• ورود کاربران
  • ثبت نام

بهره وری چیست و چگونه محاسبه می شود؟

بهره وری چیست و چگونه محاسبه می شود؟

نظر دیگران :              1 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزش کار قیمت
موضوع بهره وری چیست و چگونه محاسبه می شود؟
فیلم مدت زمان 8:27 0
حجم فایل فیلم 17 MB
تخفیف 0
هدیه
صدا مدت زمان 8:27 0
حجم فایل صدا 6 MB
تخفیف 0
هدیه
مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
بهره وری چیست و چگونه محاسبه می شود؟
فایل فیلم قیمت : 0 تومان
فایل صدا قیمت : 0 تومان

معرفی بهره وری چیست و چگونه محاسبه می شود؟

در این کلیپ صوتی و کلیپ تصویری مدیریتی ، استاد ارجمند جناب آقای دکتر احمد ورزش کار به تبیین بهروه وری پرداخته و درآن شاخص های محاسبه بهره وری که شامل اثر بخشی و کارایی اثر را بیان می فرمایند. همچنین روش محاسبه بهره وری که از جمع مجموعی اثربخشی و کارایی بدست می آید را توضیح می دهند. روش محاسبه اثربخشی که به عنوان یکی از مولفه های محاسبه بهره وری می باشد را توضیح داده که تعریف آن عبارت است از میزان تحقق اهداف و انجام کار درست که فرمول محاسبه آن از تقسیم عملکرد بر برنامه بدست می آید و کارایی به عنوان مؤلفه دوم محاسبه بهره وری که تعریف کارایی عبارت است از انجام درست کارها و تمرکز بر منابع و نحوه استفاده از منابع و بکارگیری منابع بهینه در رسیدن به اهداف پرداخته اند. و روش محاسبه کارایی را نیز از تقسیم ستانده بر روی داده یا خروجی بر روی ورودی بیان نموده اند.

با نگاهی به این دو، تعریف ارائه شده توسط دکتر احمد ورزش کار، بهروه وری عبارت است از انجام درست کار درست. چنانچه در ادامه بیان می فرمایند نحوه تحلیل اعداد بدست آمده از محاسبه بهره وری ، محاسبه کارایی و محاسبه اثربخشی، عدد 1 است. اگر عدد بدست آمده از محاسبه  بهره وری بزرگتر مساوی 1 باشد، فعالیت بهره ور و اگر کوچکتر از 1 باشد عدم بهره وری وجود دارد. در رابطه با تحلیل اثربخشی و کارایی نیز همین مبنا برقرار است که اگر عدد بدست آمده از محاسبه کارایی و محاسبه اثربخشی بزرگترمساوی 1 باشد، فعالیت اثر انجام شده کارامد و اثربخش بوده است و اگر کوچکتر از 1 باشد فعالیت ناکارامد و یر اثربخش است. 

ایشان در ادامه به تحلیل شرکت ها و سازمان ها از منظر شاخص بهره وری برمبنای تئوری نقاط مرجع استراتژیک SRPs پرداخته اند که چهار گونه استراتژیک شکل گرفته و براساس شناخت جایگاه سازمان در هر یک از این گونه ها می توان استراتژی مناسب برای رسیدن به سازمان بهره ور را اتخاذ نمود. 

در این فایل تصویری ایشان به مباحث ذیل به طور خلاصه می پردازند:

  1. بهره وری چیست؟
  2. شاخص های محاسبه بهروره کدامند
  3. اثربخشی چیست؟
  4. اثربخشی چگونه محاسبه می شود؟
  5. کارایی به چه معناست
  6. فرمول محاسبه کارایی چیست
  7. بهره وری از چه طریقی محاسبه می شود
  8. سازمان ها از منظر بهره وری چگونه تجزیه و تحلیل می شوند.
  9. ماتریس جایگاه سازمان از منظر بهروه وری چیست؟

برای مطالعه بیشتر در خصوص بهره وری ، نحوه محاسبه بهره وری ، نمونه محاسبه بهره وری، اثربخشی و نحوه محاسبه اثربخشی و کارایی و نحوه محاسبه کارایی و تحلیل هر کدام و همچنین تحلیل سازمان ها بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک فایل ماهیت و مفاهیم تئوری پیشنهاد می گردد.  


برچسب ها: روش محاسبه بهره وری سازمان ها نحوه تحلیل سازمان ها از نظر بهره وری ماتریس تحلیل سازمان بر مبنای بهره وری فرمول محاسبه کارایی نحوه محاسبه کارایی کارایی چگونه محاسبه می شود؟ روش محاسبه اثربخشی فرمول محاسبه اثربخشی اثربخشی چگونه محاسبه می شود تعریف اثربخشی تعریف بهره وری اثربخشی چیست کارایی چیست روش های محاسبه بهره وری بهره وری چیست و چگونه محاسبه می شود
دیدگاه
دیدگاه شما :