• ورود کاربران
  • ثبت نام
انتخاب موضوع محصول

انتخاب نوع فایل

محصولات مدیریت منابع انسانی (36)

ماهیت و مفاهیم کلیدی ارزیابی و بهبود عملکرد سرمایه‌انسانی و بنگاه‌ها
ماهیت و مفاهیم کلیدی ارزی

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 29000 تومان

ماهیت پویایی و بهبود عملکرد سرمایه انسانی
ماهیت پویایی و بهبود عملک

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 39000 تومان

نظامات سرمایه انسانی و نقش آن‌ها در بهبود عملکرد
نظامات سرمایه انسانی و نق

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 49000 تومان

نقش آموزش و توانمندسازی در بهبود عملکرد سرمایه انسانی
نقش آموزش و توانمندسازی د

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 39000 تومان

ارزیابی عملکرد منابع انسانی و بنگاه
ارزیابی عملکرد منابع انسا

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 44000 تومان

وظایف مدیریت در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 53
وظایف مدیریت در کلام امیر

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

7 اقدام برای شاد بودن در کار
7 اقدام برای شاد بودن در

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

شخصیت تحلیلگر کیست و چه مشاغلی برای آن مناسب است؟
شخصیت تحلیلگر کیست و چه م

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

انواع روش های ارزیابی منابع انسانی
انواع روش های ارزیابی منا

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 38000 تومان

نتیجه نوآوری بدون فرهنگ سازی
نتیجه نوآوری بدون فرهنگ س

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان

نحوه برخورد با کارمندان دشوار چگونه است؟
نحوه برخورد با کارمندان د

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 9000 تومان

جذب نیروانسانی متخصص
جذب نیروانسانی متخصص

خرید محصول جزئیات بیشتر خلاصه تصویری خلاصه صوتی
سرفصل مطالب
pdf
pptx
word
mp3
mov
Eng
قیمت 0 تومان