• ورود کاربران
  • ثبت نام

تئوری نهاد و نهادگرایی

تئوری نهاد و نهادگرایی

نظر دیگران :              1 رای
تهیه کننده دکتر احمد ورزشکار قیمت
موضوع تئوری نهاد و نهادگرایی
پی دی اف صفحات 51 19500
حجم فایل پی دی اف 4.7 MB
تخفیف 0
هدیه
پاورپوینت صفحات 51 89000
حجم فایل پاورپوینت 3 MB
تخفیف 0
هدیه

نهادگرایان اولیه

نهادگرایان نیمه دوم قرن بیستم

نهادگرایان جدید

اصطلاح نِهاد

اصطلاح نَهاد

مفهوم نهاد

تعریف نهاد (Intitution)

نهاد در سازمان و مدیریت

تعریف نهاد در حوزه جامعه شناسی

تعریف نهاد در حوزه روانشناسی

تعریف نهاد در حوزه علم حقوق

تعریف نهاد در حوزه علوم سیاسی

تعریف نهاد در حوزه علم اقتصاد

تعریف نهاد در حوزه علوم اجتماعی

درونی شدن (ملکه شدن)   Internalization

نهادگرایی

نهادینه شدن

نهادی کردن

نهادهای اجتماعی

علل وجودی و نقش نهادها

ویژگی های نهادها

ويژگي‌هاي نهاد از ديدگاه مقام معظم رهبري

کارکرد نهادها

نهادهای اولیه

ساز و کارهای نهادی شدن

مشخصات نهادگرایان در سه دوره

فرآیند تحول نظریه نهادی

مطالعات تجربی نهادی

محدودیت ها در تحقیقات نهادی

محیط نهادی و محیط فنی

وجوه اشتراک و افتراق نهاد و سازمان

نهادی شدن سازمان

ارزش های نهادی و ساختار سازمانی

ویژگی های ساختارهای رسمی ایجاد شده توسط ارزشها

رابطه سازمان با محیط

فرآیند نهادی شدن در سازمان

مقایسه هفتS  درسازمان ونهاد

رويكرد کل‌نگر و تکليف‌گرا  در مقابل رويكرد جزءنگر و تثبيت‌گرا

مقایسه مدیریت و رهبری

صفات رهبری در نامه ی 53

مشاهده اسلاید ها در صفحات کوچک صرفا جهت اطلاع از کیفیت فایل و اطلاع از محتوا می باشد
تئوری نهاد و نهادگرایی
فایل پی دی اف قیمت : 19500 تومان
فایل پاورپوینت قیمت : 89000 تومان

معرفی تئوری نهاد و نهادگرایی

با دانلود فایل پاورپوینت قابل ویرایش و یا دانلود فایل ورد قابل ویرایش و یا دانلود فایل پی دی اف از سرفصل ها و مطالب ذیل آگاهی و دانش بدست می آورید که در ذیل برخی مطالب فایل با جزئیات و برخی صرفا سرفصلهای آن بیان شده است. 

مقدمه

ریشه های علم سازمان در مطالعه نهادهاست ولی بعدها این علم از اصل خود دور شده و به سمت رفتارگرایی و انتخاب عقلایی گراییده است .

هرچند که تکوین نهادگرایی در نظریه سازمان را نمی توان از نهادگرایی در علوم اجتماعی ( اقتصاد ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی ، و غیره)  جدا دانست ولی در اینجا تأکید بر نظریه نهادی سازمان است .

همان طور که قبلا گفته شد ، سازمان ها و مدیریت در سه سطح مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند .

سازمان ها در خلاء شکل نمی گیرند . آنها منعکس کننده انتظارات نهادی هستند. بنابراین شناخت و کسب معرفت پیرامون نهاد ضرورت پیدا می کند .

تاریخچه نظریه نهادی (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

تعاریف ، مفاهیم و اصطلاحات نظریه نهاد و نهادگرایی (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

اصطلاح نهاد (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

مفهوم نهاد

مفهومی فراتر از یک واژه و اصلاح دارد و به فراخور سابقه و ورود آن در حوزه های مختلف علم از معانی ، تعاریف و کاربردهای متفاوتی برخوردار شده است . مفهوم نهاد هم اشاره به ایجاد مکانی خاص برای فعالیت و هدفی خاص دارد هم مفهوم ذهنی ، موضوعی یا معنوی از آن استنباط می شود .

تعریف نهاد (Intitution)

ساختاری انطباق پذیر با بعد ارزشی بسیار قوی که اعضای آن زندگی خود را متکی به آن دانسته و هرگونه تغییر در آن و یا از میان رفتن آن، اثراتی بر روی اعضای نهاد و کل جامعه دارد .

نهاد یک سازمان اجتماعی است . سازمانی که خارق العاده است و از اول بوده و از بین رفتنی نیست . مثل خانواده ، مذهب ، اجتماع ،دولت ، اقتصاد (بازار) ، آموزش و پرورش . (دکتر حسن میرزایی اهرنجانی)

نهاد در سازمان و مدیریت

به ساختارِ انطباق پذیرِ با بعد ارزشی بسیار بالا اطلاق می شود که ضمن ارائه خدمت کالایِ ممتاز، از اعضایی برخوردار است که حیات و زندگی خویش را با تکیه بر حیات و بقای نهاد استوار نموده و متاثر از هر گونه تغییر و افت و خیز در آن هستند.(میرزایی اهرنجانی، 1382)

تعریف نهاد در حوزه های مختلف علمی (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

تعریف نهاد از منظر جامعه شناسی (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

تعریف نهاد از منظر روانشناسی (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

تعریف نهاد از منظر علم حقوق (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

تعریف نهاد از منظر علوم سیاسی (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

تعریف نهاد از منظر علم اقتصاد (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

تعریف نهاد از منظرعلوم اجتماعی 

نهادهای اجتماعی مهمترین سازمانهای اجتماعی اندکه نیازهای اساسی انسانها را در جوامع براورده میکنند. نهادها در همه جوامع وجود داشته اند.علت وجودی و نقش انها در جوامع بشری این است که نیازهای اساسی و همیشگی هرجامع راپاسخ میدهند .

تعریف درونی شدن (ملکه شدن) Internalization (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

تعریف نهادگرایی (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

تعریف نهادینه شدن (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

تعریف نهادی کردن (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

نهادهای اجتماعی (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

کلیات نهاد و نهادگرایی (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

علل وجودی و نقش نهادها 

•نیازهای اساسی و همیشگی هر جامعه را پاسخ می دهند .

•رفتار انسان را براساس الگوهای پایدار و سازمان یافته تعیین می کند.

•به فعالیت های افراد جامعه نظم می بخشد.

•راه حل هایی برای مشکلات کنش جمعی ارائه می کند .

•جهت تعامل انسان ها ، عدم اطمینان را در زندگی کاهش می دهد.

•حد و مرز انتخاب های افراد را تعیین می کنند

•آزادی کنش را محدود می کنند .

•موجب ساختارمند شدن رفتارها و روابط افراد می شوند .

•فرصت طلبی (Opportunism) را کاهش می دهند .

•هزینه تعاملات را کاهش می دهند .

•مزایای همکاری را افزایش می دهند .

•در زندگی اجتماعی ثبات ایجاد می کنند .

•علایق را در جهت هنجارهای اجتماعی هدایت می کنند.

•کنش ها را به سمت سازکاری با هنجارها سوق می دهند .

•عدول از هنجارها را تنبیه می کنند .

•به رعایت هنجارها پاداش می دهند .

•علایق در هم تنیده مثبت یا منفی ایجاد میکنند.

ویژگی های نهادها (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

ويژگي‌هاي نهاد از ديدگاه مقام معظم رهبري (89/4/23)

•از متن جامعه جوشيده و خلق مي‌شود و به اقتضاي نياز زمان شكل مي گيرد.
•در هر جا و هر عرصه اي كه لازم باشد به پاسخگويي نيازهاي انقلاب و كشور مي‌پردازد.
•هويت و شاكله اصلي آن بر اساس معنويت با سه عنصر اصلي دلهاي مشتاق ، زبان‌هاي صادق و نگاه‌هاي حق بين و  حق شناس، شكل گرفته است.
•با انعطاف لازم شكل سازماني خود را بر اساس نياز زمان، تنظيم مي كند تا بتواند به وظايفش عمل كند.
•مثل يك موجود طبيعي به تدريج شكل مي‌گيرد ، ابعاد او آشكار مي‌شود ، روز به روز متحول و متكامل مي‌شود.
•ساختاري انطباق پذير ، منعطف ، همه كاره‌ي همه فن حريف با بعد ارزشي قوي دارد.
•ضمن داشتن نظم و قانون پذيري، از مشكلات سازمان هاي متعارف از جمله شكنندگي و خشكي سازماني به دور است.
•در هر دوره اي (به اذن پرورگار عالم و آدم) ثمره اي خاص بروز مي دهد.
•توانايي تشخيص واقعيت امروز و پيش بيني تحولات آينده را داشته و مبتني بر اين شناخت و آگاهي، زمينه برنامه ريزي و اقدامات را فراهم مي آورد.
•بخش هاي گوناگون درتعامل سازنده با يكديگرند.
•اعضاي آن زنده و پرنشاط اند ، احساس مسئوليت مي كنند ، و با بصيرت مي فهمند كه چكار مي خواهند بكنند ، كجا مي‌خواهند بروند ، هدف چيست و چگونه بايد رفت.

کارکرد نهادها (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

نهادهای اولیه (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

ساز و کارهای نهادی شدن (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

مشخصات نهادگرایان در سه دوره (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

فرآیند تحول نظریه نهادی (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

مطالعات تجربی نهادی (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

محدودیت ها در تحقیقات نهادی (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

نهاد و سازمان (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

محیط نهادی و محیط فنی 

با نفوذ مفهوم سیستمهای باز به مطالعه سازمان ها ، نظریه نهادی نیز قوت گرفت . نظریه سیستمهای باز رویکردهای موجود را متحول کرد و اهمیت زمینه یا محیط وسیع تر را در تشکیل ، توسعه ، تحدید (تعیین حد و مرز) ، تجدید و تهدید سازمان ها مطرح ساخت .
سیستم بسته : توجه در آن به محیط فنی معطوف بود و سازمان یک سیستم تولید تلقی می شد.
سیستم باز: توجه در آن به محیط نهادی معطوف گردید و نیروهای اجتماعی و فرهنگی وسیع تر در تحلیل های سازمانی به کار رفت.

وجوه اشتراک و افتراق نهاد و سازمان (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

نهادی شدن سازمان 

مهمترین علتی که باعث پایداری نهادها گشته است تطابق آنها با محیط است . 
این امر در سازمانها یک علت اصلی و کلی به شمار می آید که اگر به نیازهای محیط نتوانند پاسخ بدهند از بین می روند . لذا هرچقدر نیازها ، نیازهای پایداری باشند ، سازمان هایی که مربوط به پاسخگویی به این نیازها می شوند تبدیل به نهاد می شوند .

نهاد در واکنش به محیط طبیعی و آزاد و باتوجه به شرایط و تحولات محیط خودبخود بوجود می آید. خودجوش است و بصورت آگاهانه با برنامه ریزی  ایجاد نمی شود. ولی ممکن است بعد از پیدایش دارای برنامه ، هدف ، و ... گردد .
مهم شیوه پیدایش نهاد می باشد که باید به صورت خودجوش پدید آید در پاسخ به نیازهای اساسی و پایدار که این پایداری نهاد از ویژگی های مهم آن است.

نهادی شدن شامل فرآیندهایی است که به وسیله آنها ، تعهدات و واقعیت های اجتماعی ، یک موقعیت قانون وار در تفکر و کنش اجتماعی پیدا می کنند .
سازمان ها مستقل از کارایی مولدشان ، در محیط نهادی شده وجود دارند ، و اگر در هم شکلی با این محیط ، موفق عمل کنند مشروعیت به دست می آورند و منابع مورد نیاز برای بقا را دریافت می کنند .

سازمان ها به عنوان سیستم های اجتماعی وقتی به محیط سرشار از ارزش پاسخ می دهند نهاد می شوند . این تعهد به نهادی شدن باعث می شود کنشهای سازمانی از زمینه ، تأثیر بپذیرند.
سازمان ها به وسیله محیط هایشان ساختار یافته ، با آنها هم شکلی پیدا می کنند . اکثر تحقیقات ، محیط را منبع نهادی شدن در نظر می گیرندو سازمانها محیط های نهادی خاص خود را دارند.
هرچقدر شناخت و اعتماد مردم به سازمان جدید بیشتر می شود ، نهادی شدن سازمان سهولت می یابد ؛ یعنی دموکراتیزه شدن سازمان موجب نهادی شدن می شود .

ارزش های نهادی و ساختار سازمانی (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

ویژگی های ساختارهای رسمی ایجاد شده توسط ارزشها (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

رابطه سازمان با محیط (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)
سازمان و نظریه سیستم بسته:

سازمان ها به عنوان سیستم تولیدی در نظر گرفته می شدند که ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کردند و با محیط هیچگونه ارتباطی نداشتند . این دیدگاه از مهندسی و اقتصاد نئوکلاسیک نشئت گرفته بود.
سازمان و نظریه سیستم باز:

نظریه سیستم های باز رویکردهای موجود را متحول کرد و اهمیت محیط را مطرح ساخت . تأکید در این سیستم بر تأثیر و ساخت محیط و سازمان می باشد . نه تسلط یکی بر دیگری که در اینجا بحث هم تکاملی مطرح می گردد.

سازمان  و نظریه نهادی:

در شکل افراطی ، سازمان ها را به عنوان پدیده های وضع شده توسط محیط و ارزشهای محیطی تلقی می کند که وجود و تشکیل خود را متکی به محیط می دانند و محیط به طور کامل بر آنها مسلط است . در این سازمانها ، ساختار ، رویه ها و ایده ها نه بر مبنای کارایی بلکه برمبنای تعاریف بیرونی تطبیق داده می شوند.

فرآیند نهادی شدن در سازمان (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

مقایسه هفتS  درسازمان ونهاد (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

رويكرد کل‌نگر و تکليف‌گرا  در مقابل رويكرد جزءنگر و تثبيت‌گرا (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

مقایسه مدیریت و رهبری (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

صفات رهبری در نامه ی 53 (مطالب این بخش را با دانلود فایل پاورپوینت یا دانلود فایل ورد و یا دانلود فایل پی دی اف مطالعه فرمایید)

توجه :

فایل پی دی اف ( .pdf)  این محصول مشابه فایل پاورپوینت ( .pptx ) آن به صورت غیر قابل ویرایش می باشد و فایل ورد ( .docx ) از نظر محتوایی مشابه فایل پاورپوینت و از نظر شکلی فایل ورد قابل ویرایش به صورت ورد مقاله ی  قابل ویرایش است.


برچسب ها: دانلود انواع تئو دکتر احمد ورزش کار اموزش تصویری مبانی سازمان و مدیریت آموزش صوتی تئوری های مدیریت پادکست صوتی آموزش مدیریت در سازمان فیلم آموزش مدیریت در سازمان دانلود پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته دکتر ورزشکار تئوری های مدیریت doc تئوری های مدیریت ppt تئوری های مدیریت word مدیریت چیست دانلود کامل کتاب تئوری های مدیریت دانلود کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته pdf جزوه تئوری های مدیریت pdf مدیریت مبانی سازمانpdf اصول مدیریت کارخانه تئوری های مدرن و پست مدرن نظریه های پست مدرن دوره مدیریت دوره های آموزشی مدیریت دوره های کوتاه مدت سازمان و مدیریت دوره های آموزشی سازمان و مدیریت مکتب های مدیریت تعریف مدیریت مدیریت ppt مدیریت سازمانی اصول مدیریت سازمان مدیریت مفاهیم مدیریت کتاب مدیریت مقاله درمورد مدیریت دکتر هادی ورزشکار آموزش مدیریت در سازمان دانلود پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته مقاله مدیریت سازمان مبانی سازمان و مدیریت ppt دانلود پاورپوینت تئوری های مدریت پاورپوینت مدیریت درآمدی بر نظریه نهادی
دیدگاه
دیدگاه شما :