عناوین مطالب : 

اجرا و پياده سازي استراتژی

اجرا و پياده سازي استراتژی
استاد : دكتر احمد ورزش كار
تهيه : هادي ورزش كار

ASM

برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید. پس از واریز وجه لینک دانلود فعال می گردد.

قیمت پاورپوینت : 48 هزار تومان

480,000 ریال – خرید

مشاهده آنلاين مطلب در صفحات کوچک و صرفا جهت اطلاع از محتوای فایل می باشد.

 

پرداخت هزینه فایل به منظور هزینه های جاری و طرح توسعه سایت می باشد. لذا مالکیت معنوی منتقل نمی گردد و صرفا امکان بهره برداری از مطالب فراهم می آید.

تعداد اسلايد : 371     |     حجم فايل: 7 مگابایت     |     قالب: پاورپينت 2007

 

بخش اول : کلیات اجرای استراتژی

 • شبکه عنکبوتی اهداف آموزش در سطوح تحصیلی
 • جایگاه درس مدیریت استراتژیک
 • سیر تحول و تطور استراتژی
 • تفکر استراتژیک
 • مقایسه رويكرد کل‌نگر و تکليف‌گرا در مقابل رويكرد جزءنگر و تثبيت‌گرا

بخش دوم : مدیریت استراتژیک

 • مفهوم مدیریت استراتژیک

+ تدوین استراتژی

::مبانی نظری والگوی جامع تدوین سند راهبردی(احمد ورزشکار)

+ اجرای استراتژی

+ ارزیابی استراتژی

بخش سوم : اجرای استراتژی

 • مقدمه
 • پیاده سازی الزامات حقوقی
 • پیاده سازی الزامات ساختاری

+  طراحی سازمان

+ ابعاد ساختار سازماني

+ ابعاد محتوايي و ساختاري

+ ويژگي‌هاي ساختاري (ساختار عملي) در ساختارهاي نظري

+ عوامل تعيين کننده ساختار سازماني

:: اندازه سازمان

:: فناوری در سازمان

:: محیط سازمان

:: قدرت و کنترل سازمان

+ انواع ساختار سازمانی

:: انواع ساختار از دیدگاه مینتز برگ

 – ساختار ساده

– ساختار بوروكراسي ماشيني Machine bureaucracy

– ساختار بوروكراسي حرفه اي

– ساختار بخشي (ساختار شعبه ای )

– ساختار ویژه (‌موقت ) ادهوکراسی

+ سازماندهی برمبنای برنامه و پروژه

+ سازماندهی خزانه‌ای یا ماتریسی

+ ماتریس های ساختار سازمان

:: الگوي جامع اثربخش (كوين و رودباخ)    هدف  – وسيله –  ساختار

:: رويكرد طراحي استراتژيك (مينتزبرگ)

:: پیوستگی سازمانی

::  ساختار

:: الگوی سازمانی

:: سیستمهای طراحی ساختار سازمانی (دفت )

:: مراحل رشد سازمانهاي نوپا

:: سير تكامل سازمان‌هاي يادگيرنده (دفت)

:: عوامل موفقیت مهندسی مجدد

:: مراحل چرخه حيات و اندازه سازمان (كويين و كامرن)   مرحله  – اندازه

:: راهبرد تحول مشارکتی

::  راهبرد تحول اجباری

+  مهندسی مجدد

::  تاریخچه مهندسي مجدد

:: مفهوم  مهندسي مجدد

:: تعریف مهندسي مجدد

:: عوامل مؤثر در مهندسی مجدد

:: روشن کردن اهداف و روش ها

:: زنجيره مهندسي مجدد

 • پیاده سازی الزامات فرهنگی

+ اقدامات پیاده سازی

+ تعریف فرهنگ (Culture)

+ تعریف فرهنگ سازمانی (Corporate culture)

+  ویژگی های اصلی فرهنگ سازمانی

+ انواع فرهنگ در سازمان های بزرگ

+ فرهنگ های قوی سازمانی

:: اثرات فرهنگ قوی سازمانی

+ نقش فرهنگ در سازمان

+ شیوه ی شکل گیری فرهنگ سازمان

+ شیوه های آشنایی با فرهنگ سازمان

+ سطوح فرهنگ سازمانی

+ لایه های فرهنگ

+ مقوله های اصلی پدیده های آشکاری که در فرهنگ مرتبط هستند

+ عوامل تغییر فرهنگ سازمانی

+ مرتبط با فرهنگ تعریف مفاهیم

::  باورهای سازمانی

::  باورهای افراد

::  فرهنگ سازمانی

::  سینرژی فرهنگی

::  تعارض فرهنگی

+ ویژگی های قابل توجه فرهنگی

+ عوامل بروز تضاد منفی و مدیریت تضاد (5P    استالبرگ )

+ عوامل مداخله گر در شکل گیری تصمیمات سازمانی

+ خصوصیات فرهنگ سازمانی

+ نوع فرهنگ براساس رابطه کارکنان با ارزشهای سازمانی

+ چهار شاخص تمایز فرهنگ از نظر گرت هافستد

+ عوامل شکل گیری فرهنگ های سازمانی

+ چهار نوع فرهنگ سازمانی (دن دنیسون)

:: فرهنگ سازگاری

:: فرهنگ رسالتی

:: فرهنگ مشارکتی

:: فرهنگ تداوم

+ تقسیم بندی (قدیمی) انواع شخصیت نظریه نوع آیزنک

+ استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازماني

:: فرهنگ رفتاری (احمد وند)

:: استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازماني هريسون و هندي

:: استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازماني دنيسون و ميشرا

:: استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازمانيجفري سوني فيلد

:: استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازماني ديل و كندي

 • پیاده سازی الزامات مالی و اعتباری
 • پیاده سازی الزامات منابع انسانی

+ اهمیت مدیریت منابع انسانی

+ شکل گیری گروه ، سازمان غیر رسمی، تئوری هاو پارادایم های مدیریت

+ سیر تحول و تطور مدیریت منابع انسانی

+ چالش های منابع انسانی نظام اداری کشور

+ شاخص های سلامتی در سال 2000

+ منش‏های منابع انسانی کامیاب

+ مقایسه کارکنان در قرن بیستم با  قرن بیست و یکم

+ عوامل عمده در بهره وری کارکنان علمی

+ انعطاف پذیری ساختار منابع انسانی

:: چهارگروه افراد سازمان از دید کاربردی مان فریدوریس

:: شرایط سازمان های قرن بیست و یکم

:: ویژگی های مدیران و کارکنان علمی

:: ویژگی های انقلاب صنعتی سوم (کنونی)

::  چالش کشورهای پیشرفته در قرن بیست و یکم

::  شاخصهای شناسایی توانایی های پاسخگویی افراد

+ توانایی های فردی افراد

:: انواع توانایی های افراد

:: متغیرهای ارزیابی عملکرد سازمان لیکرت

– متغیرهای سببی Causal Variables

– متغیرهای میانجی Intervening Variables

– متغیرهای نتیجه نهایی End Result Variables

:: متغیرهای میانجی بررسی وضعیت درونی و سلامت سازمان ها از بعد نیروی انسانی

– انگیزش

|| سلسله مراتب نیازهای مازلو (پدر روانشناسی انسان گرایانه)

|| نظریه دو عاملی هرزبرگ

|| نظریه برابری آدامز

|| مدل آگاهی از روابط الیاس پورتر

|| شاخص نوع مایرز – بریگز

|| ویژگی های تیپ های مختلف مدل پیرکاس

– رضایت

|| تعریف رضایت

|| عوامل نارضایتی شغل

|| واکنش های نارضایتی شغلی

|| فرسودگی شغلی

# انواع فرسودگی شغلی

= فرسودگی فیزیکی یا بدنی

= فرسودگی عاطفی

= فرسودگی نگرشی

# احساس پایین بودن پیشرفت و ترقی شخصی

# عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی

# اثرات عمده فرسودگی شغلی

# ارزشهای اساسی کار مؤثر بر گرایشهای شغلی و عملکرد افراد (ولاک)

# امنیت شغلی یکی از راه های جلوگیری از فرسودگی شغلی

# اصول رهبری در دهکده سازمانی

– خلاقیت

|| تفاوت خلاقیت و نوآوری

# تعریف نوآوری

# فرآیند نوآوری

# فرآیند خلاقیت

|| ویژگی های افراد خلاق

|| تکنیک های توسعه خلاقیت های گروهی

# یورش فکری

# گروه مجازی

# رویکرد سینکتیکس

# رویکرد جدلی

# ارتباط اجباری

# گردش تخیلی

–  عضویت در گروه

|| تعریف گروه

|| انواع گروه

– محبوبیت

– آزادی عمل

– ذهنیت سازمانی

|| راهکارهای ایجاد ذهنیت مطلوب در کارکنان

– تعهد اخلاقی

||  انواع تعهدات اخلاقی

– شکیبایی

– تعلق به سازمان

|| عوامل تعلق و تعهد سازمانی

|| اهداف اصلی توسعه منابع انسانی

– اعتماد

– بحران پذیری

|| انواع واکنش های افراد در مواجهه با بحران

# بحران گریزان

# بحران زدگان

# آینده نگرها

– ارتباطات

|| تجزیه و تحلیل مراوده ای

|| اریک برن: تحلیل مراوده ای (تعاملی)

|| انواع مراودات

# مراودات مکمل (Complementary transactions)

# مراودات متقاطع (Crossed transactions )

# مراودات ضمنی (Ulterior transactions)

|| شنود مؤثر

– شوخ طبعی و بد خلقی

– آینده نگری

– برنامه ریزی

– تصمیم گیری

|| فرد مدار

|| جمع مدار

+ شخصیت ، شهامت و شجاعت

+ فضای سازمانی

 • پیاده سازی الزامات روشی
 • پیاده سازی الزامات اجرایی
 • پیاده سازی الزامات مدیریتی
 • پیاده سازی الزامات نظارتی
pixelstats trackingpixel
3+
, , , , ,

 1. sima rad گفت:

  سلام

  0
 2. فرهاد فروغی گفت:

  سلام به استاد بزرگ جناب احمد ورزشکار
  انگیزه ی قرار دان اسلایدهای کاربردی بسیار ستودنی و قابل تقدیر و تشکر است. خداوند به شما عمر با برکت عطا فرماید. یاعلی

  0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *