• ورود کاربران
  • ثبت نام

نظریه آشوب

نظریه آشوب

نظر دیگران :              0 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار قیمت
موضوع نظریه آشوب
پی دی اف صفحات 43 14500
حجم فایل پی دی اف 3.5 MB
تخفیف 0
هدیه
پاورپوینت صفحات 43 87000
حجم فایل پاورپوینت 4 MB
تخفیف 0
هدیه یک فایل به ارزش 500تومان
ورد صفحات 18 98000
حجم فایل ورد 0.8 MB
تخفیف 0
هدیه

تئوری پیچیدگی چیست ؟

سیستمهای خطی و غیر خطی چگونه اند ؟

واژه آشوب چه معنی می دهد ؟

تئوری آشوب چیست ؟

كاربرد تئورى آشوب در علوم مختلف

تئوری آشوب در مدیریت

ابزار های کاربردی تئوری آشوب در علم مدیریت

اثر  پروانه ای (butterfly effect)

اثر پروانه ای و بازتاب آن در سازمان ومدیریت

خود مانایی (self similarity)

خود مانایی و بازتاب آن در سازمان ومدیریت

سازگاری پویا (dinamyc adabtation)

سازگاری پویا و بازتاب آن در سازمان ومدیریت

جاذبه های غریب (streng attractors)

جاذبه های غریب و بازتاب آن در سازمان ومدیریت

مفهوم حساسیت به شرایط اولیه

فنون متعارف

دوشاخگی دوره ای

مفهوم سطح آشوب

مفهوم فضای فاز

اصطلاح تمرکز برای تغییرات

نقاط ثابت و چرخه های حدی

حوزه های جذبه

مدل های جاذبه

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
نظریه آشوب
فایل پی دی اف قیمت : 14500 تومان
فایل پاورپوینت قیمت : 87000 تومان
فایل ورد قیمت : 98000 تومان

معرفی نظریه آشوب

با دانلود فایل پاورپوینت قابل ویرایش و یا دانلود فایل ورد قابل ویرایش و یا دانلود فایل پی دی اف از سرفصل ها و مطالب ذیل آگاهی و دانش بدست می آورید که در ذیل برخی مطالب فایل با جزئیات و برخی صرفا سرفصلهای آن بیان شده است. 

تئوری آشوب یا نظم در بی نظمی 

تئوری پیچیدگی چیست ؟

تا چندی قبل اندیشمندان جهان را مجموعه ای از سیستم هایی تصور می کردندکه مطابق با قوانین جبری طبیعت ، به طریقی مشخص و قابل پیشبینی ، در حال حرکت هستند . اکنون آنان بر نقش خلاقانه بی نظمی و آشوب تاکید کرده و جهان را مجموعه ای از سیستم هایی میدانند که به شیوه های خود سازمان ده عمل می نمایند . این علم جدید ، تئوری پیچیدگی  یا پویایی غیر خطی نامیده می شود.

سیستمهای خطی و غیر خطی چگونه اند ؟

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

واژه آشوب به چه معناست؟

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

تئوری آشوب چیست ؟

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

 كاربرد تئورى آشوب در علوم مختلف

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

تئوری آشوب در مدیریت به چه معناست؟

يك سازمان موفق معمولا سازمانى برخوردار از نظام بازخورد غيرخطى پويا است كه مدیریت آن برای تغییر در ناحيه آشفتگى دست به اقدام مى زند و با بهره گيرى از خود سازماندهى، به طور خلّاق سازگارى پويايى در عرصه هاى كاركردى سازمان و خرده سيستم‌هاى داخلى و تعاملات بيرونى آن برقرار مى كند.

در این سیستم های پیچیده مديریت در سازمان با نهادينه كردن فعاليت بيشترى از فرهنگ سامانه‌هاى آشوب گونه در سازمان ،  آمادگى سازمان را براى خود سازماندهى، خلاقيت و نوآورى، تعامل با محيط فراهم كنند.

ابزار های کاربردی تئوری آشوب در علم مدیریت

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

فروض مهم تئوری آشوب

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

اثر  پروانه ای (butterfly effect)

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

اثر پروانه ای و بازتاب آن در سازمان ومدیریت

براساس اين ويژگی يك تغيير كوچك درشرايط اوليه كار می تواند تغييرات بنيادی واساسی در نتيجه  كار ايجادكند.اثر پروانه ای ، توجيهی عقلائی وكامل از رفتارها وتصميمهای مديران كار آفرين وخلّاق وموفق به دست می دهد كه با يك حركت مناسب وكم انرژی توانسته اند موجبات تحول ودگرگونی های عظيم وتوفيق هاي شگرفی را برای سازمان فراهم آورند.

يك انديشه خلّاق همچون بال زدن يك پروانه می تواند درمسيری آنچنان كارساز وانرژی آفرين باشد كه طوفان وتحول برپاكند واز يك اندك بسيار بسازد .

بر اساس خاصيت پروانه ای مديران بهره ور مديرانی هستند كه اين نهاده ها را می شناسند وهمچون ذره ای كه از آن انرژی بسيار حاصل می شود آنرا به موقع و بجا مورد استفاده قرار می دهند .

خود مانایی (self similarity)

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

خود مانایی و بازتاب آن در سازمان ومدیریت

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سازگاری پویا (dinamyc adabtation)

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

سازگاری پویا و بازتاب آن در سازمان ومدیریت

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

جاذبه های غریب (streng attractors)

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

جاذبه های غریب و بازتاب آن در سازمان ومدیریت

جاذبه های غريب، يافتن نظم در بی نظمی را به مديران ياد آور می شود . تغييرات شديد، رفتارهای نا منظم، دگرگونی های غير قابل پيش بينی،حركت های بحرانی،همه و همه سرانجام به الگويی ختم می شوند كه يافتن آن هنر مديريت است، تا بدان وسيله نوعی پيش بينی پذيری ميسر گردد.

جاذبه های غريب به مديرا ن امكان مي دهد تا به الگوهايی دست يابند كه بی نظمی ها رانظم می‌بخشد و آشوب‌ها را در قالبی منظم تبيين می‌كند. داشتن نگرش سامانه‌ای، افق‌های بلند را مدنظر داشتن و به محدوده‌های گستره انديشيدن، به مديران ياری می‌دهد تا الگوهایی را در پديده های به ظاهر نا منظم پيدا كنند كه خبر از بی نظمی غايی می دهد.

مديريت آينده نيازمند يافتن جاذبه های غريبی است كه اين نظم غايی را آشكار سازد. بدون آگاهی از اين نظم به هيچگونه تبيين و پيش بينی درستی از وقايع پيچيده ي امروز نمی توان دست يافت.

خلاصه آن كه آشوبناك بودن رفتارها و حركات پديده های مختلف اعم از فيزيكی درانسان يا سازمان، همه خبر از نظمی غايی مي دهند. آشوبناك بودن، تصادفی بودن نيست بلكه نظمی در درون بی نظمی و قاعده ای در درون بی قاعده گي ها است. هنر مدير يافتن اين نظم از بطن بی نظمی ها برای تحقق اهداف سازمان است .

تصميم گيری در شرايط آشوب

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

برنامه ریزی و استراتژی در تئوری آشوب

مدیریت استراتژیک تلاشی است برای درک و کنترل سازمان  ، که در محیط کلان صورت می گیرد .

نسبت به بقیه حیطه ها ، در مدیریت جاذبه غریب به مراتب از وضوح بیشتری برخوردار است ، پس ممکن است که برنامه ریزی استراتژیک  چیزی جز یک توهم نباشد . اما تئوری  آشوب با رویه ها راهکارهایش برای حل این مشکل  و چشم اندازهای آتی سازمان و رسالت ها و فرهنگ سازمان کاربرد دارد .

مدیریت استراتژیک بر نوعی مدل برنامه ریزی استوار است که تقریبا جهان شمول بوده وچارچوبی برای ارزیابی سازمان وآینده آن تعریف می کند .در نظر گرفتن سازمان ها به عنوان سیستم غیر خطی ، نوعی جدید از فرایند برنامه ریزی استراتژیک فراهم می کند .

همچنین باید برای سازمان رسالت تعیین کرد با توجه به اینکه هدف نیست ولی نوع کار وفعالیت ها و ماموریت های سازمان را مشخص می کند .

تئوری آشوب و منابع انسانی 

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

تئوری آشوب و بن بست کار راهه ای 

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

برخی اصطلاحات تئوری آشوب  

(با دانلود فایل پاورپوینت  ( Powerpoint .pptx ) و یا دانلود فایل ورد ( Word .docx ) و یا دانلود فایل پی دی اف ( PDF .pdf) کلیه مطالب این بخش را مطالعه فرمایید.)

مفهوم حساسیت به شرایط اولیه

فنون متعارف

دوشاخگی دوره ای

مفهوم سطح آشوب

مفهوم فضای فاز

اصطلاح تمرکز برای تغییرات

نقاط ثابت و چرخه های حدی

حوزه های جذبه

مدل های جاذبه

آیا می توان از تئوری آشوب ، به عنوان یک پارادایم نام برد ؟

امروزه تئورى آشوب در رشته ها و گرايش هاى مختلف بسيار نفوذ پيدا كرده است. به گونه اى كه دیگر كمتر علم یا سازمانى را مى توان يافت كه رگه هايى از آشوب در آن وجود نداشته باشد .

موقعیت کنونی جهان ، معلول آثار گذشته بوده و خود ، علت وقایع آینده است . منطق دنیای جدید ما نظم در بی نظمی است . و این منطقی است که پیچیدگی های دنیای ما را تفسیر می کند و رویای فردا را ممکن میسازد .

تا کنون چه در مدیریت و چه در سایر حوزه های دانش بشری ، پارادایم رایج وغالب  بر فرض یقین وثبات  استوار بوده ، اما مدت زمانی است که دگرگونی ها و بحران ها خبر از ناکارآمدی این پارادایم می دهند  و واقعیت های جدید همه خبر از دگرگونی بزرگ در حیطه علوم می دهند .

آری ، همه شواهد حاکی از آن است که پارادایم رایج و غالب در عصر جدید ، همان پارادایم آشوب خواهد بود.

 

توجه :

فایل پی دی اف ( .pdf)  این محصول مشابه فایل پاورپوینت ( .pptx ) آن به صورت غیر قابل ویرایش می باشد و فایل ورد ( .docx ) از نظر محتوایی مشابه فایل پاورپوینت و از نظر شکلی فایل ورد قابل ویرایش به صورت ورد مقاله ی  قابل ویرایش است.

فایل هدیه

آموزش بر مبنای استعداد

ارزش هدیه

500 تومان

برچسب ها: پاورپوینت آماده مدیریت انواع نظریه های مدیریت doc دانلود انواع تئوری های مدیریت دکتر احمد ورزش کار اموزش تصویری مبانی سازمان و مدیریت آموزش صوتی تئوری های مدیریت پادکست صوتی آموزش مدیریت در سازمان فیلم آموزش مدیریت در سازمان دانلود پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته دکتر ورزشکار تئوری های مدیریت doc تئوری های مدیریت ppt تئوری های مدیریت word مدیریت چیست دانلود کامل کتاب تئوری های مدیریت دانلود کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته pdf جزوه تئوری های مدیریت pdf مدیریت مبانی سازمانpdf اصول مدیریت کارخانه دوره مدیریت دوره های آموزشی مدیریت دوره های کوتاه مدت سازمان و مدیریت دوره های آموزشی سازمان و مدیریت مکتب های مدیریت تعریف مدیریت مدیریت ppt مدیریت سازمانی اصول مدیریت سازمان مدیریت مفاهیم مدیریت کتاب مدیریت مقاله درمورد مدیریت دکتر هادی ورزشکار آموزش مدیریت در سازمان دانلود پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته مقاله مدیریت سازمان مبانی سازمان و مدیریت ppt دانلود پاورپوینت تئوری های مدریت پاورپوینت مدیریت
دیدگاه
دیدگاه شما :