• ورود کاربران
  • ثبت نام

پیش بینی تقاضا در مدیریت تولید

پیش بینی تقاضا در مدیریت تولید

نظر دیگران :              2 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار قیمت
موضوع پیش بینی تقاضا در مدیریت تولید
پی دی اف صفحات 57 19000
حجم فایل پی دی اف 2.8 MB
تخفیف 0
هدیه
پاورپوینت صفحات 57 84000
حجم فایل پاورپوینت 2.2 MB
تخفیف 0
هدیه
ورد صفحات 25 84000
حجم فایل ورد 4 MB
تخفیف 0
هدیه یک فایل به ارزش 4500تومان

تعریف پیش بینی

تعریف تقاضا

تعریف پیش بینی تقاضا

فرآیند مدیریت تقاضا

اهداف مدیریت تقاضا

روش های پیش بینی تقاضا جهت مدیریت آن

عوامل با اهمیت در انتخاب مدل پیش بینی

پیش بینی تقاضا به روش نظرخواهی از فروشندگان

پیش بینی تقاضا به روش مقایسات تاریخی

پیش بینی تقاضا به روش توافق جمعی

پیش بینی تقاضا به روش انتظارات مصرف کنندگان

پیش بینی تقاضا به روش دلفی

اجزای سری های زمانی

جزء روند  T   (نوسانات دارای روند)

جزء فصلی  S   (نوسانات فصلی)

جزء دوره ای  C   (نوسانات دوره ای)

جزء تصادف   I   (نوسانات تصادفی)

روش نایو (آخرین دوره) در پیش بینی تقاضا

روش میانگین ساده در پیش بینی تقاضا

روش میانگین متحرک در پیش بینی تقاضا

پیش بینی تقاضا به روش میانگین متحرک وزنی

پیش بینی تقاضا به روش نمو هموار ساده (هموار سازی نمایی)

پیش بینی تقاضا به روش نمو هموار تعدیل شده

نکات مرتبط با هموار سازی روند

پیش بینی تقاضا به روش حداقل مجذورات

شرایط استفاده از روش حداقل مجذورات

نحوه محاسبه ضریب همبستگی

نحوه محاسبه خط حداقل مجذورات

مراحل روش حداقل مجذورات

پیش بینی تقاضا به روش شاخص فصلی

پیش بینی تقاضا به روش تحلیل رگرسیون.

پیش بینی تقاضا با مدل های اقتصاد سنجی

پیش بینی تقاضا با مدل های داده / ستاده

پیش بینی تقاضا با شاخص‌های راهنما

تعیین میزان صحت پیش بینی به روش خطای تجمعی

تعیین میزان صحت پیش بینی به روش میانگین خطای تجمعی

روش میانگین قدر مطلق مجموع انحرافات MAD و میانگین مجذور خطای پیش بینی MSE

تعیین میزان صحت پیش بینی به روش میانگین قدر مطلق درصد انحراف MAPD

 

 

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
پیش بینی تقاضا در مدیریت تولید
فایل پی دی اف قیمت : 19000 تومان
فایل پاورپوینت قیمت : 84000 تومان
فایل ورد قیمت : 84000 تومان

معرفی پیش بینی تقاضا در مدیریت تولید


برچسب ها: دانلود پاورپوینت پیش بینی تقاضا در مدیریت تولید روش های پیش بینی تقاضا در مدیریت تولید اموزش پیش بینی تقاضای بازار انواع روش های پیش بینی تقاضا مدل های پیش بینی تقاضا دکتر احمد ورزشکار ppt مدیریت تولید و عملیات doc معرفی مدیریت تولید و عملیات انواع روش های مدیریت تولید و عملیات دوره اموزشی مدیریت تولید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تولید و عملیات دکتر هادی ورزشکار دانلود پاورپوینت مدیریت تولید و عملیات دانلود کتاب مدیریت تولید و عملیات اموزش مدیریت تولید و عملیات جزوه مدیریت تولید و عملیات مدیریت تولید و عملیات pdf مقاله مدیریت تولید و عملیات مدیریت تولید و عملیات پیشرفته مدیریت تولید و عملیات+ppt کتاب مدیریت تولید و عملیات مقاله مدیریت تولید تحقیق مدیریت تولید تعریف مدیریت تولید اهداف مدیریت تولید مدیریت تولید و عملیات چیست مباحث مدیریت تولید مقاله مدیریت تولید pdf مدیریت تولید چیست؟ دانلود فایل مدیریت تولید و عملیات
دیدگاه
دیدگاه شما :