0 آپدیت جدید از تلگرام دریافت شد.
مديريت رفتار‌سازماني | وب سایت مدیریتی ایران - Part 4
عناوین مطالب : 

مديريت رفتار‌سازماني

مدیریت فرهنگ سازماني

مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته
مدیریت فرهنگ سازماني
استاد : دكتر احمد ورزش كار

OBM

برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید. پس از واریز وجه لینک دانلود فعال می گردد.

قیمت فایل پاورپوینت :  9 هزار تومان

90,000 ریال – خرید

مشاهده آنلاين مطلب ، در صفحات کوچک و صرفا جهت اطلاع از محتواي فايل مي باشد.

پرداخت هزینه فایل به منظور هزینه های جاری و طرح توسعه سایت می باشد. لذا مالکیت معنوی منتقل نمی گردد و صرفا امکان بهره برداری از مطالب فراهم می آید.

تعداد اسلايد : 27     |     حجم فايل: 1.29 مگابایت     |     قالب: پاورپينت 2007

  (بیشتر…)

0

مدیریت خلاقیت و نوآوری

مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته
مدیریت خلاقیت و نوآوری
استاد : دكتر احمد ورزش كار

OBM

برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید. پس از واریز وجه لینک دانلود فعال می گردد.

قیمت فایل پاورپوینت :  9 هزار تومان

90,000 ریال – خرید

مشاهده آنلاين مطلب ، در صفحات کوچک و صرفا جهت اطلاع از محتواي فايل مي باشد.

پرداخت هزینه فایل به منظور هزینه های جاری و طرح توسعه سایت می باشد. لذا مالکیت معنوی منتقل نمی گردد و صرفا امکان بهره برداری از مطالب فراهم می آید.

تعداد اسلايد : 35     |     حجم فايل: 1.41 مگابایت     |     قالب: پاورپينت 2007

  (بیشتر…)

0

مدیریت نگرش ها و ارزش ها

مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته
مدیریت نگرش ها و ارزش ها
استاد : دكتر احمد ورزش كار

OBM

برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید. پس از واریز وجه لینک دانلود فعال می گردد.

قیمت فایل پاورپوینت :  12 هزار تومان

120,000 ریال – خرید

مشاهده آنلاين مطلب در صفحات کوچک و صرفا جهت اطلاع از محتوای فایل می باشد.

پرداخت هزینه فایل به منظور هزینه های جاری و طرح توسعه سایت می باشد. لذا مالکیت معنوی منتقل نمی گردد و صرفا امکان بهره برداری از مطالب فراهم می آید.

تعداد اسلايد : 36     |     حجم فايل: 1.41 مگابایت     |     قالب: پاورپينت 2007

  (بیشتر…)

1+

تعارض و مذاکره

مدیـریت رفـتار سـازمانی پیشرفته
مدیریت تعارض و مذاکره
استاد : دكتر احمد ورزش كار

OBM

برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید. پس از واریز وجه لینک دانلود فعال می گردد.

قیمت فایل پاورپوینت :  12 هزار تومان

120,000 ریال – خرید

مشاهده آنلاين مطلب در صفحات کوچک و صرفا جهت اطلاع از محتوای فایل می باشد.

پرداخت هزینه فایل به منظور هزینه های جاری و طرح توسعه سایت می باشد. لذا مالکیت معنوی منتقل نمی گردد و صرفا امکان بهره برداری از مطالب فراهم می آید.

 

تعداد اسلايد : 44     |     حجم فايل: 1.5 مگابایت     |     قالب: پاورپينت 2007

  (بیشتر…)

1+