوی پیمان-ارزشی

الگوی پیمان- ‌بازار

الگوی کارگزاران مجازی

امنیت

اعتماد

مزایای اعتماد در سازمان های مجازی

چابکی، لازمه سازمانهای مجازی

دیباچه چابکی

تکنولوژی و چابکی

الزامات چابکی

لازمه چابکی سازمان ها

ملزومات چابکی

رهبری در سازمان های چابک

فرهنگ در سازمان های چابک

سیستم‌های پاداش در سازمان های چابک

عضویتهای سازمانی در سازمان های چابک

تامین کنندگان در سازمان های چابک

مشتریان سازمان های چابک

تعریف سازمانهای شبدری

ماهیت سازمان های شبدری

فلسفه نامگذاری سازمان شبدری

عناصر سازمانهای شبدری

هسته حرفه اى و متخصص 

مقاطعه كارى و پيمانكارى ها

تأمين نيرو از خارج

اداره سازمان شبدري

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
سازمان مجازی ، سازمان شبدری ، سازمان چابک
فایل پی دی اف قیمت : 15000 تومان
فایل پاورپوینت قیمت : 79000 تومان
فایل ورد قیمت : 84000 تومان

معرفی سازمان مجازی ، سازمان شبدری ، سازمان چابک

با دانلود فایل پاورپوینت قابل ویرایش و یا دانلود فایل ورد قابل ویرایش و یا دانلود فایل پی دی اف از سرفصل ها و مطالب ذیل آگاهی و دانش بدست می آورید که در ذیل برخی مطالب فایل با جزئیات و برخی صرفا سرفصلهای آن بیان شده است. 

مقدمه

اصطلاح سازمان مجازی، اولین بار توسط موشویتس در سال 1986مطرح شد. مالون  MALONEو دیویدو DAVIDOW اولین کسانی بودند که به‌طور دقیق و سازگار در کتاب خود ایده «بنگاه مجازی» را مطرح کردند. سازمان مجازی حیطه وسیعی از فعالیتهای سازمانی اقتصادی و غیراقتصادی را می‌پوشاند.

سازمانهای جدید

ظهور نظریه های سیستمی و اقتضایی و به تبع آن ها نظریه آشوب دیدگاه اکثر اندیشمندان علم مدیریت و سازمان را به سوی سبک های مدیریتی با تکیه بر استقلال نسبی بخش های مختلف سازمان و ایجاد روابط بر پایه سودآوری بخش های مستقل سوق داد.

در سازمان های نوظهور، چارت سازمانی با ویژگیهای سنتی دیگر جایگاهی ندارد؛ چرا که بیشترین تلاش مدیریت عالی سازمان کسب بیشترین بازدهی و حداکثر بهره وری سازمانی است که این مهم با فراهم کردن شرایط متناسب هر بخش سازمانی با توجه به محیط، منابع، نوع فناوری، مشتریان و انگیزه های کارکنان همان بخش به دست می آید.

سازمانهای مجازی

در آشنایی با سازمانهای مجازی، در ابتدا سعی داریم به بررسی تعاریف، ویژگیها، الگوهای ساختاری و فرایند تشکیل سازمان مجازی بپردازیم. 

از آنجا که پایداری سازمان مجازی به‌عنوان یک سیستم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، لذا عوامل پایدارساز این گونه سازمانها نیز با ارائه یک الگو و اصول مربوطه ارائه شده است.

تعریف سازمانهای مجازی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

ماهیت کسب وکار سازمان های مجازی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

ساختار سازمانهای مجازی

در سازمان مجازی گرایش کلی به‌سوی از بین رفتن سلسله مراتب عرضی و نیز کاهش نیاز به عملیات و ساختارهای فیزیکی است.
 بدین وسیله بهره‌وری بیشتری میان اعضای شبکه به ‌وجود آمده و امکان پراکندگی جغرافیایی اعضا و کاهش وابستگی نمودار سازمانی و ایجاد شرایط تشکیل شبکه با توجه به اهمیت ارتقای اثربخشی عملیات آن ممکن میشود.

مدیریت در سازمانهای مجازی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

بستر و موتور حرکت سازمان های مجازی

سازمان مجازی بر روی بستر فناوری و سیستم‌های اطلاعاتی بنیان گذاشته شده که به‌عنوان یکی از عوامل پویا و سازنده سازمان مطرح است.

تبادل، توسعه، توزیع و تسهیم سازمان یافته اطلاعات متناسب با سطوح مختلف تصمیم‌گیری – عملیاتی و فعالیت اساسی سازمان نهایتا در شکل دانش سازمانی مدیریت شده متبلور می شود.

مزیت سازمان های مجازی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سازمان مجازی چیست؟

برحسب میزان اغنای شرایط مجازی‌بودن، می‌توان یک سازمان را در مکان مشخصی از طیف مجازی بودن قرار داد. از این‌رو، می‌توان درجات مختلفی از مجازی بودن را باتوجه به سه ویژگی اساسی زیر مورد شناسایی قرار داد:

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

فرهنگ سازمان مجازی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

شبکه مجازی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

بازار مجازی

این محیط مرتبط است با رقبا، همکارانی که در زنجیره ارزش قرار دارند و نیز فراهم‌آورندگان خدمات و کالاها که همگی تحت یک چتر پوشش داده شده‌‌اند تا در مقابل سازمانهای خارج از شبکه، به مزیت رقابتی بالاتری، به‌صورت جمعی دست یابند.

الگوهای ساختاری سازمانهای مجازی

صورتهای مجازی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

الگوی هم‌پیمانی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

الگوی پیمان - ستاره‌ای

در این الگو، شبکه هماهنگی متشکل از اعضای به ‌هم پیوسته وجود دارد که هسته یا محور را تشکیل می‌دهد و در اطراف آن سازمانهای دیگری به‌عنوان اقمار قرار می‌گیرند.

هسته مرکزی که رهبریت را به‌عهده دارد دارای نقش برتر بوده و قادر است قابلیتها، تخصصها، دانش و منابع لازم را برای عملیات تعریف شده و نیازهای اعضا فراهم آورد.

الگوی پیمان-ارزشی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

الگوی پیمان- ‌بازار

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

الگوی کارگزاران مجازی

کارگزاران مجازی درواقع طرح‌ریزی شبکه‌های پویا را برعهده دارند. این کارگزاران فرصتهای استراتژیک نوینی را به‌عنوان عرضه‌ کنندگان شخص ثالث ارزش افزوده مانند موارد معمولی بازاریابی اینترنتی و یا کارگزاران اطلاعات ارائه می‌کنند که حول خدمات ویژه اطلاعات تجاری به ایجاد یک ساختار مجازی اقدام می‌کنند.

عوامل تثبیت‌ کننده سازمانهای مجازی

امنیت در سازمان های مجازی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

اعتماد در سازمان های مجازی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

مزایای اعتماد در سازمان های مجازی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سازمان چابک چیست ؟

چابکی، لازمه سازمان های مجازی

چابکی، توانایی سازمان برای عرضه محصولات و خدمات با کیفیت بالا را ارتقا داده و در نتیجه عامل مهمی برای اثربخشی سازمان می‌شود. بسیاری از سازمانها به رویکردهایی چون سازمان مجازی و تیم مجازی روی می‌آورند تا چابکی سازمانی را بهبود داده و از لحاظ جهانی توسعه یابند.

تاریخچه ورود چابکی به ادبیات سازمان و مدیریت

از سال 1991 اصطلاح چابکی برای اولین بار به منظور توصیف ظرفیت لازم برای تولید مدرن به کار گرفته شد. چابکی به معنای توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت‌آمیز به تغییرات محیطی است.

سازمان چابک فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتریان را بر اساس محصولات و خدمات با کیفیت خود و در یک قالب زمانی نسبتاً کوتاه رفع می‌کند.

تکنولوژی و چابکی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

الزامات چابکی سازمان ها

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

لازمه چابکی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

ملزومات چابکی سازمان ها

1. رهبری 

شروع مدل با رهبری به عنوان اساس حمایت از کارمندان در ایجاد رابطه با مشتریان و تامین کنند گان است. این کار می‌تواند توانایی در کنترل مداوم تغییر و نیز نظارت بر فرصتها و تهدیدها را شامل گردد.

2. فرهنگ

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

3. سیستم‌های پاداش

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

4. عضویت های سازمانی

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

5. تأمین کنندگان

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

6. مشتریان

این بعد پیرامون نحوه برخورد و رفتار با مشتری است. علاوه بر شناخت مشتریان و ایجاد یک پایگاه بلند مدت برای مشتری، می‌بایست به ابعاد میان فردی روابط مشتری و سازمان توجه کرد.

مشتریانی که از نحوه تامین نی ازهای خود راضی باشند، روابط خود با سازمان را گسترش و خریدهای بیشتری را از سازمان انجام خواهند داد.

سازمان شبدری چیست؟

تاریخچه سازمان شبدری

چارلز هندى در اوايل دهه ۱۹۹۰ پيش بينى مى كند كه سازمانهاى آينده سازمانهاى شبدرى Shamrock Organizations  خواهند بود. اين سازمانها پيش از آنكه واجد جنبه هاى فيزيكى باشند، بيشتر سازمانى مجازى Virtual Organization خواهند بود.

ماهیت  سازمان شبدری

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

فلسفه نامگذاری سازمان شبدری

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

عناصر سازمانهای شبدری

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سته حرفه اى و متخصص 

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

مقاطعه كارى و پيمانكارى ها

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

تأمين نيرو از خارج

نيروي كار انعطاف پذير شامل نيروهاى قراردادى، پاره وقتها، نيمه وقتها، كارگران موقتى و فصلى و همه كسانى كه به صورت پروژه اى براى سازمان كار مى كنند، هستند كه در دورانهـاي اوج كار براي رفع نياز سازمان استفاده مي شوند.

 نيروي كار انعطاف پذير هيچ گاه تعهد يا بلندپروازي كاركنان هسته اي را نخواهند داشت. آنها خواهان دريافت حقوق و برخورداري از شرايطي آبرومندانه و برخورد مناسب و همراهاني خوب هستند.

اداره سازمان شبدري

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سخن آخر 

توسعه تکنولوژی اطلاعات و تحولات ساختاری در مدیریت بنگاههای اقتصادی ما را از مفهوم سازمان سنتی به سوی سازمان مجازی و عملیات شبکه‌ای سوق داده است. ایجاد و مدیریت این‌گونه سازمانها ، چالشهایی را با خود به‌همراه دارد که از مهمترین آنها چگونگی ساختار سازمانی، ایجاد روابط سازمانی، روابط میان انسانها، نقل و انتقالات اطلاعات، چگونگی اجرای پروژه‌ها و تقسیم کار، اعتمادسازی و مسئله امنیت در تبادلات است.

مسایل فوق زمینه را برای حساس‌سازی جهت ارائه تحقیقات فراهم می سازد. زیرا توسعه این‌گونه سازمانهای شبکه‌ای امری اجتناب‌ناپذیر است و ورود به این عرصه مستلزم آگاهی از فرصتها و چالشهای آن است.

 

توجه :

فایل پی دی اف ( .pdf)  این محصول مشابه فایل پاورپوینت ( .pptx ) آن به صورت غیر قابل ویرایش می باشد و فایل ورد ( .docx ) از نظر محتوایی مشابه فایل پاورپوینت و از نظر شکلی فایل ورد قابل ویرایش به صورت ورد مقاله ی  قابل ویرایش است.


برچسب ها: دا پاورپوینت آماده مدیریت انواع نظریه های مدیریت doc دانلود انواع تئوری های مدیریت دکتر احمد ورزش کار اموزش تصویری مبانی سازمان و مدیریت آموزش صوتی تئوری های مدیریت پادکست صوتی آموزش مدیریت در سازمان فیلم آموزش مدیریت در سازمان دانلود پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته دکتر ورزشکار تئوری های مدیریت doc تئوری های مدیریت ppt تئوری های مدیریت word مدیریت چیست دانلود کامل کتاب تئوری های مدیریت دانلود کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته pdf جزوه تئوری های مدیریت pdf مدیریت مبانی سازمانpdf اصول مدیریت کارخانه دوره مدیریت دوره های آموزشی مدیریت دوره های کوتاه مدت سازمان و مدیریت دوره های آموزشی سازمان و مدیریت مکتب های مدیریت تعریف مدیریت مدیریت ppt مدیریت سازمانی اصول مدیریت سازمان مدیریت مفاهیم مدیریت کتاب مدیریت مقاله درمورد مدیریت دکتر هادی ورزشکار آموزش مدیریت در سازمان دانلود پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته مقاله مدیریت سازمان مبانی سازمان و مدیریت ppt دانلود پاورپوینت تئوری های مدریت پاورپوینت مدیریت
دیدگاه
دیدگاه شما :