• ورود کاربران
 • ثبت نام

پویایی منابع انسانی

پویایی منابع انسانی

نظر دیگران :              1 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار قیمت
موضوع پویایی منابع انسانی
پی دی اف صفحات 109 38000
حجم فایل پی دی اف 6.3 MB
تخفیف 0
هدیه
پاورپوینت صفحات 109 340000
حجم فایل پاورپوینت 5.5 MB
تخفیف 0
هدیه

شکل گیری گروه ، سازمان غیر رسمی، تئوری هاو پارادایم های مدیریت

سیر تحول و تطور مدیریت منابع انسانی

چالش های منابع انسانی نظام اداری کشور : (فرهمند)

شاخص های سلامتی در سال 2000

منش‏های منابع انسانی کامیاب

مقایسه کارکنان در قرن بیستم با  قرن بیست و یکم

عوامل عمده در بهره وری کارکنان علمی

انعطاف پذیری ساختار منابع انسانی

چهارگروه افراد سازمان از دید کاربردی (مان فریدوریس)

شرایط سازمان های قرن بیست و یکم

ویژگی های مدیران و کارکنان علمی

ویژگی های انقلاب صنعتی سوم (کنونی)

چالش کشورهای پیشرفته در قرن بیست و یکم

شاخصهای شناسایی توانایی های پاسخگویی افراد

شاخصهای شناسایی توانایی های پاسخگویی افراد

 • توانایی های جسمی
 • توانایی های فکری
 • توانایی های درون شخصیتی

متغیرهای ارزیابی عملکرد سازمان لیکرت

 • متغیرهای سببی
 • متغیرهای میانجی
 • متغیرهای نتیجه نهایی

متغیرهای میانجی بررسی وضعیت درونی و سلامت سازمان ها از بعد نیروی انسانی

1. انگیزش

 • سلسله مراتب نیازهای مازلو (پدر روانشناسی انسان گرایانه)
 • انگیزاننده ها و نگهدارنده ها از دیدگاه هرزبرگ
 • انگیزاننده ها و نگهدارنده ها از دیدگاه هرزبرگ
 • بروز احساسات توسط کارکنان ناراضی
 • نظریه برابری آدامز
 • نمود های رفتاری تئوری برابری
 • مدل آگاهی از روابط الیاس پورتر
 • شاخص نوع مایرز – بریگز
 • ویژگی های تیپ های مختلف مدل پیرکاس

2. رضایت

 • تعریف رضایت
 • برخی از عوامل نارضایتی از شغل
 • شیوه های رویارویی با نارضایتی شغلی
 • عوامل مختلف تولید استرس
 • فرسودگی شغلی
 • عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی
 • اثرات عمده فرسودگی شغلی
 • ارزشهای اساسی کار مؤثر بر گرایشهای شغلی و عملکرد افراد (ولاک)
 • امنیت شغلی یکی از راه های جلوگیری از فرسودگی شغلی
 • اصول رهبری در دهکده سازمانی

3. خلاقیت

 • تعریف خلاقیت
 • انواع خلاقیت
 • تفاوت خلاقیت و نوآوری
 • تعریف نوآوری
 • فرآیند نوآوری
 • فرآیند خلاقیت
 • ویژگی های افراد خلاق
 • تکنیک های توسعه خلاقیت های گروهی

4. عضویت در گروه

5. محبوبیت

6. آزادی عمل

7. ذهنیت سازمانی

 • راهکارهای ایجاد ذهنیت مطلوب در کارکنان

8. تعهد اخلاقی

9. شکیبایی

10. تعلق به سازمان

 • عوامل تعلق و تعهد سازمانی
 • اهداف اصلی توسعه منابع انسانی

11. اعتماد

12. بحران پذیری

13. ارتباطات

 • تجزیه و تحلیل مراوده ای
 • اریک برن: تحلیل مراوده ای (تعاملی)
 • انواع مراودات
 • ویژگی های حالت های ”من“
 • مراودات مکمل
 • مراودات متقاطع
 • مراودات ضمنی/کنایه ای
 • شنود مؤثر

14. شوخ طبعی و بد خلقی

15. آینده نگری

16. برنامه ریزی

17. تصمیم گیری

شخصیت

شهامت

شجاعت

الگوی تعاملی متغیرهای تأثیرگذار بر بهره وری خدمات مدیران (فضای سازمانی)

ایمان بر چهار پایه استوار است

تعریف فرهنگ سازمانی

تعریف مفاهیم

ویژگی های قابل توجه فرهنگی

شیوه ی شکل گیری فرهنگ سازمان

سطوح فرهنگ سازمانی

لایه های فرهنگ

عوامل بروز تضاد منفی و مدیریت تضاد (5P استالبرگ)

عوامل مداخله گر در شکل گیری تصمیمات سازمانی

خصوصیات فرهنگ سازمانی

نوع فرهنگ براساس رابطه کارکنان با ارزشهای سازمانی

چهار شاخص تمایز از نظر گرت هافستد

عوامل شکل گیری فرهنگ های سازمانی

چهار نوع فرهنگ سازمانی (دن دنیسون)

استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازماني (دنيسون و ميشرا)

استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازماني (هريسون و هندي )

استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازماني (جفري سوني فيلد)

استراتژي‌ فرهنگ‌هاي صنعتي (ديل و كندي)

تقسیم بندی (قدیمی) انواع شخصیت -نظریه نوع آیزنک

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
پویایی منابع انسانی
فایل پی دی اف قیمت : 38000 تومان
فایل پاورپوینت قیمت : 340000 تومان

معرفی پویایی منابع انسانی

پاسخ سوال های زیر با مطالعه این فایل برای شما روشن خواهد شد.

سیر تحول مدیریت منابع انسانی چگونه است ؟

نظام اداری کشور با کدام چالش های منابع انسانی مواجه است؟

منابع انسانی کامیاب در یک سازمان چه منش هایی دارد؟

کارکنان در قرن بیستم با قرن بیست و یکم چه تفاوت هایی دارند؟

مهمترین عوامل در افزایش بهره وری کارکنان قرن بیست و یکم چیست؟

انعطاف پذیری ساختار منابع انسانی به چه معناست؟

چهار گروه افراد از منظر کاربردی بودن در گونه های استراتژیک کدامند؟

سازمان های قرن بیست و یکم چه شرایطی را دارند؟

ویژگی های مدیران و کارکنان علمی یا کارکنان قرن بیست و یکم چیست؟

کشورهای پیشرفته در قرن بیست و یکم با چه چالش هایی روبرو هستند؟

برای شناسایی توانایی های پاسخ گویی افراد از چه شاخص هایی می توان استفاده نمود؟

ارزیابی عملکرد سازمان از منظر لیکرت دارای چه متغیرهایی می باشد؟

جهت بررسی وضعیت درونی و سلامت سازمان ها از بعد منابع انسانی چه متغیرهای میانجی وجود دارد؟

انگیزش به عنوان اولین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟ و چه نظریه هایی در این رابطه وجود دارد؟

رضایت به عنوان دومین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟ عوامل نارضایتی سازمانی کدامند و شیوه های رویارویی با آن چگونه است و چه عواملی سبب تولید استرس در سازمان می شود؟

فرسودگی شغلی چیست ؟ چند نوع فرسودگی شغلی داشته ؟ چه عواملی بر آن موثر و چه اثرات عمده ای دارد؟

ارزش های اساسی کار مؤثر بر گرایش های شغلی و عملکرد افراد دارد؟

مفهوم امنیت شغلی به عنوان یکی از راه های جلوگیری از فرسودگی شغلی چیست؟

اصول رهبری در دهکده سازمانی کدامند؟

خلاقیت به عنوان سومین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟ چه انواعی دارد و تفاوت آن با نوآوری چیست؟ و افراد خلاق دارای چه ویژگی هایی می باشند؟

با استفاده از چه تکنیک هایی می توان خلاقیت گروهی را توسعه داد؟

عضویت در گروه  به عنوان چهارمین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟ و چند نوع گروه داریم؟

محبوبیت  به عنوان پنجمین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟

آزادی عمل   به عنوان ششمین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟

ذهنیت سازمانی  به عنوان هفتمین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟ و راهکارهای ایجاد ذهنیت مطلوب در کارکنان کدامند؟

تعهد اخلاقی  به عنوان هشتمین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟ و انواع تعهدات اخلاقی کدامند ؟

شکیبایی و صبر  به عنوان نهمین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟

تعلق به سازمان  به عنوان دهمین متغیر میانجی سلامت سازمانی به چه معناست ؟ و عوامل تعلق و تعهد سازمانی کدامند؟

اهداف اصلی توسعه منابع انسانی کدامند؟

اعتماد  به عنوان یازدهمین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟

بحران پذیری  به عنوان دوازدهمین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟ و انواع واکنش های افراد در مواجهه با بحران کدام است؟

ارتباطات  به عنوان سیزدهمین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟ انواع مراودات کدامند و نظریات اریک برن در رابطه با تعاملات افراد چیست؟

حالت های من والد انتقادی ، من والد حمایتی ، من والد بالغ ، من کودکی آزاد و من کودکی تطبیقی چه ویژگی هایی دارند؟

شنود مؤثر به چه معناست؟

شوخ طبعی و بدخلقی  به عنوان چهاردهمین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟

آینده نگری  به عنوان پانزدهمین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟

برنامه ریزی به عنوان شانزدهمین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟

تصمیم گیری به عنوان هفدهمین متغیر میانجی سلامت سازمانی چیست ؟

شخصیت ، شجاعت و شهامت در منابع انسانی چیست؟

الگوی تعاملی متغیرهای تأثیر گذار بر بهره وری خدمات مدیران یا فضای سازمانی چیست؟

فرهنگ سازمانی به چه معناست ؟ مفهوم آن چیست؟ و چه ویژگی های قابل توجه فرهنگی وجود دارد؟

شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی چگونه است و آن را در چند سطح می توان طبقه بندی نمود؟

پنج پی استالبرگ به عنوان عوامل بروز تضاد منفی و مدیریت تضاد کدامند؟

عوامل مداخله گر در شکل گیری تصمیمات سازمانی کدامند؟

خصوصیات فرهنگ سازمانی چیست؟

فرهنگ براساس رابطه کارکنان با ارزش های سازمانی به چند نوع دسته بندی می شود؟

شاخص های تمایز از نظر گرت هافستد کدامند؟

چه عواملی فرهنگ های سازمانی را شکل می دهند؟

چهار نوع فرهنگ سازمانی از نظر دن دنیسون کدامند؟

استراتژی های مدیریت فرهنگ سازمانی دنیسون و میشرا کدامند؟

استراتژی های مدیریت فرهنگ سازمانی هریسون و هندی کدامند؟

استراتژی های مدیریت فرهنگ سازمانی جفری سونی فیلد کدامند؟

استراتژی های فرهنگ های صنعتی دیل و کندی کدام است؟


برچسب ها: خلاصه کتاب مدیری دانلود مقاله منابع انسانی فایل ورد مدیریت منابع انسانی منبع کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی منبع دکترای مدیریت منابع انسانی دانلود تحقیق مدیریت منابع انسانی پاورپوینت آماده مدیریت منابع انسانی انواع نظریه های مدیریت منابع انسانی doc دانلود انواع تئوری های مدیریت منابع انسانی دکتر احمد ورزش کار اموزش تصویری مدیریت منابع انسانی آموزش صوتی مدیریت منابع انسانی پادکست صوتی آموزش مدیریت منابع انسانی فیلم آموزش مدیریت منابع انسانی دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی دکتر ورزشکار مدیریت منابع انسانی doc مدیریت منابع انسانی ppt مدیریت منابع انسانی word مدیریت منابع انسانی چیست دانلود کامل کتاب مدیریت منابع انسانی دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته pdf جزوه مدیریت منابع انسانی pdf مدیریت منابع انسانی pdf دکتر هادی ورزشکار آموزش مدیریت منابع انسانی در سازمان دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پیشرفته دانلود فایل مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی پیشرفته ppt دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی
دیدگاه
دیدگاه شما :